Studenci-stypendia

Terminy

Termin składania wniosków w roku akademickim 2017/2018

3 października 2017 r. jest terminem porządkowym do składania wniosków
o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej czyli:
– stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
– stypendium socjalnego / socjalnego w podwyższonej wysokości

 

Okres przyznawania stypendiów:
W roku akademickim 2017/2018 stypendia będą przyznawane studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na okres roku akademickiego i wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj. od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie