Obecnie realizowane projekty

Inkubator Innowacyjności+

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł Projektu:
Inkubator Innowacyjności +

Wartość projektu: 3 357 442,32 zł.

Okres realizacji:  8.02.2017 r. – 31.01.2019 r.
Typ projektu: Stymulacyjny

Wydział: Projekt ogólnouczelniany –realizator CIiTT

Cel główny projektu:
Realizacja programu ma służyć promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w konsorcjum zatrudniono 6 brokerów w tym dwóch na UM w Łodzi tj. Przemysław Nowakowski i Tomasz Jankowski

Efekty zewnętrzne:
1) Dofinansowaniu 20 badań przedwdrożeniowych (7 UM w Łodzi, 7 UWM Olsztyn, 6 UŁ)
2) 1000 spotkań z przedsiębiorcami i naukowcami
3) 80 nawiązanych form współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym
4) 35 zgłoszeń patentowy
5) utworzeni 4 spółek spin off

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!