Akademiki

Nasze akademiki

Osoby niebędące studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi korzystające z zakwaterowania doraźnego proszone są o podawanie następujących danych w momencie dokonywania opłaty za zakwaterowanie:

  1. Imię i nazwisko oraz adres osoby korzystającej z zakwaterowania, na którą zostanie wystawiona faktura VAT.
  2. Data zakwaterowania
  3. W przypadku, gdy odbiorcą faktury VAT jest firma – dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Do pobrania

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie