Aktualności

JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2022


Rozpoczęła się kolejna edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Studenci zainteresowani stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, składają w wnioski w terminie od 24 stycznia do 7 lutego 2022 r.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia przyjmowane są wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, pok. 205, II piętro).

Do złożenia wniosków uprawnieni są jedynie rektorzy lub prorektorzy uczelni. Uczelnia może przekazać maksymalnie 12 wniosków studentów.

Wniosek studenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia od dnia 1 stycznia 2019 do dnia jego złożenia.

Wniosek studenta, który otrzymał w latach ubiegłych stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia od momentu przyznania ostatniego stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, jednak nie dalej niż od 1 stycznia 2019 r. do dnia jego złożenia.

Informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

W przypadku pytań dotyczących wypełniania wniosków prosimy o kontakt mailowy ewa.nowak@umed.lodz.pl

Do pobrania:

 

  • Opublikowano: 21 stycznia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP