ACERT

Zapisy

Warunkiem zapisania się na egzamin jest wypełnienie formularza  znajdującego się TUTAJ.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu  jest  przesłanie formularza oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Termin  zapisów:  do 13 kwietnia 2018

Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4
ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
W tytule przelewu proszę wpisać:
CNJO UM – ACERT  – … imię i nazwisko osoby zdającej.

Wypełniony formularz zgłoszenia oraz  dowód wpłaty w formie pdf lub skanu  proszę przesłać do  13kwietnia 2018  na poniższy adres e-mail: anita.stempien@umed.lodz.pl, z dopiskiem w tytule maila „Egzamin ACERT,” lub dostarczyć go osobiście do  CNJO, plac Hallera 1 , Budynek nr 1, III piętro,  pokój 314   lub 311   w godzinach 8-15.

CENNIK  OPŁAT
       

Odbiorca

Opłata rejestracyjna /Cena

Wydanie certyfikatu studentowi   I – VI rok UM

25 zł

 Pracownicy  UM

25 zł

Słuchacze Studium Doktoranckiego UM

25 zł

Pozostali zainteresowani

150 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie