Studenci-stypendia

Stawki stypediów

 

Stypendium socjalne

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium

Stypendium socjalne

do 457 zł

540 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

350 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

180 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

do 457 zł

740 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

550 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

380 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta

do 457 zł

940 zł

powyżej 457 zł do 650 zł

750 zł

powyżej 650 zł do 830 zł

580 zł

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kategoria

Miesięczna wysokość stypendium

Stypendium Rektora dla obecnych studentów

I stopień – 30%
uprawnionych studentów

500 zł

II stopień – 70%
uprawnionych studentów

300 zł

Studenci przyjęci na I rok w roku złożenia egzaminu maturalnego

laureaci olimpiad

500 zł

finaliści olimpiad

300 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Miesięczna wysokość stypendium

Stopień niepełnosprawności

lekki

250 zł

umiarkowany

350 zł

znaczny

450 zł

 

Zapomoga

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1 000,- zł

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie