Aktualności

  • Opublikowano: 11 czerwca 2018

Jedyne takie studia w Polsce!


Wybierz koordynowaną opiekę senioralną – innowacyjny kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!

Są to trzyletnie studia licencjackie o profilu praktycznym, których celem jest wykształcenie międzyobszarowych specjalistów zarządzających starością. Bezpłatne stacjonarne studia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu, dają możliwość pogodzenia obecnych studiów lub pracy zawodowej z nowym, ciekawym kierunkiem.

Oferta skierowana jest do aktualnych studentów kierunków medycznych oraz pracowników różnych sektorów, którzy dostrzegają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie koordynacji usług dedykowanych seniorom oraz chcących działać w obszarze „srebrnej” gospodarki.

Kierunek koordynowana opieka senioralna został uruchomiony w ubiegłym roku jako część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/koordynowana-opieka-senioralna/

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie