HRS4R

HRS4R

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ubiega się o przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research – wyróżnienia przyznawanego przez Komisję Europejską instytucjom sfery B+R, które przestrzegają zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, a tym samym tworzą przyjazne środowisko pracy i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Jak czytamy na stronach sieci Euroaxess:
Jest to odznaczenie nadawane z jednej strony jako wyróżnienie instytucji za podjęte działania na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej jako zachęcenie jej do dalszych działań zmierzających ku dalszemu uatrakcyjnianiu warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

(dodatkowe informacje: https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy)

Starania o uzyskanie znaku HR to proces ciągły, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. Od wyników regularnych ewaluacji zależy, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

Posiadanie wyróżnienia HRE jest premiowane, a z czasem może być wymogiem w:

  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej (HORYZONT 2020);
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNISW

Wyróżnienie HR Excellence posiada obecnie 411 instytucji, m.in. instytutów badawczych i uczelni wyższych.

Obecnie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi trwają prace nad przygotowaniem dokumentów projektowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego do współpracy!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!