Trwa IV edycja akcji „Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka”

Trwa IV edycja akcji „Czas na LoveR…

19 lip­ca 2024

Trwa IV edycja akcji „Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka”

Lato to czas relak­su, odpoczynku i ład­owa­nia baterii na cały kole­jny rok. […]

Prof. Ilona Kurnatowska — konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych

Prof. Ilona Kurnatowska — konsultantem krajowym w…

19 lip­ca 2024

Prof. Ilona Kurnatowska — konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych

Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że 18 lip­ca br. Min­is­ter Zdrowia Izabela Leszczy­na […]

DRUGA EDYCJA: WSPARCIE UDZIAŁU W GRANTACH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

DRUGA EDYCJA: WSPARCIE UDZIAŁU W GRANTACH MSCA…

18 lip­ca 2024

DRUGA EDYCJA: WSPARCIE UDZIAŁU W GRANTACH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my do udzi­ału w drugiej edy­cji wewnętrznego konkur­su Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!

5 lip­ca 2024

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów, dok­toran­tów, pra­cown­ików naukowych i entuz­jastów innowacji medy­cznych […]

Commercialisation Ideation Workshop

Commercialisation Ideation Workshop

5 lip­ca 2024

Commercialisation Ideation Workshop

🚀 𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝗢𝗻𝗲 – 𝗗𝗮𝘆 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽! 🚀 Are you a researcher […]

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów podejmują wspólne działania na rzecz seniorów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów…

5 lip­ca 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów podejmują wspólne działania na rzecz seniorów

4 lip­ca Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Mias­to Bełchatów pod­pisali list inten­cyjny, […]

Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu polegającego na wdrożeniu mikropoświadczeń w obszarze „Poprawa jakości opieki zdrowotnej i dostępności usług medycznych i paramedycznych”

Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego…

Sukces Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 59. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

Sukces Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na…

28 czer­w­ca 2024

Sukces Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 59. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi brał udzi­ał w 59. Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Pieśni […]

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

18 czer­w­ca 2024

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

  W maju Uczel­nię prze­jęli we władanie seniorzy. W ramach tegorocznych X […]

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji…

10 czer­w­ca 2024

Z wielką radością ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW 3‑ej edycji Hackathon’u HACK NA ZDROWIE!!!

Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 3 to sprint pro­­­jek­­­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, […]

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

Doktor Liwia Lebelt w gronie laureatów konkursu MINIATURA 8

Doktor Liwia Lebelt w gronie laureatów konkursu…

3 lip­ca 2024

Doktor Liwia Lebelt w gronie laureatów konkursu MINIATURA 8

Poz­nal­iśmy kole­jną lau­re­atkę konkur­su MINIATURA 8 na poje­dyncze dzi­ała­nia naukowe ogłos­zonego […]

Konkurs o nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi <br>za osiągnięcia uzyskane  w roku 2023

Konkurs o nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w…

26 czer­w­ca 2024

Konkurs o nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
za osiągnięcia uzyskane w roku 2023

Celem ustanowienia konkur­su o Nagrodę Rek­to­ra UM w Łodzi jest akty­wiz­a­c­ja dzi­ałal­noś­ci […]

Prezentacja naukowców z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego UM podczas Digestive Diseases Week

Prezentacja naukowców z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego…

25 czer­w­ca 2024

Prezentacja naukowców z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego UM podczas Digestive Diseases Week

W dni­ach 18 — 21 maja 2024 r. w Waszyn­g­tonie odbyła się […]

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

21 czer­w­ca 2024

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państ­wo, Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my do udzi­ału w wewnętrznym konkur­sie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

20 czer­w­ca 2024

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze

Szanowni Państ­wo, Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, […]

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni…

14 czer­w­ca 2024

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dok­toran­ci z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zostali nagrodzeni pod­czas XII […]

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta…

21 czer­w­ca 2024

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

O stype­n­dia mogą wnioskować lau­reaci bądź final­iś­ci ogólnopol­s­kich olimpiad przed­miotowych i tem­aty­cznych, którzy […]

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

spotkanie z Safety Assessorem — dr n.…

22 maja 2024

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą

Już 28 maja o godz. 12 w Auli 4B Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zaprasza­my […]

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

1 mar­ca 2024

OLIMPIADA języka angielskiego w naukach biomedycznych

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich […]

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

4 grud­nia 2023

Smashmedine: Patient&Citizen Involment Events

Jesteś stu­den­tem lub pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i pasjonu­jesz się zmieni­an­iem świa­ta […]

Mieszkania dla studentów i absolwentów

Mieszkania dla studentów i absolwentów

21 listopa­da 2023

Mieszkania dla studentów i absolwentów

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH […]

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

31 październi­ka 2023

Spotkanie dla studentów w Centrum Symulacji Endoskopowej

W związku z real­iza­cją pro­jek­tu Rozwój ksz­tałce­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy, w dziedz­i­nach istot­nych z punk­tu […]

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health…

11 czer­w­ca 2024

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!

  Już w najbliższy poniedzi­ałek, 17 czer­w­ca, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego […]

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

7 czer­w­ca 2024

Konferencja Wojskowo-Medyczna „Wszyscy służymy pod jedną flagą”

W dni­ach 24–25 maja 2024 r. w Cen­trum Klin­iczno-dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

28 maja 2024

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences

„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się […]

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w…

23 maja 2024

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM

W kwiet­niu w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­­­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się Pier­wsza Ogólnopol­s­ka […]

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

22 maja 2024

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej

Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej […]

V webinar PTBioch

V webinar PTBioch

8 maja 2024

V webinar PTBioch

BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY 16 […]

Wydziały

Kierunków

Studentów

Studentów anglojęzycznych

Doktorantów

Kształcenie

wydział farmaceutyczny
wydział lekarski
wydział nauk o zdrowiu

Pracowników

Nauczycieli akademickich

Profesorów

Doktorów habilitowanych

Poznaj niektóre z naszych projektów

Współpraca

Jesteśmy uczel­nią otwartą na współpracę, świadomą swo­je roli w roz­wo­ju mias­ta, regionu i kra­ju. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie tylko ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin okołom­e­dy­cznych, ale także prowadzi bada­nia naukowe,  świad­czy usłu­gi badaw­cze, dys­ponu­je spec­jal­isty­czną aparaturą, zasoba­mi infor­ma­cyjny­mi i nowoczes­ną infra­struk­turą.
Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP