Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

NAZWA JEDNOSTKI

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

adam.antczak1@wp.pl

+48 42 678 21 29, +48 42 677 66 98

 

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

USK Nr 1 im. N. Barlickiego

Kopcińskiego 22

90-153 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

dr hab. n. med. Maciej Ciebiada

dr n. med. Agata Dutkowska

dr n. med. Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

dr n. med. Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska

dr n. med. Michał Poznański

dr n. med. Damian Tworek

dr n. med. Marek Zięba

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W Klinice od wielu lat sprawowana jest opieka nad chorymi na choroby zapalne układu oddechowego, nowotwory płuc i mukowiscydozę. W ramach pracy ze studentami prowadzone są praktyczne zajęcia przy łóżku chorego oraz wykłady i seminaria dla Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych. Przygotowywane są i przeprowadzane egzaminy praktyczne i teoretyczne dla studentów i specjalizantów.

 

Słowa kluczowe:

POCHP, astma, rak płuca, chemioterapia

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Mechanizmy epigenetyczne w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC);

Ekspresja genów mitochondrialnego szlaku apoptozy w przebiegu POChP;

Ocena wpływu czynników psychologicznych na kontrolę astmy.

 

Analysis of changes in expression of IL-4/IL-13/STAT6 pathway and correlation with the selected clinical parameters in patients with atopic asthma.Int J Immunopathol Pharmacol. 2016 Jun;29(2):195-204.

RARβ Promoter Methylation as an Epigenetic Mechanism of Gene Silencing in Non-small Cell Lung Cancer. Adv Exp Med Biol. 2016;878:29-38

Evaluation of eicosanoids in nasal lavage as biomarkers of inflammation in patients with allergic rhinitis. Arch Med Sci. 2014 Dec 22;10(6):1123-8.

The Role of CXC Chemokines in Pulmonary Fibrosis of Systemic Lupus Erythematosus Patients. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Dec;63(6):465-73.

Evaluation of Markers of Inflammation and Oxidative Stress in COPD Patients with or without Cardiovascular Comorbidities. Heart Lung Circ. 2015 Aug;24(8):817-23.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!