Studenci-stypendia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Jest to prestiżowe stypendium przyznawane przez Rektora, mające na celu wsparcie najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jeśli zaliczyłeś w terminie poprzedni rok akademicki i uzyskałeś za niego wysoką średnią ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, złóż wniosek elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię oraz dostarcz dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia.

Pamiętaj jednak, że o stypendium Rektora możesz ubiegać się najwcześniej po pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów możesz otrzymywać Stypendium Rektora dla najlepszych studentów pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeśli profil olimpiady był zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Od roku akademickiego 2017/2018 wszystkie wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Wirtualną Uczelnię) a dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia należy dostarczyć do 3 października roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium. Nieudokumentowanie osiągnięć skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie w oparciu o średnią ocen.

Elektroniczna forma składania wniosków nie dotyczy nowoprzyjętych studentów oraz studentów rozpoczynających I rok studiów II stopnia.

Szczegółowe kryteria punktacji osiągnięć oraz wniosek znajdziesz na dole strony.

Sprawdź wysokość stypendium

Uprawnieni do stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 550 zł
Wysokość stypendium: 350 zł

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 550 zł
Wysokość stypendium: 350 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!