Obecnie realizowane projekty

EDUMED_SENIOR

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030.

Wartość projektu: 754875 ZŁ
Okres realizacji: 1.03.2017 r. – 30.09.2020 r.
Typ projektu: Edukacyjny
Wydział: Nauk o Zdrowiu

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie koordynowanej opieki senioralnej przez realizację nowego kierunku studiów licencjackich dostosowanych do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030.

Efekty zewnętrzne:
1) Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb ryku pracy
2) Upraktycznienie studiów
3) Wykształcenie kadry w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne
4) Konfrontacja zajęć praktycznych z teorią
5) Stworzenie pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu koordynowanej opieki senioralnej
6) Możliwość transferu wiedzy  idoświadczeń w oparciu o seminaria z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych
7) Zastosowanie nowoczesnych technik dydaktycznych m.in. zajęcia projektowe, warsztaty

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!