Obecnie realizowane projekty

Strategia dwutorowej modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Tytuł Projektu:
Strategia dwutorowej, zależnej od purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego – badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych.

Wartość projektu: 3500000 ZŁ
Okres realizacji: 1.12.2016 r. -30.11.2019 r.
Typ projektu: Naukowy
Wydział: Nauk o Zdrowiu

Cel główny projektu:
Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe opierającej się na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!