Obecnie realizowane projekty

Studiujesz – Pracujesz!

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy.

Wartość projektu: 1314180 ZŁ
Okres realizacji: 1.05.2016 r. – 31.12.2017 r.
Typ projektu: Edukacyjny + stypendia stażowe
Wydział: Nauk o Zdrowiu

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji 120 studentów stanowiących 33% ich liczby 2 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznymi tj. dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości krajowych i zagranicznych programów stażowych.

Efekty zewnętrzne:
1) Upraktycznienie studiów
2) Stworzenie warunków dla studentów do nawiązania kontaktów z przedstawicielami rynku pracy
3) Konfrontacja zajęć praktycznych z teorią
4) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
5) Możliwość wyselekcjonowania przez firmy potencjalnych pracowników

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!