Obecnie realizowane projekty

Quality for Nurses

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Wartość projektu: 2180106,66 ZŁ
Okres realizacji: 1.09.2016 r.– 30.06.2019 r.
Typ projektu: Edukacyjny + stypendia stażowe
Wydział: Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.

Efekty zewnętrzne:
1) Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb rynku pracy
2) Upraktycznienie studiów, wzrost liczby zajęć praktycznych
3) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!