Nauka

Współpraca zagraniczna

Dział Współpracy Zagranicznej, wyodrębniony z Biura Nauki, Strategii i Rozwoju, powstał z myślą o realizacji strategicznych celów Uczelni w zakresie zwiększania poziomu umiędzynarodowienia.

Do bieżących zadań działu należy między innymi organizacja naukowych wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów UM oraz obsługa administracyjna wizyt gości zagranicznych. Pracownicy działu świadczą również kompleksową pomoc studentom i pracownikom korzystającym z unijnych programów Erasmus i Campus Europae.

Dział Współpracy Zagranicznej
International Relations Office

Muszyńskiego 2
90-151 Łódź II floor, room.  3.07

Osoby do kontaktu/Contact person:
Justyna Strumiłło
justyna.strumillo@umed.lodz.pl+48 +42 272 54 40

Agnieszka Szczerbicka
agnieszka.szczerbicka@umed.lodz.pl+48 +42 272 54 40

Wojciech Dyniak
wojciech.dyniak@umed.lodz.pl  +48 +42 272 54 41

Aleksandra Karaś
aleksandra.karas@umed.lodz.pl +48 +42 272 54 41

Aleksandra Leśnikowska
aleksandra.lesnikowska@umed.lodz.pl +48 +42 272 54 41

Gracja Mecwaldowska-Domańska
gracja.mecwaldowska-domanska@umed.lodz.pl  +48 +42 272 54 41

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!