Stypendia i akademiki

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plac Hallera 1, bud. nr 1
90-647 Łódź

Studentów przyjmujemy
w Strefie Obsługi Studenta
w godzinach 8.00 – 15.30,
parter, stanowisko nr 6
tel. 42 272-51-46
oraz
piętro II, pok. 204-206

 

Wydział Farmaceutyczny
tel. 42 272-51-51 / pok. 204A
malgorzata.chobot-worwag@umed.lodz.pl

Wydział Lekarski wraz z Oddziałem Stomatologicznym
tel. 42 272-51-44 / pok 204
agata.gajdzinska@umed.lodz.pl

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
tel. 42 272-51-48 / pok. 205
anna.ujazdowska@umed.lodz.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunki: Dietetyka, Ratownictwo Medyczne
tel. 42 272-51-46 / Strefa Obsługi Studenta stanowisko nr 6
agnieszka.chodun@umed.lodz.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek Zdrowie Publiczne; Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
tel. 42 272-51-47 / pok 204A
tomasz.hajduk@umed.lodz.pl

Wydział Wojskowo-Lekarski,
tel. 42 272-51-48 / pok. 205
anna.ujazdowska@umed.lodz.pl

Doktoranci – stypendia dla doktorantów finansowane z funduszu pomocy materialnej
tel. 42 272-51-50 / pok 206
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Domy Studenckie
tel. 42 272-51-45 / pok. 204
marek.kotkowski@umed.lodz.pl

Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
mgr Małgorzata Wejchert
tel. 42 272-51-49 / fax. 42 639-33-32
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie