Doktoranci – stypendia

Stawki stypediów

Stypendium socjalne

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium

Stypendium socjalne

do 457 zł

650 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

550 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

450 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

do 457 zł

900 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

800 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

700 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta

do 457 zł

1150 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

1050 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

950 zł

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Ilość punktów

Miesięczna wysokość stypendium

II – IV rok studiów doktoranckich
(po zaliczeniu I roku)

18 – 28 pkt

300 zł

29 – 39 pkt

400 zł

Minimum 40 pkt

500 zł

Doktoranci przyjęci na I rok

25,0 – 29,9 pkt

400 zł

Minimum 30 pkt

500 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Miesięczna wysokość stypendium

Stopień niepełnosprawności

lekki

250 zł

umiarkowany

350 zł

znaczny

450 zł

 

Zapomoga

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1 000,- zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie