Obecnie realizowane projekty

Centrum Symulacji Medycznych

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wartość projektu: 33568532,83 ZŁ
Okres realizacji: 1.02.2016 r. – 31.12.2020 r.
Typ projektu: Edukacyjny
Wydział: Projekt ogólnouczelniany

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację programów rozwojowych z wykorzystaniem nowopowstałego Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty zewnętrzne:
1) Opracowanie Programu Rozwojowego w zakresie kształcenia kadr medycznych – dostosowanie programu kształcenia do obowiązujących przepisów
2) Stworzenie nowoczesnego Centrum umożlwiającego prowadzenie kształcenia z zakresu symulacji medycznych – jedyne Centrum w województwie
3) Pozyskanie unikalnej wiedzy od ekspertów zagranicznych
4) Kształcenie kadry medycznej na najwyższym światowym poziomie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!