Obecnie realizowane projekty

Studia z POWERem

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
Studia z POWERem – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia.

Wartość projektu: 872253,75 ZŁ
Okres realizacji: 1.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
Typ projektu: Edukacyjny
Wydział: Nauk o Zdrowiu, Wojskowo – Lekarski

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji studentów kierunku Zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz kierunku Fizjoterapia Wydziału Wojskowo – Lekarskiego poprzez stworzenie zintegrowanych Wydziałowych systemów rozwoju kompetencji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rzecz kompleksowego wsparcia 315 studentów w okresie do 30 września 2019 r.

Efekty zewnętrzne:
1) Upraktycznienie studiów
2) Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych m.in.. Zajęcia projektowe, warsztaty
3) Wzrost u studentów kluczowych kompetencji wskazanych przez przedstawicieli rynku pracy
4) Dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb rynku pracy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!