Licea patronackie

Kontakt

Biuro Promocji
Pl. Hallera 1 (pok. 201, 227, p. II)
90-647, Łódź
Tel.: 42 272 50 92-97

Osoba do kontaktu

Anna Pielesiek-Kielma
e-mail: anna.pielesiek@umed.lodz.pl 
tel.: 42 272 50 95

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie