HRS4R

Strategia HR4R

Strategia HR dla naukowców UMED jest w trakcie opracowywania.

W obowiązującej Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015-2020 uwzględnione zostały cele dotyczące rozwoju pracowników i wsparcia oferowanego zespołom naukowo-badawczym.

Link do Strategii UM: https://umed.pl/uczelnia/strategia/

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!