Uczelnia

Awanse naukowe

Rok 2017
 • prof. dr hab. n. med. Irena Marianna Maniecka-Bryła – data uzyskania  27.02.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk – data uzyskania 09.01.2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Gałecki Piotr – data uzyskania 09.01.2017 r.
Rok 2016
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski – data nadania 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski – data nadania 22.06.2016 r.
 • prof. dr hab. n. med. Beata Dejak – data nadania 09.08.2016 r.
 • prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska – data nadania 20.10.2016 r.
 • prof. dr hab. Mariusz Klencki – data nadania 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Piotr Potemski – data nadania 20.10.2016r.
 • prof. dr hab. Jakub Fichna – data uzyskania 02.12.2016r.
Rok 2015
 • prof. dr hab. n.med.  Piotr Sieroszewski – data nadania 2015-07-16
 • prof. dr hab. n.med.  Janina Grzegorczyk – data nadania 2015-04-02
 • prof. dr hab. n.med.  Agnieszka  Gmitrowicz – data nadania 2015-03-04
 • prof. dr hab. n.med.  Anna Zalewska-Janowska  – data nadania 2015-03-04
Rok 2014
 • prof. dr hab. n.med. Korycka-Wołowiec Anna – data nadania 2014-01-07
 • prof. dr hab. inż. n. tech. Klimek Leszek – data nadania 2014-01-07
 • prof. dr hab. n. med. Antczak Adam – data nadania:19.02.2014
 • prof. dr hab. n.med. Tkaczyk Marcin  – data nadania 2014-02-19
 • prof. dr hab.Ewa Brzeziańska  –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab.Katarzyna Cypryk –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Małgorzata Lelonek –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. Helena Rotsztejn –  data nadania 05.06.2014r.
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański – data nadania 05.06.2014
 • prof. dr hab. Jerzy Sokołowski –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Mirosław Topol –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. Elżbieta Hrabec –  data nadania 26.06.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Ciosek Joanna – data nadania 28.07.2014
 • prof. dr hab. Agata Majos –  data nadania 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Niewiarowska Jolanta – data nadania 14.08.2014
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa –  data nadania 14.08.2014r.
 • prof. dr hab. n.med. Winczyk Katarzyna – data nadania 27.08.2014
 • prof. dr hab. Piotr Lipiec –  data nadania 30.08.2014r.
 • prof. dr hab. Marzenna  Zielińska –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Dorota Słowińska-Klencka –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska –  data nadania 19.12.2014r.
 • prof. dr hab. n.farm. Krzysztof Walczyński – data nadania 19.12.2014r.
Rok 2013
 • prof dr hab n. med. Piotr Rieske – data nadania 17.01.2013
 • prof. dr hab. n.med. Słowikowska-Hilczer Jolanta – data nadania 18.04.2013
 • prof. dr hab. n.med. Szczepańska Joanna – data nadania 2013-06-03
 • prof. dr hab. n.med. Majsterek Ireneusz – data nadania 2013-06-25
 • prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski – data nadania 12.11.2013r.
Rok 2012
 • prof. dr hab. n. farm.  Aleksander Kufelnicki – data nadania 21.12.2012
 • prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk – data uzyskania 18.10.2012r.
 • prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn – data uzyskania 03.07.2012r
 • prof. dr hab. Gabriela Mełeń-Mucha – data uzyskania 12.01.2012r.
Rok 2011
 • prof. dr hab. Andrzej Piotrowski – data uzyskania 19.01.2011r.
 • prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Joanna Narbutt – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Janusz Piekarski – data uzyskania 01.03.2011r.
 • prof. dr hab. Leszek Szmigiero – data uzyskania 24.10.2011r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – data nadania 01.08.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Anna Gorąca – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n.med. Ludmiła Żylińska – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – data nadania 15.07.2011 r.
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dastych – data nadania 03.11.2011 r.

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

Rok 2017
 • dr hab. n.med. Rafał Zieliński
  data nadania: 11.04.2017
 • dr hab. n.med. Joanna Jerzyńska
  data nadania: 11.04.2017
 • dr. hab. n. med. Makowska Joanna
  data nadania: 16.05.2017
Rok 2016
 • dr hab. n.med. Tomasz Pawełczyk
  data nadania 2016.10.18
 • dr hab n.med Adam Durczyński
  data nadania: 2016.09.19
 • dr hab n.med Hanna Romańska-Knight
  data nadania: 2016.09.19
 • dr hab. n. med Strzelecki Dominik
  data nadania 2016.06.28
 • dr hab n. med Dariusz Boroń
  data nadania 2016.06.28
 • dr hab. n. med Ciebiada Maciej
  data nadania 2016.06.07
 • dr hab. n. med Lewkowicz Natalia
  data nadania 2016.06.07
 • dr hab. n. med Loba Piotr
  data nadania 2016.04.12
 • dr hab. n. med Mianowska Beata
  data nadania 2016.04.12
 • dr hab. n. med Bogaczewicz Jarosław
  data nadania 2016.03.08
 • dr hab. n. med Eusebio Makandjou-Ola
  data nadania 2016.03.08
 • dr hab n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
  data nadania 2016.02.09
 • dr hab n. med. Agnieszka Zmysłowska
  data nadania 2016.01.12
Rok 2015
 • Paweł Majak  „Poszukiwanie farmakologicznych metod wspomagania  klinicznej i immunologicznej skutecznoœci immunoterapii alergenowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową.” (13.01.2015r.)
 • Małgorzata Knaœ  „Zmiany biochemiczne w œlinie pacjentów z twardziną układową.” (17.02.2015r.)
 • Katarzyna Piestrzeniewicz  „Wpływ wybranych hormonów tkanki tłuszczowej na czynniki ryzyka miażdżycy oraz zmiany morfologii i czynnoœci serca u otyłych mężczyzn z ostrym zawałem mięœnia sercowego.” (17.02.2015r.)
 • Urszula Lewandowska  „Wpływ  ekstraktów polifenolowych z owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica Lindl.) i z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera Paradoxa Hudziok)  na poziom ekspresji genów zaangażowanych w apoptozę,     angiogenezę i metastazę w raku piersi i prostaty.” (17.03.2015r.)
 • Elżbieta Jabłonowska  „Ocena ekspresji wybranych genów w biopunktatach wątroby oraz zachowania się wybranych wykładników stresu oksydacyjnego u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C ze szczególnym uwzględnieniem wpływu koinfekcji  HIV.” (14.04.2015r.)
 • Anna Szmigielska-Kapłon  „Wpływ mikroœrodowiska szpiku na proces mobilizacji  macierzystych komórek krwiotwórczych.” (09.06.2015r.)
 • Agnieszka Rusińska „Uwarunkowania nawracających złamań i zaburzeń gęstoœci mineralnej koœci u dzieci.” (30.06.2015r.)
 • Mariola Œwiderek-Matysiak  ” Immunoregulacyjna rola komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia myszy, modelu zwierzęcym stwardnienia rozsianego” (20.10.2015r.)
Rok 2014
 • dr hab. n.med. Grzegorz Surkont uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za pracę pt: „Ultrasonograficzna uretrocystografia w diagnostyce oraz ocenie efektów operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. „. [2014-01-29]
 • dr hab. n.med. Paweł Ptaszyński  (nowy tryb) „Zaburzenia funkcji układu autonomicznego oraz potencjalne opcje farmakoterapii iwabradyną u chorych z nieadekwatną tachykardią zatokową.”
 • dr hab. n.med. Piotr Grzelak „Zastosowanie ultrasonografii ze środkiem kontrastowym w ocenie nerek przeszczepionych.”11.03.2014 r.
 • dr hab. n.med. Agnieszka Siejka   (nowy tryb) „Rola somatoliberyny (GHRH) i jej antagonistów w regulacji wzrostu komórek nowotworowych w warunkach in vitro – analiza wybranych mechanizmów działania.”
 • dr hab. n.med. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz  „Znaczenie zmienności genu kodującego receptor dla witaminy D w etiologii niskiej masy kostnej u dzieci i młodzieży.”Kolokwium habilitacyjne: 08.04.2014 r.
 • dr hab. n. o zdrowiu Fronczak Adam, [2014-04-15]
 • dr hab. n.med. Leszek Gottwald  „Wartość prognostyczna błonowej ekspresji receptorów dla TRAIL, receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz indeksu Ki-67 u chorych z gruczolakorakiem endometrioidalnym endometrium. Badanie metodą mikromacierzy tkankowych.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem    – nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Ireneusz Babiak „Jednotematyczny cykl publikacji nt. „Diagnostyka, leczenie i prewencja zakażeń endoprotez stawu biodrowego.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem    – nadanie  13.05.2014r.
 • dr hab. n.med. Jan Rykała „Znaczenie prognostyczne polimorfizmów genów VEGFA, PDGFB, ICAM1i ANGPT2 w raku piersi.”Kolokwium habilitacyjne: 10.06.2014 r.
 • dr hab. n.med. Renata Talar-Wojnarowska  „Badania nad podłożem molekularnym, etiopatogenezą i wczesnym rozpoznaniem raka trzustki.”Postępowanie habilitacyjne nowym trybem – nadanie  23.09.2014r.
 • Ewa Golańska  „Polimorfizmygenetycznejako czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera, Badania genów APOE, PRNP, PRND, CYP46, APBB2, BACE 1 i NEP.”  Kolokwium habilitacyjne: 21.10.2014r.
 • Maciej Kupczyk  „Fenotypy astmy ciężkiej w praktyce klinicznej.”  Postępowanie habilitacyjne nowym trybem -nadanie 09.12.2014r.
Rok 2013
 • dr hab. n.med. Fendler Wojciech, „Epidemiologiczne, genetyczne i kliniczne aspekty cukrzycy wieku rozwojowego”, [2013-06-11] (nowy tryb)
 • dr hab. n.med. Kurnatowska Ilona, „Wpływ podawania witaminy K2 na postęp zmian miażdżycowych i zwapnienia naczyń u niedializowanych chorych w3.-5. okresie przewlekłej choroby nerek”, [2013-06-25]
 • dr hab. n.med. Agnieszka Żebrowska, „Ocena zjawisk immunologicznych i enzymatycznych w patogenezie wybranych ponadskórkowych chorób pęcherzowych”, [23.10.2012]
 • dr hab. n.med. Bogdan Jegier, „Ocena wybranych wskaźników procesów zapalnych u chorych poddawanych bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego”, [13.11.2012]
 • dr hab. n.med. Tomasz Stępień, „Ocena stężeń angiopoetyny-1, angiopoetyny-2 oraz receptora angiopoetynowego TIE-2 w surowicy krwi chorych z guzem nadnerczy”, [27.11.2012]
 • dr hab. n.med. Magdalena Zakrzewska, „Profil ekspresji genów w gwiaździakach włosowatokomórkowych wieku dziecięcego w odniesieniu do lokalizacji, obrazu radiologiczno- morfologicznego i przebiegu klinicznego choroby”, [ 11.12.2012]
 • dr hab. n.med. Hanna Ławnicka, „Wpływ inhibitorów kinazy białkowej CK2 na wzrost i czynność wydzielniczą komórek ludzkiego raka komory nadnercza (H295R) w warunkach in vitro”, [08.01.2013]
 • dr hab. n.med. Krzysztof Jamroziak, „Rola polimorfizmu genu CD38 i wybranych genów mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej i zespołu Richtera”, [05.02.2013]
 • dr hab. n.med. Michał Polguj, „Morfologia wcięcia łopatki ( incisura scapulae) w badaniach anatomicznych i nowoczesnych technikach obrazowania”, [26.02.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrowski, „Intensywność stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Karina Wierzbowska-Drabik, „Ocena funcji lewej komory serca w echokardiograficznym badaniu obciążeniowym z dobutaminą przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych”, [19.03.2013]
 • dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska, „Ocena wybranych właściwości systemów wiążących modyfikowanych substancjami o działaniu odkażajacym”, [09.04.2013]
 • dr hab. n.med. Agnieszka Kołacińska, „Czynniki kliniczno-histopatologiczne i podpisy molekularne w modelu leczenia przedoperacyjnego raka piersi w praktyce chirurga piersi”, [23.04.2013]
 • dr hab. n.med. Dariusz Jaskólski, „Badania kliniczno-molekularne w oponiakach”, [11.06.2013]
 • dr hab. n.med. Stanisław Ostrowski, „Intensywność stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia”, [05.03.2013]
 • dr hab. n.med. Maciej Salagierski  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (urologia) za osiągnięcie naukowe: Cykl publikacji dotyczących markerów w diagnostyce molekularnej nowotworów gruczołu krokowego. Postępowanie habilitacyjne nowym trybem – nadanie  03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Tomasz Rechciński  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (choroby wewnętrzne, kardiologia) za pracę pt.  „Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – badanie  mieszkańców województwa łódzkiego.” Kolokwium habilitacyjne: 03.12.2013r.
 • dr hab. n.med. Maciej Słodki  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w  zakresie medycyny (ginekologia i położnictwo) za pracę pt. „Opracowanie modelu opieki nad ciężarną z wrodzoną wadą serca u płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca.”Kolokwium habilitacyjne: 17.12.2013r.

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

Rok 2017
 • dr hab. n. med. Radzisław TRZCIŃSKI, [2017-04-04]
Rok 2016
 • dr hab. n. biol. Edyta PARADOWSKA, [2016-02-02]
 • dr hab. n. med. Maciej RADEK, [2016-05-10]
 • dr hab. n. med. Agata BIELECKA-DĄBROWA, [2016-06-08]
 • dr hab. n. farm. Anna Katarzyna WIKTOROWSKA-OWCZAREK, [2016-06-08]
 • dr hab. n. med. Janusz KOCIK, [2016-11-08]
 • dr hab. n. med. Maciej CHAŁUBIŃSKI, [2016-12-06]
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Jarosław MIŁOŃSKI, [2015-07-07]
 • dr hab. n. med. Andrzej ANTCZAK, [2015-10-06]
 • dr hab. n. med. Mariusz STĘPIEŃ, [2015-11-03]
 • dr hab. n. med. Wojciech KAŹMIERCZAK, [2015-11-03]
Rok 2014
 • dr hab. n. med. Zielińska-Bliźniewska Hanna, [2014-02-04]
 • dr hab. n. med. Jabłoński Sławomir, [2014-04-08]
 • dr hab. n. med. Cezary CHOJNACKI, [2014-05-06]
Rok 2013
 • dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski, „Badania zależności profilu metyzacji regionów promotorowych genów p16 i DAPK oraz profilu antyoksydacyjnego u chorych na raka pęcherza moczowego w różnych stadiach klinicznych” [5 stycznia 2013 r.]
 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski, „Powikłania sercowe leczenia uzupełniającego trastuzumabem wczesnej postaci raka piersi z nadekspresją receptora ludzkiego naskórkowego czynnika typu 2 (ErbB2/HER2)” [6 kwietnia 2013 r.]
Rok 2012
 • dr hab. n. med. Wiesław Tryniszewski, „Własna metoda oznaczania radioizotopowych wskaźników perfuzji mięśni kończyn dolnych i metabolizmu kostnego i wybrane przykłady jej skuteczności diagnostycznej u osób zdrowych oraz w schorzeniach mogących upośledzać perfuzję mięśni lub metabolizm kostny” [14 luty 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Elżbieta MILLER, „Procesy pro- i antyoksydacyjne oraz ocena funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu kriostymulacji ogólnoustrojowej” [23 października 2012 r.]
 • dr hab. n. med. Jacek Śmigielski, „Ocena stężenia we krwi cytokin pro i antyangiogennych oraz enzymów proteolitycznych i ich inhibitorów u chorych z łagodnymi i złośliwymi guzami trzustki” [11 grudnia 2012 r.]

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Rok 2016
 • dr hab. n. farm. Urszula Kalinowska-Lis: „Poszukiwanie związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej w grupie nowych kompleksów srebra(I) i miedzi(II) z pochodnymi (benz)imidazolu”. (18.10.2016)
 • dr hab. n. farm. Ewelina Piątczak: „Wytwarzanie glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidowych w kulturach in vitro roślin z rodzaju Rehmannia”. (18.10.2016)
Rok 2015
 • dr hab. nauk farm. Magdalena E. Jasińska-Stroschein: „Ocena wybranych interakcji lekowych związanych ze szlakami sygnałowymi PDGF i ROCK w badaniach hemodynamicznych na zwierzęcym modelu nadciśnienia płucnego”. (27.10.2015)
 • dr hab. nauk farm. Katarzyna J. Błaszczak-Świątkiewicz: „Poszukiwanie nowych strategii terapii przeciwnowotworowej w aspekcie znoszenia lekooporności”. (30.06.2015)
Rok 2013
 • dr hab. n. farmMonika Anna Olszewska, „Charakterystyka profili polifenolowych i aktywności antyoksydacyjnejin vitro wybranych surowców roślinnych z rodzaju Sorbus sensu lato” . (12.02.2013).
 • dr hab. n. farm. Jacek Owczarek, „Ocena interakcji wybranych leków chronotropowoujemnych z simwastatyną na zwierzęcych modelach doświadczalnych”. (20.03.2013)
 • dr hab. n. farm. Elżbieta Kamysz: „Synteza i badaniapeptydów występujących w jamie ustnej oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych, których jednym z potencjalnych miejsc podania i/lub działania może być jama ustna”. (14.05.2013)
 • dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer: „Ocena toksycznego działania wybranych polibromowanych difenyloeterów na organizm szczura”. (11.06.2013).
 • dr hab. n. farm. Paweł B. Szymański: „Nowe pochodne cykloalkilochinoliny jako potencjalne substancje terapeutyczne lub diagnostyczne do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera”. (02.07.2013)

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Rok 2016
 • dr hab. n. med. Górska-Ciebiada Małgorzata (2016-05-17)
Rok 2015
 • dr hab. n. med. Wysokiński Adam [20-10-2015]
 • dr hab. n.med. Sikora Joanna [2015-05-19]
Rok 2014
 • dr hab. n. o zdrowiu Kaleta Dorota, [2014-05-20]
 • dr hab. n.med. Król Aleksandra
 • dr hab. n.prawn. Kubiak Rafał
 • dr hab. n. o zdrowiu Zajdel Justyna, [2014-05-20]
 • dr hab. n.med. Drobnik Jacek, [21.10.2014]

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Rok 2017

dr hab. n. med. Elżbieta Janina Płuciennik – Data nadania: 09.03.2017 r.

Rok 2016

dr hab. n. med. Marzena Wójcik – Data nadania: 30.06.2016 r.

Rok 2014

dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska- Ciesielska – Data nadania: 25.06.2014 r.

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

Rok 2017
 • dr n. med. Maciej Poborczyk – data uzyskania 10.01.2017
 • dr n. med. Krzysztof Sokołowski – data uzyskania 11.04.2017
Rok 2016
 • Marta Zielińska „Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fichna  (12.01.2016 r.)
 • Marcin Dłużyński  „Blokada nerwu zasłonowego w kanale przywodzicieli u pacjentów z guzem pęcherza moczowego, kwalifikowanych do elektroresekcji przezcewkowej”
  Promotor: prof. dr hab. Józef Matych (12.01.2016 r.)
 • Magdalena Wawrzyk „Rola badania ultrasonograficznego w ocenie odczynów okostnowych w procesie leczniczym złamań kości długich u dzieci.”
  Promotor: dr hab. Przemysław Przewratil  (12.01.2016 r.)
 • Adam Białas „Ocena zastosowania płytki zmiennokątowej w leczeniu złamań końca dalszego kości promieniowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder  (12.01.2016 r.)
 • Monika Parchańska-Kowalik „Wpływ powierzchniowej obróbki chemicznej tytanu na jego połączenie z ceramiką  dentystyczną.”
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Klimek (12.01.2016 r.)
 • Tomasz Kowalik  „Stężenie immunoglobuliny IgA i pojemność buforowa śliny u dzieci w wieku przedszkolnym jako determinanty zapadalności na próchnicę.”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (12.01.2016 r.)
 • Grzegorz Sokołowski „Wpływ samotrawiących systemów wiążących na połączenie cementów samoadhezyjnych  z zębiną.”
  Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak (09.02.2016 r.)
 • Marzenna Kacprzak-Ogłuszka „Ocena wybranych właściwości wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknami szklanymi.”
  Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Hadrowicz „Próba oceny realizacji wyników analizy obrazu u pacjentów z wszczepami zębowymi opartej o macierz długości serii i macierz zdarzeń.”
  Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
  II promotor:  dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (09.02.2016 r.)
 • Anna Łupińska  „Badania nad uwarunkowaniem masy kostnej dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat  z rozpoznaną otyłością”
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół (09.02.2016 r.)
 • Łukasz Migdalski  „Ocena jakości życia pacjentów po operacji żylaków kończyn dolnych przy użyciu skali VEINS ora zależności z wybranymi zmiennymi psychologicznymi.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak (09.02.2016 r.)
 • Piotr Gnyś „Zmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji genu glukokinazy i polimorfizm genów modulatorów.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec (09.02.2016 r.)
 • Karolina Antosik   „Analiza genów-kandydatów zaangażowanych w patogenezę cukrzyc monogenowych.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Borowiec  (09.02.2016 r.)
 • Michał Podgórski „Jakościowa i ilościowa ocena struktur anatomicznych okolicy wcięcia łopatki, jako parametryczna analiza czynników mogących predysponować do neuropatii nerwu nadłopatkowego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Michał Polguj (09.02.2016 r.)
 • Paweł Molga „Ocena polimorfizmu genów metaloproteinaz MMP1, MMP2, i MMP9 oraz ich tkankowych inhibitorów TIMP1 i TIMP2 u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Marta Podwysocka „Rola wariantów transkrypcyjnych genów  cyklooksygenazy-1 i cyklooksygenazy-2 w rozwoju przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Katarzyna Dąbrowska „Polimorfizm genów cyklooksygenazy-1 (PTGS1) i cyklooksygenazy-2 (PTGS2) u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (09.02.2016 r.)
 • Katarzyna Mycko „Rola galektyny-1 jako markera rearanżacji genu MLL w ostrych białaczkach u dzieci.”
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski  (08.03.2016 r.)
 • Katarzyna Boryczka „Ocena występowania izoform czynnika transkrypcyjnego FOXP3 w limfocytach regulatorowych T CD4+ u chorych na astmę oskrzelową.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pietruczuk  (08.03.2016 r.)
 • Inga Huziuk „Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek (08.03.2016 r.)
 • Marta Uzdrowska „Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Broniarczyk-Loba  (12.04.2016 r.)
 • Ewelina Matusiak-Wieczorek „Wpływ hopoterapii na zdolność utrzymania równowagi ciała u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder (12.04.2016 r.)
 • Aneta Wnęk „Ocena wpływu działania propranololu na ekspresję białek regulujących proces apoptozy w  naczyniakach wczesnodziecięcych.”
  Promotor: dr hab. Przemysław Przewratil  (17.05.2016 r.)
 • Dorota Sagan „Ocena uszkodzeń oksydacyjnych lipidów błon komórkowych w surowicy krwi  i w złuszczonym naskórku pochodzącym z zabiegów  mikrodermabrazji u kobiet w okresie pomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą; potencjalny ochronny efekt melatoniny.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska  (17.05.2016 r.)
 • Michał Bełdowski „Ocena stężenia osoczowej Fibronektyny – 1 i β-Kateniny jako markerów złośliwości guzów tarczycy.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak (17.05.2016 r.)
 • Kamila Czarnota-Haus  „Wpływ choroby refluksowej przełyku na stan uzębienia i jamy ustnej u dzieci i młodzieży.”
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska (07.06.2016 r.)
 • Arkadiusz Przybył „Zespoły bólowe u chorych na raka piersi poddanych biopsji węzła wartowniczego i/lub limfadenektomii pachowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Piekarski (07.06.2016 r.)
 • Ewa Łubowska-Pająk  „Ocena profilaktyki farmakologicznej ostrego zapalenia trzustki po ECPW u chorych z kamicą dróg żółciowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Wieloch (07.06.2016 r.)
 • Zbigniew Szafraniec „Wpływ optymalizacji opóźnienia międzykomorowego u pacjentów z niewydolnością serca oraz wszczepionym układem resynchronizujacym na stan kliniczny, wybrane parametry echokardiograficzne i biochemiczne.” Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz (07.06.2016 r.)
 • Magdalena Podlewska „Ocena właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych modyfikowanych fluorkiem wapnia.” Promotor: dr hab. Monika Łukomska-Szymańska (28.06.2016 r.)
 • Konrad Półtorak „Ocena działania przeciwbakteryjnego materiałów kompozytowych fluorkiem wapnia – badania in vitro.”
  Promotor: dr hab. Monika Łukomska-Szymańska  (28.06.2016 r.)
 • Magdalena Mitka „Wykorzystanie metody MLPA w diagnostyce kobiet 46,XX wykazujących niektóre cechy fenotypowe zespołu Turnera.”
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski (28.06.2016 r.)
 • Sylwia Moskwa „Odpowiedź immunologiczna komórek nabłonka oskrzeli od chorych na astmę oskrzelową na zakażenie wirusem paragrypy typu 3 (PIV-3) i rinowirusem 1B (RV-1B).”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Kowalski (28.06.2016 r.)
 • Munaf A. Hatem Al. Tamimi   „The evaluation of total knee replacement implanted with and without navigation system.”
  Promotor: prof. dr hab. Marek Synder (28.06.2016 r.)
 • Dariusz Zawadzki  „Sądowo-lekarska ocena diagnostyki i podjętych działań medycznych oraz analiza postępowań prokuratorsko-sądowych w sprawach pacjentów z tętniakiem rozwarstwiającym aorty piersiowej.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrowski
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Smędra   (28.06.2016 r.)
 • Adam Jędrzejczyk  „Badania nad mechanizmami inaktywacji genu CDKN2A/ARF w raku pęcherza moczowego.”
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski  (28.06.2016 r.)
 • Krzysztof Dowgierd  „Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu wad poprzecznych szczęki przy pomocy urządzeń mocowanych do kości szczęk.”
  Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz 28.06.2016 r.
 • Agata Litwinowicz „Eliminacja potencjalnie chorobotwórczej mikrobioty pijawek stosowanych w hirudoterapii.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Joanna Błaszkowska   (28.06.2016 r.)
 • Anna Marcinkiewicz  „Markery martwicy miokardium u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji z uwzględnieniem wpływu śródoperacyjnej glikemii.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ostrowski  (28.06.2016 r.)
 • Emil Zielonka  „Immunoekspresja markerów komórek macierzystych w rozrostach naczyniowych nowotworów glejowych.”
  Promotor: dr hab. Beata Sikorska  (28.06.2016 r.)
 • Aneta Wójcik „Badania sebumetryczne i rewiskometryczne skóry twarzy u kobiet w okresie menopauzy po zastosowaniu wybranych peelingów chemicznych.”
  Promotor: prof. dr hab. Helena Rotsztejn  (28.06.2016 r.)
 • Ilona Zawada „Wpływ wyłączenia genu dla receptora hormonu wzrostu i ograniczenia kalorii w diecie na poziom czynników związanych z procesem apoptozy i stresem oksydacyjnym – badania doświadczalne u myszy GHRKO (Growth Hormone Receptor Knockout).”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Adam Gesing  (28.06.2016 r.)
 • Paulina Kwarta  „Predyspozycje osobowościowe, temperament, postawy rodzicielskie, sposoby radzenia sobie ze stresem, lęk i depresja a stan zdrowia psychicznego u rodziców dzieci chorych na autyzm.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras  (28.06.2016 r.)
 • Jacek Kotuła  „Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989.”
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady   (28.06.2016 r.)
 • Natalia Zawada  „Analogi somatostatyny w leczeniu guzów przysadki.”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kunert-Radek (28.06.2016 r.)
 • Paweł Polityło   „Ocena wartości prognostycznej ekspresji VEGF, receptorów VEGFR1 i VEGFR2 oraz białka GLUT1 w guzach neuroblastycznych u dzieci.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ewa Andrzejewska  (28.06.2016 r.)
 • Katarzyna Stańczak  „Ocena skuteczności postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu rekonstrukcji więzadła  krzyżowego przedniego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Marcin Sibiński  (19.09.2016 r.)
 • Oskar Szram „Ocena wyników leczenia złamań podkłykciowych żuchwy metodą stabilnej osteosyntezy  minipłytkowej.”
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Arkuszewski  (19.09.2016 r.)
 • Kamila Szymacha „Ocena lokalizacji oraz budowy strukturalnej i mikroskopowej zębiaków.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Paweł Milner  „Ocena przydatności klinicznej urządzenia VELscope VX w diagnostyce zmian o nieokreślonym potencjale rozrostowym zlokalizowanych na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze  (19.09.2016 r.)
 • Małgorzata Maciejewska-Franczak  „Satysfakcja z leczenia atopowego zapalenia skóry u dzieci.”
  Promotor: prof. dr hab. Adam Antczak (19.09.2016 r.)
 • Katarzyna Bajszczak „Psychologiczne aspekty jakości życia pacjentów z zaburzeniami rozwoju płci z chromosomem Y w kariotypie.”
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer  (19.09.2016 r.)
 • Magdalena Zaczeniuk „Określenie mechanizmu zapalnego powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym.”
  Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach  (19.09.2016 r.)
 • Łukasz Cichalewski „Określenie częstości występowania oraz środowiskowych czynników ryzyka powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym.”
  Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach  (19.09.2016 r.)
 • Tomasz Ciurus „Znaczenie wariantów polimorficznych w genach CYP2C9 i VKORC1 dla przewlekłej terapii warfaryną w populacji polskiej”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek (18.10.2016 r.)
 • Katarzyna Poklękowska „Poziom zabezpieczenia świadczeń rehabilitacyjnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w latach 2007-2009 w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna na terenie województwa mazowieckiego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Kupczyk (18.10.2016 r.)
 • Sebastian Pryliński „Wpływ sposobu wypełnienia ubytków i aktywacji polimeryzacji na efekty termiczne podczas sieciowania materiałów kompozytowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski (18.10.2016 r.)
 • Sylwia Majewska-Beśka „Ocena utrzymania wypełnień w zębach mlecznych po zastosowaniu różnych metod przygotowania ubytku próchnicowego – badania kliniczne i doświadczalne .”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (15.11.2016 r.)
 • Lidia Pijankowska-Beksa „Ocena skuteczności lakowania, lakierowania i ozonoterapii pierwszych stałych zębów trzonowych na podstawie badań klinicznych i laboratoryjnych.”
  Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska (15.11.2016 r.)
 • Małgorzata Tomaszewska-Kowalska „Częstość i charakter zakażeń miejsca operowanego wywołanych przez pałeczki Gram(-) z rodziny enterobacteriaceae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju staphylococcus u chorych operowanych w wybranych oddziałach zabiegowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki (15.11.2016 r.)
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Jan Sopiński
 • Katarzyna Łokieć „Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłością.”
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Stec-Michalska (15.11.2016 r.)
 • Beata Talar „Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka.”
  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż (15.11.2016 r.)
 • Anna Nowek-Ratajska „Elektrokardiograficzne czynniki prognostyczne pozytywnej odpowiedzi na terapię resynchronizującą serca.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz (15.11.2016 r.)
 • Justyna Chałubińska-Fendler „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca.”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Fijuth (15.11.2016 r.)
 • Renata Zielińska „Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.”
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska (06.12.2016 r.)
 • Maciej Sałaga „nowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym w układzie pokarmowym.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jakub Fichna (06.12.2016 r.)
 • Łukasz Mokros „Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)
  Promotor pomocniczy: dr Andrzej Witusik
 • Joanna Pietrzak „Poziom lęku i depresji a jakość życiaq u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przed i po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego.”
  Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras (06.12.2016 r.)

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Rok 2016
 • dr n. farm. Agnieszka Jeleń: „Ocena genu ABCB1 u chorych na depresję”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Ewa Balcerczak (15.11.2016)
 • dr n. farm. Paulina Olszewska „Ocena molekularnego mechanizmu działania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Paweł Szymański (18.10.2016)
 • dr n. farm. Ewa Zwierzynska: „Ocena ośrodkowej interakcji retigabiny z etanolem w wybranych modelach doświadczalnych”. Promotor: dr hab. Bogusława Pietrzak (18.10.2016)
 • dr n. farm. Elżbieta Małgorzata Nowak: „Wybrane właściwości fizykochemiczne suchych mianowanych ekstraktów roślinnych Ex. Hederae helicis e fol.aq.  i spir. siccum”. Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (26.01.2016)
 • dr n. farm. Magdalena Grabkowska-Drużyc: „Nowe izoksazolidynowe analogi c-nukleotydów”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Dorota G. Piotrowska. (26.04.2016)
Rock 2015
 • dr n. farm. Sebastian Czajka: „Badanie uwalniania substancji aktywnej ze stałej postaci leku wybranych leków z grupy ośrodkowego układu nerwowego znajdujących się w okresie ważności oraz przeterminowanych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak (30.06.2015)
 • dr n. farm. Jakub Ł. Wojcieszak: „Wpływ peptydów z rodziny sekretyna/glukagon/PACAP/VIP na komórki siatkówczaka linii Y79”. Promotor: prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska ( 30.06.2015)
 • dr n. farm. Małgorzata Fabijańska: „Ocena aktywności cytotoksycznej i zdolności do indukcji apoptozy in vitro nowego kompleksu platyny(II) z 3-aminoflawonem”. Promotor: prof. dr hab. Justyn Ochocki (29.09.2015)
 • dr n.farm. Karolina Maria Nowak: „Dwuwarstwowe systemy polimerowe do zastosowania w powikłaniu poekstrakcyjnym zęba”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Kazimiera H.Bodek (27.10.2015)
 • dr n. farm. Piotr Michel: „Analiza metabolomiczna i aktywności biologicznej liści Gaultheria procumbens L. (Ericaceae)”. Promotor: dr hab. prof. nadzw.UM Monika Olszewska (15.12.2015)
Rok 2014
 • dr n. farm. Adam Karpiński: „Chemometryczna analiza z walidacją HPLC nowych pochodnych tetrahydroakrydyny”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik (23.10.2014)
 • dr n. farm. Justyna Żerańska: „Zastosowanie rekombinowanego czynnika wzrostu fibroblastów w produktach do pielęgnacji skóry”. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz (23.10.2014)
 • dr n. farm. Kamil Kokosza: „Izoksazolidynowe analogi nukleotydów z łącznikiem karbomoilowym”. Promotor: dr hab. Dorota G.Piotrowska (23.10.2014)
 • dr n. farm. Magdalena Szemraj: „Charakterystyka i podobieństwo plazmidów bakterii bytujących w tej samej niszy ekologicznej – na skórze człowieka”. Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk (11.12.2014)
 • dr n. farm. Andrzej Łazarenkow: „ Synteza, analiza spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych pochodnych 3-formylochromonu i związków kompleksowych z jonami Cu(II)”. Promotor: dr hab. Joalnta Nawrot-Modranka (11.12.2014)
 • dr n. farm. Emilia Bankowska „Synteza i badania właściwości biologicznych fosfonianów, pochodnych 1,2,3 triazoli”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. (25.02.2014)
 • dr n. farm. Ewelina Hoffman: „Wpływ kwasu retinowego (ATRA) oraz trójtlenku arsenu (ATO) na proliferację in vitro komórek nowotworów litych oraz ekspresję prokoagulanta nowotworowego (CP)”. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Mielicki. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Karol Kluczek: „ Badanie uwalniania substancji aktywnej ze stałej postaci leku wybranych leków kardiologicznych znajdujących się w okresie ważności oraz przeterminowanych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak. (15.04.2014)
 • dr n. farm. Małgorzata Barańska: „Polimorfizm genetyczny CYP2D6 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i twardzinę układową”. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Skrętkowicz. (15.04.2014).
 • dr n. farm. Marcin Jażdżyk: „Ocena jakościowa oraz ilościowa ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori”. Promotor: prof. dr hab. Ewa Balcerczak. (24.06.2014)
Rok 2013
 • dr n. farm. Malwina Bartczak-Tomczyk : „ Ocena transkryptów  genu P65/FJ 19494.1 powstałych w procesie alternatywnego składania oraz poszukiwanie zależności pomiędzy ich poziomami a parametrami kliniczno-patologicznymi w rakach jelita grubego”.
  Promotor: prof. dr hab. Marek Mirowski .( 09.04.2013)
 • dr n. farm. Jowita Piotrowska: Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych z gliceryną”.
  Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Iwona Masłowska-Lipowicz: „Synteza pochodnych 4-hydroksypiperydyny jako potencjalnych nieimidazolowych antagonist receptora H3 ”.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Walczyński. (11.06.2013)
 • dr n. farm. Marta Żebrowska: „Ocena polimorfizmów w pozycjach 1236, 2677, 3435 genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori”.
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Balcerczak. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Aleksandra Owczarek: „Badania składu chemicznego i aktywności biologicznej wybranych gatunków z rodzaju Geum. L.” Promotor: prof. dr hab. Jan Gudej. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Kaja Biegańska: „ Działania biologiczne oreksyn: badania porównawcze na astrocytach kory mózgowej szczura i komórkach linii C6 glejaka szczura”.
  Promotor: prof. dr hab. Jolanta B.Zawilska. (22.10.2013)
 • dr n. farm. Michał Dudarewicz: „Genetycznie uwarunkowany polimorfizm metabolizmu ksenobiotyków u chorych na nieswoiste zapalenie jelit”.
  Promotor: prof. dr hab.Jadwiga Skrętkowicz. (26.11.2013)
 • dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka: „Use of dendrimers in the preparation technology of iminodiacetic acid  derivatives as diagnostic agents for nuclear magnetic resonance tomography” . 
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. (26.11.2013) – nowy tryb
 • dr n. farm. Łukasz Dobrzyński: „ Technologia wytwarzania kapsułek miękkich  z lipofilowym środkiem leczniczym (ibuprofenem) w formie rdzenia o jednofazowej strukturze”. Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda. (26.11.2013).

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Rok 2017
 • dr n. o zdrowiu Dana Agnieszka [2016-04-25]
 • dr n. med. Loba Małgorzata [2016-04-25]
Rok 2016
 • dr n. med. Stankiewicz-Rudnicki Michał [2016-11-15]
 • dr hab. n.med. Luzak Bogusława [2016-09-13]
 • dr n. o zdrowiu Cierniak Marcin [2016-09-13]
 • dr n. o zdrowiu Lewandowska Ewa
  data nadania 2016.06.21
 • dr n.med. Cybula Magdalena – „Podłoże molekularne rozwoju raka krtani na podstawie analizy ekspresji wybranych genów”
  data nadania 2016.05.17
 • dr n.med. Agnieszka Gałuchowska – „Stężenie wybranych lipoprotein i biodostępność tlenku azotu u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej”
  data nadania 2016.06.21
 • dr n.med. Matusiak-Wieczorek Ewelina
  data nadania 2016.04.12
Rok 2015
   • dr n.med. Roszczyk Magdalena [2015-04-21]
Rok 2014
   • dr n. med. Lubecka-Pietruszewska Katarzyna, [2014-02-18]
   • dr n. o zdr. Strzelecka Iwona [18.03.2014]
   • dr n.med. Wiszniewski Dawid [16.09.2014]
Rok 2013
  • dr n. med. Adam Rzeźnicki, „Zachowania dotyczące palenia tytoniu przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2007-2011”,
   Promotor: dr hab. Włodzimierz Stelmach
  • dr n. med. Andrzej Śliwczyński, „Ocena efektywności finansowania programów terapeutycznych w reumatologii”
   Promotor: prof. dr hab. Witold Tłustochowicz
  • dr n. med. Pikala Małgorzata
  • dr n. med. Kilańska Dorota
  • dr n. med. Skibińska Edyta (2013-06-18)

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Rok 2016
 • dr n.med. Mikołajczyk Melania (2016-06-30)
 • dr hab. n.med. Wójcik Marzena (2016-06-30)
 • Mgr Edyta Owsiak, „Analiza narażenia członków zespołu operacyjnego na promieniowanie jonizujące podczas zabiegów ortopedycznych”
  data obrony 05.04.2016
  promotor: dr hab. n.med.prof. nadzw. Maria Anna Staniszewska
Rok 2015
 • mgr inż. Gabriela Turek, „Rola receptorów leukotrienowych i cytozolowej fosfolipazy A2 w procesie zapalnym u chorych na astmę i osób zdrowych. Zwrotna regulacja CYSLTR1, CYSLTR2 oraz cPLA2 z grupy Ivα”
  data obrony 09.12.2015
  promotor: prof. dr hab. n.med. Rafał Pawliczak
 • mgr Ewa Pniewska
  data obrony 24.06.2015
 • mgr inż. Dorota Kacprzak
  data obrony 24.06.2015
 • mgr Paulina Hejduk
  data obrony 24.06.2015
Rok 2014
 • dr n.med. AGATA SARNIAK, „Badania wybuchu oddechowego i mitochondrialnej produkcji reaktywnych form tlenu metodą chemiluminescencji”;
  data obrony 8-01-2014;
  promotor dr hab. n.med. prof. nadzw. Stanisława Lipińska
 • dr n. med. Arkadiusz Tomasz Olędzki
  data obrony 05.11.2014
 • dr n. med. Emilia Zgórzyńska
  data obrony 08.10.2014
 • dr n. med. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr
  data obrony 08.10.2014
 • Dr n.med. AGNIESZKA GŁOWACKA, „Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego”;
  data obrony 02-04-2014;
  promotor: prof. dr hab. n.med. Józef Drzewoski
 • Dr n.med. MIŁOSZ DOBROGOWSKI, „Badania nad obecnością toksycznych związków powstających podczas operacji laparoskopowych w gazach z jamy brzusznej i wybranych płynach ustrojowych”;
  data obrony 04-06-2014;
  promotor: prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
 • dr n.med. ANDRZEJ ZIELENIAK, „Ekspresja receptorów adenozynowych (AR) w leukocytach pacjentek z cukrzycą ciążową”;
  data obrony 25-06.2014;
  promotor prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Rok 2013
 • dr n. med. Paulina Kleniewska, „Udział endoteliny-1, oksydazy NADPH, oksydazy ksantynowej i kinazy C w procesie powstawania reaktywnych form tlenu” [9-10-2013 r.]
  Promotor: prof. dr hab. Anna Gorąca
 • dr n. med. Aleksandra Stańczak, „Prognostyczne znaczenie ekspresji ß-kateniny, E-kadheryny oraz WNT-1 w zaawansowanym raku jelita grubego”,
  Promotor: dr hab. prof. Tadeusz Pietrucha
 • dr n. med. Michał Markowski, „Ocena wartości diagnostyki fotodynamicznej (PDD) i testów genetycznych w rozpoznawaniu raka śródnabłonkowego (Cis) pęcherza moczowego”,
  Promotor: dr hab. Marek Lipiński
 • dr n. med. Katarzyna Paduszyńska, ” Wybrane czynniki prognostyczne a wyniki leczenia chorych operowanych z powodu zapalenia otrzewnej”,
  Promotor: prof. dr hab. Lech Pomorski

 

 

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie