Aktualności: Stypendia i akademiki

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 21 czerwca 2017

Drogi Studencie
Jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów,
  ETAP 3         – akceptacja przez Dział Finansowy
  ETAP 4         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Kaucja obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017.

Jeśli nie wystąpisz o zwrot kaucji, zostanie ona przeksięgowana na kaucję w kolejnym roku akademickim. 

Do roku akademickiego 2016/2017 kaucji nie pobierano – nie zwracamy zatem kaucji osobom, które jej nie wpłaciły.

Akademiki 2017/2018

 • 10 maja 2017

Drogi Studencie!

10 maja po raz kolejny zostały uruchomione elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Wniosek jest aktywny dla wszystkich studentów i doktorantów od 10 do 28 maja 2017 r.

Studenci i doktoranci wszystkich lat studiów (poza kończącymi w roku akademickim 2016/2017), mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w formie elektronicznej, bez załączania dokumentów o dochodach rodziny.

Wniosek on-line uruchamiany jest na koncie każdego studenta w Wirtualnej Uczelni jedynie na czas składania wniosków.

 • Zaloguj się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni!
 • Po wybraniu MENU, rozwinie się lista opcji do wyboru!
 • Najedź kursorem na kafelek AKADEMIKI i wybierz ELEKTRONICZNY WNIOSEK!
 • System automatycznie przekieruje Cię na stronę z wnioskiem!
 • Uzupełnij puste pola – pamiętaj o uzasadnieniu!
 • Wyślij!

Formularz zostanie przesłany do właściwej osoby.

Otrzymasz od nas dwa e-maile: pierwszy potwierdzający wysłanie wniosku, drugi zostanie przesłany z chwilą odczytania wniosku przez właściwego pracownika.

Osoby przyjęte na I rok  studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów doktoranckich,  składają wniosek w wersji papierowej do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia mogą składać wnioski dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia uzupełniające, nie później niż  do dnia 20 września 2017 r.

 • Studenci Uniwersytetu Medycznego, którzy kontynuują naukę na II stopniu mogą złożyć wniosek bez wykazywania dochodów rodziny.
 • Studenci innych uczelni, którzy tytuł magistra chcą uzyskać w Uniwersytecie Medycznym muszą dołączyć dokumenty o dochodach

Pozdrawiamy serdecznie
Biuro Obsługi Studiów

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • 23 stycznia 2017

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1 II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 1 do 17 lutego 2017 r.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek student
Sprawozdanie

Komunikat dot. wniosków o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2016/2017

 • 1 grudnia 2016

Wszystkich studentów składających wnioski o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2016/2017 zapraszamy do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów po odbiór decyzji stypendialnych. Decyzje można odebrać w dniach 5-16 grudnia br. w godzinach 8-15.

Studenci kierunków Dietetyka i Ratownictwo Medyczne mogą odebrać decyzje w Strefie Obsługi Studenta (Pl. Hallera, stanowisko nr 6), studentów pozostałych kierunków zapraszamy do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera, II piętro, pok. 204-205)

Ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach

 • 15 listopada 2016

Fundacja Dobra Sieć oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do skorzystania z ogólnopolskiego serwisu o stypendiach i konkursach – www.mojestypendium.pl

Można tam znaleźć stypendia, konkursy i staże dla studentów i doktorantów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wypłata Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • 10 listopada 2016

Informujemy, że studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w formie elektronicznej i którym przyznano powyższe stypendium mają obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku do dnia 18 listopada 2016 r.

Niezłożenie podpisu skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty stypendium.

W celu złożenia podpisu zapraszamy do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Oferta ubezpieczeń dla studentów w roku akademickim 2016/2017

 • 20 października 2016

plakat-ubezpieczenie-wybrany2.cdr

Szczegóły oferty:

www.nnwumed.pl

Ważne informacje dotyczące akademików

 • 9 września 2016

Studenci, którzy złożyli wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim zostaną poinformowani o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca jedynie poprzez Wirtualną Uczelnię. Należy zalogować się na swoje konto w WU i z menu wybrać kafelek akademiki.

Przypominamy, że opłatę zakwaterowanie w Domu Studenckim za październik oraz wpłatę jednorazowej kaucji gwarancyjnej (kaucja 300 zł), należy dokonać przed zakwaterowaniem się w akademiku.

W kolejnych miesiącach opłata za akademik musi wpłynąć na konto DS. najpóźniej do końca danego miesiąca.

WAŻNE!!!
Jeśli rezygnujesz z przyznanego Ci miejsca w akademiku poinformuj nas o tym jak najszybciej – wielu innych studentów czeka na wolne miejsca. Możesz to zrobić przysyłając e-mail lub osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

 • 28 czerwca 2016

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; studenci – pok. 205; doktoranci – pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2016 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego, studenci i doktoranci Wydziału Lekarskiego wnioski o styp. Ministra składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku.

 

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

Kaucja gwarancyjna w akademikach

 • 24 czerwca 2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wprowadził kaucję gwarancyjną w wysokości 300 zł dla wszystkich osób, które uzyskały prawo do zamieszkania w akademiku na okres dłuższy niż miesiąc.

Kaucja jest opłatą jednorazową, wpłacaną najpóźniej w dniu zakwaterowania i służy zabezpieczeniu pokrycia ewentualnych kosztów napraw szkód wyrządzonych przez mieszkańca oraz kosztów wynikających z nieuregulowania należnej opłaty za zakwaterowanie.

Jest opłatą zwrotną, a jej zwrot następuje po ostatecznym wykwaterowaniu się z akademika, na wniosek samego zainteresowanego.

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie