Erasmus + KA103

Komunikaty

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.

ZMIANA GODZINY SPOTKANIA !!

Dział Współpracy Zagranicznej uprzejmie informuje o zmianie godziny spotkania w dniu 17 kwietnia 2018 

Zapraszamy Państwa do Centrum Inf. – Bibliotecznej (Patio, I piętro) ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź na godzinę 19:00

osoba do kontaktu
Pani Aleksandra Leśnikowska
aleksandra.lesnikowska@umed.lodz.pl
tel: +42 277 54 41

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ Z PROGRAMEM ERASMUS+.

Na spotkaniu dowiedzą się państwo:

 • jak wypełnić Learning Agreement for Traineeship
 • które dokumenty należy przygotować do podpisu umowy finansowej
 • co to jest platforma OLS i Mobility Tool
 • na jakich zasadach wypłacane jest stypendium i zwrot kosztów podróży
 • jak zorganizować podróż i pobyt w placówce zagranicznej
 • jakie dodatkowe wymagania może przedstawić placówka przyjmująca
 • w jaki sposób i kiedy rozliczyć się z praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+

Miejsce spotkanie: Centrum Inf. – Bibliotecznej (Patio, I piętro) ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź

Godzina: 18:30

Termin spotkania: poniedziałek 17.04.2017

 


 

Pełnomocnik ds. Wymiany Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Zagranicznej informują o podpisaniu umowy Inter-instytucjonalnej z Medical University – Sofia, Bułgaria w na wymianę studentów na praktykę w języku angielskim w ramach Programu Erasmus + na kierunki:

PRAKTYKA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK ILOSĆ MIEJSC OKRES POBYTU
DIETETYKA 2 2 MIESIĄCE
ZDROWIE PUBLICZNE 2 2 MIESIĄCE
MEDYCYNA RATUNKOWA 2 2 MIESIĄCE
FIZJOTERAPIA 2 2 MIESIĄCE
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY KOSMETOLOGIA 2 2 MIESIĄCE

 

*Osoba kontaktowa dla studentów, którzy chcą aplikować na praktykę zagraniczną na Uczelni w Sofii, zostanie państwu przedstawiona w najbliższym czasie.

 


 

Pełnomocnik ds. Współpracy Zagranicznej oraz Dział Współpracy Zagranicznej informują o podpisaniu nowych umów* Inter-instytucjonalnych na wymianę studentów na studia w ramach Programu Erasmus + na uczelniach:

BUŁGARIA MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA MEDYCYNA W JĘZYKU ANGIELSKIM
STOMATOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
WŁOCHY UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II MEDYCYNA W JĘZYKU WŁOSKIM
WŁOCHY UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA BIOTECHNOLOGIA W JĘZYU WŁOSKIM ORAZ

W JĘZYKU ANGIELSKIM

GRECJA ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STOMATOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zachęcamy do zapoznania się z nowym miejscami.

*Uczelnie zostały dodane do Wykazu uczelni na rok 2018/2019, na których można odbywać studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +.

http://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/studia-20182019/

 


 

Termin egzaminów językowych dla studentów planujących wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

JĘZYK DATA GODZINA EGZAMINU
FRANCUSKI 22.02.2018 (czwartek) 17.30
WŁOSKI poziom A1 27.02.2018 (wtorek) 17.30
WŁOSKI poziom B2 01.03.2018 (czwartek) 18.00
NIEMIECKI 28.02.2018 (środa) 18.00
HISZPAŃSKI 02.03.2018 (piątek) 17.30
ANGIELSKI 02.03.2018 (piątek) 19.00

 

Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Wyjątkiem jest egzamin z j. włoskiego- poziom A1- zaliczenie ustne w formie krótkiej samoprezentacji + dodatkowe 3 pytania dotyczące życia codziennego.

Wszystkie egzaminy odbywają się w CNJO.
Informacja dotycząca sal, w których odbywają się poszczególne egzaminy będzie wywieszona w CNJO.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu proszone są o zapisanie się na egzamin w sekretariacie CNJO (osobiście lub mailowo na adres: cnjo@umed.lodz.pl)

Koszt egzaminu to 25 zł, konto: 46 10501461 1000 0005 0378 4118, Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4, z dopiskiem egzamin z języka ………. w ramach programu ERASMUS oraz imię i nazwisko.

Na egzamin należy zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

 


 

Uwaga!

W Wykazie Uczelni Partnerskich na rok 2018/2019 została zamieszczona błędna informacja dotycząca poziomu certyfikatu językowego, który zwalnia Państwa z konieczności przystąpienia do egzaminu językowego programu Erasmus.

Poziom Certyfikatu, który pozwala Państwu aplikować bez egzaminu do wybranej uczelni to C1.

Wykaz Certyfikatów zwalniających z egzaminów

 


 

REKRUTACJA  DO PROGRAMU ERASMUS +  STUDIA I PRAKTYKI  ZAGRANICZNE

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM informuję o otwarciu  rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus +.

Termin składania dokumentów: 19/02/2018 – 09/03/2017

Wymagania: Osobiste złożenie dokumentów:
Studia: Formularz Kandydata na wyjazd na studia 2018/2019.
Praktyka: Formularz Kandydata na wyjazd na praktykę 2017/2018. oraz Letter of Intent

Dział Współpracy Zagranicznej
90-151 Łódź , ul. Muszyńskiego 2
pokój  3.07 II p, w godzinach 9:00-17.00

 


 

PRAKTYKA – UNIVERSITY OF COIMBRA. PORTUGALIA – REKRUTACJA

Dzięki porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Uniwersytetem w Coimbrze Dział Współpracy Zagranicznej program Erasmus + dysponuje 8 miejscami na praktykę zagraniczną w Portugalii.

Praktyka w języku angielskim.
Decyzją obu uczelni rekrutacja przebiega przez Dział Współpracy Zagranicznej Program Erasmus + UM.
Koordynator: Aleksandra Leśnikowska

Rekrutacji 16/11/2017 –  do wyczerpania miejsc.

Zainteresowani praktyką studenci proszeni są o indywidualne zgłoszenia w naszym biurze w godzinach 9:00 -16:00
Muszyńskiego 2
90-151 Łódź
II piętro, pok. nr 3.07

 


 

PRAKTYKA – UNIVERSITY OF PAVIA – REKRUTACJA

Dzięki porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Uniwersytetem w Pawi Dział Współpracy Zagranicznej program Erasmus + dysponuje 8 miejscami na praktykę zagraniczną we Włoszech.

Praktyka w języku angielskim.
Czas mobilności: połowa lipca – połowa września 2018 r.
Zakres praktyki: Endokrynologia, Nefrologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia

O liczbie studentów przyjętych do danej kliniki decyduje koordynator z Uniwersytetu w Pawi. O przyjęciu na praktykę decyduje kolejność zgłoszeń studentów. Decyzją obu uczelni rekrutacja przebiega przez Dział Współpracy Zagranicznej Program Erasmus + UM.
Koordynator: Aleksandra Leśnikowska

Rozpoczęcie rekrutacji 13/11/2017 do wyczerpania miejsc.

Zainteresowani praktyką studenci proszeni są o indywidualne zgłoszenia w naszym biurze w godzinach 9:00 -16:00
Muszyńskiego 2
90-151 Łódź
II piętro, pok. nr 3.07

 


Dział Współpracy Zagranicznej serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2018/2019 oraz wyjazdami do Japonii i Tajlandii.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach w Patio Biblioteki przy ul. Muszyńskiego 2

29.11.2017 o godzinie 17:00
06.12.2017 o godzinie 17:00

 


 

ERASMUS+ BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJACYCH

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych UM zapraszają studentów, doktorantów i pracowników uczelni, którzy zamierzają wziąć udział w Programie Erasmus+ do udziału w bezpłatnych kursach językowych.

Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka i przygotowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na praktykę 2017/2018 oraz studia 2018/2019

Zapisy przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej: Muszyńskiego 2, pok.  3.07 (II piętro)

Zapisy rozpoczynają się od 25.10.2017

Kursy rozpoczną się na początku listopada i będę obejmować następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ GODZINY SALA LEKTOR
ANGIELSKI poniedziałek 18.00- 20.15 306 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawansowany wtorek 17.30- 19.45 320 mgr Sławomir Wysocki
NIEMIECKI środa 17.00- 19.15 306 mgr Anna Nazarska Brzeska
NIEMIECKI zaawansowany czwartek 17.00- 19.15 322 mgr Anna Piotrowska
HISZPAŃSKI wtorek 18.00- 20.15 301 mgr Ewa Palmąka
HISZPAŃSKI zaawansowany piątek 17.30- 19.45 326 mgr Ewa Palmąka
FRANCUSKI środa 17.00- 19.15 319 dr Łukasz Szkopiński
WŁOSKI wtorek 17.30- 19.45 316 mgr Anna Walęcka

Zajęcia z mgr Anną Nazarską-Brzeską rozpoczną się w dniu 15.11.2017.

Kurs skierowany jest do osób, które znają język przynajmniej na poziomie podstawowym

 


SPOTKANIE INFORMACYJNE

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zainteresowanych udziałem w programie STUDIA i PRAKTYKA ZAGRANICZNE Z PROGRAMEM ERASMUS+ 2017/2018.

Spotkanie ma na celu zaprezentować założenia programowe, cykl rekrutacyjny, proces administracyjny oraz proces uznaniowy.

Powiemy jak i gdzie szukać informacji o placówkach zagranicznych, jakie wymagania stawiamy kandydatom, które dokumenty są potrzebne i jak je wypełnić. Przedstawimy koordynatorów wydziałowych oraz wysokość przyznawanych stypendiów.

Podpowiemy jakie wymagania stawiają placówki zagraniczne, jak zorganizować podróż i zakwaterowanie oraz odpowiemy na państwa pytania.

Miejsce spotkania: Patio

Budynku Centrum Informacyjno – Bibliotecznego UM
II piętro
ul. Muszyńskiego 2.
90-151 Łódź

Godzina: 18:30
Termin I  spotkania: 25 PAŹDZIERNIK 2017
Termin II  spotkania: 13 LISTOPADA 2017

 


 

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem do Serbii

Dział Współpracy Zagranicznej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem do Serbii, Uniwersytet w Nowym Sadzie w ramach programu Erasmus + KA 107 na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się w Patio Biblioteki przy ul. Muszyńskiego 2, 24.10.2017 o godzinie 17:00. Będzie to szansa na spotkanie z koordynatorem projektu, studentami, którzy realizowali mobilność w roku ubiegłym oraz studentami z Nowego Sadu, którzy aktualnie studiują na naszej uczelni.

Na studentów czekają wysokie stypendia.

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ Z PROGRAMEM ERASMUS+.

Na spotkaniu dowiedzą się państwo:

 • jak wypełnić Learning Agreement for Traineeship
 • które dokumenty należy przygotować do podpisu umowy finansowej
 • co to jest platforma OLS i Mobility Tool
 • na jakich zasadach wypłacane jest stypendium i zwrot kosztów podróży
 • jak zorganizować podróż i pobyt w placówce zagranicznej
 • jakie dodatkowe wymagania może przedstawić placówka przyjmująca
 • w jaki sposób i kiedy rozliczyć się z praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+

Miejsce spotkanie: Centrum Inf. – Bibliotecznej (Patio, I piętro) ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź

Godzina: 18:00

Termin spotkania: poniedziałek 24.04.2017

 


 

REKRUTACJA  DO PROGRAMU ERASMUS +  STUDIA I PRAKTYKI  ZAGRANICZNE

Dział Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu Medycznego informuje, iż z  przyczyn formalnych rekrutacja do programu stypendialnego Erasmus + zostaje przedłużona do dnia 16.03.2017r do godz. 17:00

Wymagania: Osobiste złożenie dokumentów:
Studia: Formularz Kandydata na wyjazd na studia 2017/2018.
Praktyka: Formularz Kandydata na wyjazd na praktykę 2016/2017. Letter of Intent

Dział Współpracy Zagranicznej
90-151 Łódź , ul. Muszyńskiego 2
pokój  3.07 II p, w godzinach 10.00-17.00

 


 

WYNIKI EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH 2016/2017 DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS +.

W celu uzyskania informacji o ocenie z egzaminu językowego proszę kontaktować się z naszym  Działem Współpracy Zagranicznej pod numerem telefonu: +42 272 54 41.

 


 

REKRUTACJA  DO PROGRAMU ERASMUS +  STUDIA I PRAKTYKI  ZAGRANICZNE

Dział Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu Medycznego przypomina, że trwa rekrutacja do programu stypendialnego Erasmus +.

Termin rekrutacji: 20.02.2017 -13.03.2017   

Dział Współpracy Zagranicznej
90-151 Łódź , ul. Muszyńskiego 2
pokój  3.07 II p, w godzinach 10.00-17.00

Wymagania: Osobiste złożenie dokumentów:
Studia: Formularz Kandydata na wyjazd na studia 2017/2018.
Praktyka: Formularz Kandydata na wyjazd n apraktykę 2016/2017. Letter of Intent


POSIEDZENIE KOMISJI

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej prof. Jacek Rożniecki oraz Dział Współpracy Zagranicznej informuje, że posiedzenie komisji kwalifikacyjnej przyznającej stypendia na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach Programu ERASMUS+ zostało zaplanowane na dzień 20 marca 2017 roku, godz. 15.00, w siedzibie Działu Współpracy z Zagranica ul. Muszyńskiego 2, pok. 2.10.


 

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej Prof. Jacek Rożniecki oraz Dział Współpracy Zagranicznej zapraszają serdecznie do udziału w rekrutacji programu Erasmus + KA 107 na wyjazdy pracowników do Serbii:

 • w celu prowadzenia zajęć – dotyczy nauczycieli akademickich
 • w celach szkoleniowych – dotyczy pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych i naukowo-dydaktycznych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami programu na naszej stronie: http://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus-ka107/wyjazdy-pracownikow/

Wnioski można składać od 30.01.2017 do 20.05.2017 roku w Dziale Współpracy Zagranicznej, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07,  budynek Biblioteki UM.

Serdecznie zapraszamy

Dział Współpracy Zagranicznej
Aleksandra Karaś
aleksandra.karas@umed.lodz.pl

Aleksandra Leśnikowska
aleksandra.karas@umed.lodz.pl
tel. 42 272 54 41

 


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS + NA STUDIA I PRAKTYKI WAKACYJNE

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM informuję o zorganizowaniu rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus +.
Termin składania dokumentów: 20.02.2017 – 13.03.2017

Dział Współpracy Zagranicznej
ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
Pokój  3.07 II piętro,  w godzinach 10:00-16:30

 


 

TERMINY EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH

JĘZYK DATA GODZINA EGZAMINU
HISZPAŃSKI 20.02.2017 (poniedziałek) 17:30
NIEMIECKI 21.02.2017 (wtorek) 17:45
WŁOSKI 22.02.2017 (środa) 18:00
ANGIELSKI 23.02.17 (czwartek) 17:30
FRANCUSKI 24.02.2017 (piątek) 19:15

 

Osoby chcące przystąpić do egzaminu proszone są o zapisanie się na egzamin w sekretariacie CNJO (osobiście lub mailowo na adres: cnjo@umed.lodz.pl)

Koszt egzaminu: 25 PLN
Opłatę należy wpłacić na konto:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  ul. Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź

ING Bank Śląski
nr. konta: 46 10501461 1000 0005 0378 4118
Tytuł: „CNJO – EGZAMIN Z JĘZYKA …….. W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
Imię i nazwisko studenta podchodzącego do egzaminu”

Potwierdzenie wpłaty należy przynieść ze sobą na egzamin !!

Wszystkie egzaminy będą się odbywać w salach Centrum Nauczania Języków Obcych Pl. Hallera 1 III piętro
Informacja dotycząca sal, w których odbywają się poszczególne egzaminy będzie wywieszona w CNJO.

 


 

Wyjazdy pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach programu ERASMUS PLUS w roku akademickim 2016/2017 – DOSTĘPNE STYPENDIA!!!

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej Prof. Jacek Rożniecki, Dział Współpracy Zagranicznej, Program Erasmus Plus serdecznie informuje, że jest jeszcze możliwość ubiegania się o stypendia na wyjazdy zagraniczne dla pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

– w celu prowadzenia zajęć – dotyczy nauczycieli akademickich
oraz
– w celach szkoleniowych – dotyczy pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych i naukowo-dydaktycznych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami programu na naszej stronie:
http://umed.pl/pliki/2015/10/Wyjazdy-Pracownik%C3%B3w-UM-w-ramach-programu-Erasmus-w-raku-akademickim-2016_2017.pdf

Program ERASMUS PLUS dla pracowników ma na celu umożliwienie wyjazdów, do wybranych przez Państwa ośrodków zagranicznych na terenie UE w powyższych celach, z funduszy tego programu.

Osoby zainteresowane po złożeniu wniosku wyjazdowego i zakwalifikowaniu się na wyjazd otrzymają stypendium na pokrycie kosztów pobytu i zwrot kosztów podróży.

Wnioski można składać do 30.09.2017 roku w Dziale Współpracy Zagranicznej, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07,  budynek Biblioteki UM.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy

Dział Współpracy Zagranicznej
Agnieszka Szczerbicka
tel. 42 272 54 40

 


O egzaminie językowym dla studentów biorących udział w rekrutacji do programu Erasmus + KA107 Serbia.

Osoby, które biorą udział w rekrutacji do programu Erasmus + KA107, studia zagraniczne na University of Novi Sad, Serbia, i nie mają zdanego egzaminu z języka angielskiego w ramach rekrutacji do programu Erasmus + KA103 (kraje UE) w latach poprzednich lub certyfikatu uznanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM zobowiązane są do podejścia do egzaminu w ten piątek:

Poniżej ustalenia dotyczące egzaminu z j. angielskiego:
data: 18.11.2016 (piątek)
godzina: 17.30
sala: 316
miejsce:
Centrum Nauczania Języków Obcych UM
pl. Hallera 1, budynek I, III piętro.Osobą przeprowadzającą egzamin będzie pan Ryszard Kula.Proszę uiścić opłatę za egzamin i przynieść ze sobą na egzamin dowód wpłaty:

Koszt egzaminu to 25 zł
konto: 46 10501461 1000 0005 0378 4118, Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4, z dopiskiem egzamin z języka angielskiego w ramach programu ERASMUS oraz  imię i nazwisko
na egzamin należy zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Dział Współpracy Zagranicznej UM zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zainteresowanych udziałem w programie STUDIA i PRAKTYKA ZAGRANICZNE Z PROGRAMEM ERASMUS+.

Celem spotkania jest przybliżenie wiedzy praktycznej o programie Erasmus + Studia i Praktyka zagraniczna.

Zaprezentowane zostaną informacje o założeniach programu, cyklu rekrutacyjnym oraz procesie administracyjnym. Przybliżymy wam jak szukać informacji o placówkach zagranicznych, które dokumenty są potrzebne oraz jak je wypełnić. Przedstawimy koordynatorów wydziałowych i opowiemy na jakiej zasadzie przebiega proces uznania studiów i praktyki zagranicznej na Uniwersytecie Medycznym.

Podpowiemy jakie wymagania stawiają placówki zagraniczne, jak zorganizować podróż i zakwaterowanie oraz odpowiemy na państwa pytania.

Miejsce spotkanie: Patio. Budynku biblioteki na ul. Muszyńskiego 2.

Godzina: 19:00

Termin spotkania: PRAKTYKA 24.11.2016

Termin spotkania: STUDIA 01.12.2016

 


 

Erasmus+ bezpłatne kursy językowe dla osób wyjeżdżających

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych UM zapraszają studentów, doktorantów i pracowników uczelni, którzy zamierzają wziąć udział w Programie Erasmus+ do udziału w bezpłatnych kursach językowych.

Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka i przygotowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na praktykę 2016/2017 oraz studia 2017/2018Zapisy przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej:ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II piętro)

Zapisy trwają od 21.10.2016 do 28.10.2016 w godzinach od 12.00 do 15.00

Kursy rozpoczną się na początku listopada i będę obejmować następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski,portugalski

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ GODZINY SALA LEKTOR
ANGIELSKI poniedziałek 18.00- 20.15 320 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI środa 17.30- 19.45 302 mgr Sławomir Wysocki
NIEMIECKI wtorek 17.45- 20.00 306 mgr Anna Nazarska Brzeska
NIEMIECKI wtorek 17.45- 20.00 317 a mgr Anna Piotrowska
HISZPAŃSKI poniedziałek 17.15- 19.30 304 mgr Dagmara Trafczyńska
FRANCUSKI wtorek 17.30- 19.45 304 dr Łukasz Szkopiński
WŁOSKI piątek 17.15- 19.30 303 mgr Anna Walęcka
PORTUGALSKI piątek 17.15- 19.30 325 mgr Monika Nowak

 

Kurs skierowany jest do osób, które znają język przynajmniej na poziomie podstawowym

 


 

REKRUTACJA PROGRAM ERASMUS + KA107 – STUDIA ZAGRANICZNE

Dział Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje o otworzeniu rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus + KA 107 mobilność edukacyjna z krajami programu

STUDIA. SEMESTR LETNI 2016/2017. UNIVERSITY OF NOVI SAD.

 • MEDYCYNA
 • STOMATOLOGIA

Termin rekrutacji02.11.2016 -18.11.2016  
Dział Współpracy Zagranicznej
90-151 Łódź , ul. Muszyńskiego 2
pokój  3.07 II p, w godzinach 10.00-16.00

Wymagania: Osobiste złożenie dokumentuFormularz Kandydata

http://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus-ka107/dokumenty-do-pobrania/                    

 


 

DODATKOWA REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI WAKACYJNE PROGRAMU ERASMUS +.

Dział Współpracy Zagranicznej zaprasza studentów do udziału w praktykach wakacyjnych*

Termin składania dokumentów: do 1 lipca 2016 r.

Dział Współpracy Zagranicznej
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
Pokój 225/228 II piętro,
w godzinach 10.00-17.00

Termin egzaminu z języka Angielskiego 16 czerwca 2016.

Egzaminy z innych języków do uzgodnienia z Centrum Nauczania Języków Obcych.

Zainteresowanych proszę o kontakt:
dorota.lesnikowska@umed.lodz.pl
wojciech.dyniak@umed.lodz.pl

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej zostało zaplanowane na dzień 6 lipca 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Udziału w Programie na naszej stronie
http://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/praktyki/praktyki-dokumenty-do-pobrania/

 

 


 

Pełnomocnik ds. Współpracy Zagranicznej oraz Dział Współpracy Zagranicznej informują o podpisaniu nowych umów* Inter-instytucjonalnych na wymianę studentów w ramach Programu Erasmus + na uczelniach:

 

Universita di Foggia Włochy medycyna w języku włoskim
Lithuanian University of Health Science, Kowno Litwa stomatologia

analityka medyczna
[10 semestr]

w języku angielsku
Comenus University in Bratislava Słowacja medycyna

stomatologia

w języku angielskim
University of Novi Sad Serbia medycyna

stomatologia

w języku angielskim

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym miejscami.

*Uczelnie zostały dodane do Wykazu uczelni na rok 2016/2017, na których można odbywać studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +.

http://www.umed.lodz.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=erasmus_dopobrania2
http://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/studia/studia-dokumenty-do-pobrania/

 


 

Wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + 2016/2017.

Wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus + 2015/2016.

 


 

WYNIKI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ERASMUS + BĘDĄ DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW 30 MARCA 2016 NA NASZEJ STRONIE PROGRAM ERASMUS +

 


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROGRAMU ERASMUS + STUDIA I PRAKTYKA.

Dział Współpracy Zagranicznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus + .

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO DNIA
18.03.2016

Dział Współpracy Zagranicznej
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
pokój 225 II piętro
w godzinach 10.00-17.00

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej zostało zaplanowane na dzień 22 marca 2016

 


 

Dział Współpracy z Zagranicą informuje o podpisaniu nowej umowy bilateralnej z Uniwersytetem Medycznym i Farmaceutycznym w Krajowa, Rumunia

University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania
Medycyna
II – V rok

Studia w języku angielskim
http://www.umfcv.ro/en/

Uczelnia została dodana do Wykazu uczelni na rok 2016/2017, na których można odbywać studia medyczne za granicą w ramach programu Erasmus +.
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=erasmus_dopobrania2

Zachęcamy do zapoznania się z nowym miejscem.

 

 


TERMIN EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH

JĘZYK

DATA

GODZINA

SALA

ANGIELSKI

22.02.2016

19:00

304

WŁOSKI

22.02.2016

17:30

304

NIEMIECKI

23.02.2016

18:00

306

HISZPAŃSKI

24.02.2016

17:00

307

FRANCUSKI

26.02.2016

19:15

306

Koszt egzaminu: 25 PLN
Opłatę należy wpłacić na konto:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  ul. Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź

ING Bank Śląski
nr. konta: 46 10501461 1000 0005 0378 4118
Tytuł: „CNJO – EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO
Imię i nazwisko studenta podchodzącego do egzaminu”

Potwierdzenie wpłaty należy przynieść ze sobą na egzamin !!

Wszystkie egzaminy będą się odbywać w salach Centrum Nauczania Języków Obcych Pl. Hallera 1 III pientro


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS + NA STUDIA I PRAKTYKI WAKACYJNE

Dział Współpracy Zagranicznej informuję o zorganizowaniu rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus +.
Termin składania dokumentów: 15.02.2016 – 09.03.2016

Dział Współpracy Zagranicznej
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
Pokój 228 II piętro,  w godzinach 9.00-17.00

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie