Aktualności

Pomoc finansowa z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi


Drodzy Studenci i Doktoranci

W związku ze stanem epidemii wielu z Was znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, dlatego chcielibyśmy Was poinformować o możliwości otrzymania pomocy finansowej z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi. Wsparcie to przysługuje również doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Otrzymanie takiej zapomogi, możliwe jest tylko w sytuacji utraty przez Was lub członka Waszej rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z aktualną sytuacją.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o zapomogę (studenci mogą składać elektronicznie
z poziomu Wirtualnej Uczelni, a doktoranci wniosek w formie skanu  wysłany mailem do pracowników Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów).

Po jego złożeniu dostaniecie informację przesłaną na Waszego uczelnianego maila, o tym jakie dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od daty wysłania wniosku  o przyznanie zapomogi. Dokumenty te niezbędne będą do potwierdzenia, że sytuacja finansowa Waszej rodziny pogorszyła się w związku z ograniczeniem możliwości zatrudnienia.

Każdy wniosek o przyznanie zapomogi będzie traktowany indywidualnie i dokładnie wyjaśniany w kontaktach telefonicznych i poprzez maile  ze studentami/doktorantami.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi pracownikami  Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Mając na względzie Wasze dobro w celu otrzymania wsparcia finansowego, informujemy
że dołożymy wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania UMED  realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i bez zakłóceń.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

 

  • Opublikowano: 27 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!