Obecnie realizowane projekty

FARM@BIO

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy

Wartość projektu: 4003394,34 ZŁ
Okres realizacji: 1.03.2016 r. – 31.12.2018 r.
Typ projektu: Edukacyjny
Wydział: Farmaceutyczny,Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego poprzez stworzenie zintegrowanych systemów rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Efekty zewnętrzne:
1) Upraktycznienie studiów
2) Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych m.in.. Zajęcia projektowe, warsztaty
3) Wzrost u studentów kluczowych kompetencji wskazanych przez przedstawicieli rynku pracy
4) Dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb rynku pracy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!