Studenci-stypendia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Jest to prestiżowe stypendium przyznawane przez Rektora, mające na celu wsparcie najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jeśli zaliczyłeś w terminie poprzedni rok akademicki i uzyskałeś za niego wysoką średnią ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, złóż wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi Twoje osiągnięcia.

Pamiętaj jednak, że o stypendium Rektora możesz ubiegać się najwcześniej po pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów możesz otrzymywać Stypendium Rektora dla najlepszych studentów pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeśli profil olimpiady był zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Gdy o stypendium ubiegasz się wyłącznie w oparciu o średnią ocen – złóż wniosek elektronicznie (wniosek dostępny jest po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni). Jeśli posiadasz dodatkowe osiągnięcia – do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające i dostarcz do nas.

Szczegółowe kryteria punktacji osiągnięć oraz wniosek znajdziesz na dole strony.

Sprawdź wysokość stypendium

Uprawnieni do stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 500 zł
Wysokość stypendium: 300 zł

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 500 zł
Wysokość stypendium: 300 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie