Relacje z wyjazdów studentów – Włochy

Julia, lekars­ki, rok aka­demic­ki 2018/2019, 02/07/2019 — 01/09/2019 Uni­ver­si­ta Degli … Czy­taj dalej Relac­je z wyjazdów stu­den­tów – Włochy