Dział współpracy zagranicznej

Program MOSTUM

Drodzy Studenci!

Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM jest Programem, którego głównym celem jest wymiana studentów między uczelniami medycznymi w Polsce w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów, na jeden lub dwa semestry w danym roku akademickim.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Programie, proszeni są o składanie wymaganych dokumentów, określonych przez Uczelnie Przyjmujące. Informacje na temat MOSTUM dostępne są na stronach wszystkich uczelni medycznych.

Na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udostępnione są wyłącznie dokumenty dla studentów innych uczelni medycznych, którzy będą aplikować w ramach Programu MOSTUM do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Termin złożenia formularza aplikacyjnego na rok akademicki 2022/2023 upłynie 1 czerwca 2022 r.

Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
e-mail: bos@umed.lodz.pl
Koordynator Programu MOSTUM
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Dokumenty do pobrania:

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP