Dział współpracy zagranicznej

Program MOSTUM

Drodzy Studenci!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM. Głównym celem Programu jest, podobnie jak w przypadku Programu Erasmus, wymiana studentów między uczelniami medycznymi w Polsce w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich na jeden lub dwa semestry w ramach jednego roku akademickiego.

Studenci, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Programie, proszeni są o składanie wymaganych dokumentów, określonych przez Uczelnie Przyjmujące. Informacje na temat MOSTUM dostępne są na stronach wszystkich uczelni medycznych.

Na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udostępnione są wyłącznie dokumenty dla studentów, którzy będą aplikować w ramach Programu MOSTUM do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
e-mail: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl
Koordynator Programu MOSTUM
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dokumenty do pobrania:

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!