Uczelnia

Biuletyn

Biuletyn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to czasopismo uniwersyteckie, które prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia uczelni i porusza tematy ważne dla społeczności akademickiej. To unikalne forum wymiany myśli i poglądów rozwija się dzięki zaangażowaniu pracowników, studentów oraz redaktorów, przy wsparciu władz uczelni.

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane współpracą do przesyłania na adres mailowy redakcji propozycji tekstów oraz tematów, o których chcieliby Państwo przeczytać*.

Zachęcamy do lektury Biuletynu!

Redaktor naczelny
Anna Pielesiek-Kielma
anna.pielesiek@umed.lodz.pl

Zastępca redaktora naczelnego
Anna Rykiert
anna.rykiert@umed.lodz.pl

Opracowanie graficzne
Agnieszka Gwoździńska, Klaudia Zakrzewska

Korekta
Monika Osińska

Adres redakcji:
Biuro Promocji
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel.: 42 272 50 94-95
e-mail: biuletyn@umed.lodz.pl

*Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru, redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Biuletyn ukazuje się jako dwumiesięcznik.

Wersja online Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

listopad-grudzien-2016-1 (Nr 11-12/2016)

  • Wywiad z prof. Peterem vogt’em
  • ROZMOWY Z Dziekanami wydziałów: lekarskiego i wojskowo-lekarskiego
  • III edycja konferencji Niepełnosprawni na rynku pracy
  • Projekt kUMpel
  • Moja droga do sukcesu
  • II Seminarium Analiza przypadków w pielęgniarstwie
  • 60 LAT IFMSA
  • Wywiad z Aleksandrą Likońską

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie