Obecnie realizowane projekty

SMART AGEING CAMP 2018

Nazwa Programu Operacyjnego:

EIT HEALTH

Tytuł Projektu:

SMART AGEING CAMP 2018

Wartość projektu: 49 905 Euro

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Typ projektu: Akceleracyjny

Wydział: Projekt ogólnouczelniany – realizator CIiTT

Cel główny projektu: walidacja innowacyjnych projektów firm oferujących produkty dla klientów 50+ z dziedziny MedTech, Biotech oraz eHealth

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!