Stypendia i akademiki

Niezbędne dokumenty

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i ukończyłem 26 lat i nie prowadzę gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dokumentujące Twoje dochody za rok poprzedzający okres stypendialny, nawet jeżeli nie osiągałeś dochodów (wzór w dokumentach do pobrania)
  • W przypadku osiągania dochodów w roku poprzedzającym okres stypendialny zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym okres stypendialny (zaświadczenie odpowiednio z ZUS, KRUS, MSW lub MON, uwzględniające rozbicie na miesiące)
  • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedzający okres stypendialny nawet, jeżeli w roku poprzedzający okres stypendialny nie osiągałeś dochodów (oświadczenie w dokumentach do pobrania)
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Oświadczenie o Twoich źródłach utrzymania
A ponadto:

Czy jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach ogólnych oraz przeliczeniowych. Zaświadczenie winno określać stan posiadania w roku poprzedzającym okres stypendialny

Czy uzyskujesz dochód z tytułu renty?

TakNie

Dostarcz decyzje określające prawo do renty uwzględniające minimum cały rok poprzedzający okres stypendialny do daty końcowej decyzji

Czy w roku poprzedzającym okres stypendialny uzyskiwałeś lub uzyskujesz dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?

TakNie

Dostarcz zaświadczenie wraz z tłumaczeniem na język polski o wysokości osiągniętego dochodu

Czy w roku poprzedzającym okres stypendialny lub obecnie zmieniłeś, straciłeś, podjąłeś pracę?

TakNie

Dostarcz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu oraz dokumnety potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!