Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Statut

Stowarzyszenie Absolwentów
Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4, pok. 34
tel. 42 272-59-09, godz. 10oo-14oo
e-mail: stowarzyszenie.absolwentow@umed.lodz.pl
PKO BP 76 10203352 0000 1202 0009 9499

 

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi zostało prawnie ustanowione 12 grudnia 1961 r. 7 września 2007 r. zmieniliśmy nazwę na Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nazwę tę zastępuje się skrótem SA AM i UM w Łodzi. Siedzibą jest gmach Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4, pok. 34. Stowarzyszenie Absolwentów AM i UM skupia Absolwentów naszej Uczelni wszystkich wydziałów, zamieszkujących nie tylko w Łodzi, na terenie naszego kraju, ale także poza jego granicami. W różnych zakątkach świata.

 

Rozdział II Statutu

Cele i środki działania SA AM i UM

Art. I

Celem SA AM i UM jest:

  1. a) utrzymywanie stałej łączności z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i jego władzami oraz pielęgnowanie tradycji Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  2. b) kultywowanie zasad deontologii i etyki zawodowej i dbanie o właściwy jej poziom wśród Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  3. c) integracja Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia i wypełnianie jego statutowych założeń wymaga nakładów finansowych. Dochody nasze to składki członkowskie. Przynależność do Stowarzyszenia Absolwentów związane jest z opłacaniem składki, która za rok kalendarzowy od wielu lat wynosi 24 zł (2 zł miesięcznie). Najczęściej opłaty dokonywane są w roku, w którym odbywa się Zjazd, czyli praktycznie raz na pięć lat.

Prosimy Koleżanki i Kolegów, jeżeli mogą, o dodatkowe wsparcie. Każdy Absolwent Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powinien być członkiem Naszego Stowarzyszenia.

Pełen tekst Statutu –  w biurze SA AM i UM.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!