Doktoranci – stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to przeznaczone jest dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności złóż w Strefie Obsługi Studenta u Specjalisty ds.. Osób Niepełnosprawnych, Pl. Hallera 1, bud. 1, parter.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium wypłacane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta.

Sprawdź wysokość stypendium

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium: 250 zł
Wysokość stypendium: 350 zł
Wysokość stypendium: 450 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!