Obecnie realizowane projekty

SMART–UP LAB

Nazwa Programu Operacyjnego:

EIT HEALTH

Tytuł Projektu:

SMART – UP LAB

Wartość projektu: 55 000 Euro

Okres realizacji:  01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Typ projektu: Edukacyjny

Wydział: Projekt ogólnouczelniany – realizator CIiTT

Cel główny projektu: stworzenie interdyscyplinarnej szkoły innowacji i przedsiębiorczości dla studentów, doktorantów i absolwentów szkół wyższych

Efekty zewnętrzne: zwiększenie kompetencji studentów i absolwentów z zakresu innowacji, przedsiębiorczości; stworzenie start-up’ów z dziedziny ochrony zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!