Obecnie realizowane projekty

Nowe czasy, nowe kompetencje

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne

Wartość projektu: 1995579,6 ZŁ
Okres realizacji: 1.03.2016 r. – 28.02.2018 r.
Typ projektu: Edukacyjny
Wydział: Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Cel główny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.

Efekty zewnętrzne:
1) Wzrost kompetencji pielęgniarek i położnych
2) Możliwość rozwoju zawodowego
3) Dostosowanie kompetencji pielęgniarek i położnych do potrzeb otoczenia społecznego i prawnego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!