HRS4R

Strona główna » HRS4R » Zespół

Zespół

W celu realizacji założeń HR  Excellence w naszej Uczelni powołano:

Komitet Sterujący w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Wojciech Fendler – Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko – Kierownik Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego, Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
 • Lidia Solecka – Z-ca Kwestora
 • Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
 • Agnieszka Komorowska-Michałek – Dyrektor Biura Kadr,
 • Justyna Wojtczak – Dyrektor Biura Obsługi Studiów.
 • Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karolina Czarnecka – Zakład Biomedycyny i Genetyki,
 • Dr Bartłomiej Grobelski – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dr Izabela Żakowska – Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych,
 • Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji,
 • Joanna Orłowska – Dyrektor Biura Rektora,
 • Karol Kłosiński – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
 • Monika Jędrzejowska – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Jolanta Matusiak – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Beata Łanik – Biuro Kadr,
 • Agata Wiśniewska – Dział Projektów.
 • dr Paulina Hejduk – Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej
 • Gracja Mecwaldowska-Domańska – Kierownik Centrum Wsparcia Nauki

Nadzór Projektu:

 • Aneta Andrzejczyk – Z-ca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju,
 • Małgorzata Politowska-Iwaszko – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli,
 • Elżbieta Sławińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego.

Koordynatorem administracyjnym projektu jest Agata Wiśniewska – Dział Projektów, Biuro Nauki Strategii i Rozwoju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto podkreślić, że w pracach dot. wypracowania strategii HR dla naukowców oraz przygotowania dokumentów dla KE bierze udział wielu pracowników uczelni. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do dalszej współpracy!

W celu realizacji założeń HR  Excellence w naszej Uczelni powołano:

Komitet Sterujący w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Wojciech Fendler – Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko – Kierownik Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego, Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
 • Lidia Solecka – Z-ca Kwestora
 • Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
 • Agnieszka Komorowska-Michałek – Dyrektor Biura Kadr,
 • Justyna Wojtczak – Dyrektor Biura Obsługi Studiów.
 • Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karolina Czarnecka – Zakład Biomedycyny i Genetyki,
 • Dr Bartłomiej Grobelski – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dr Izabela Żakowska – Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych,
 • Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji,
 • Joanna Orłowska – Dyrektor Biura Rektora,
 • Karol Kłosiński – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
 • Monika Jędrzejowska – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Jolanta Matusiak – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Beata Łanik – Biuro Kadr,
 • Agata Wiśniewska – Dział Projektów.
 • dr Paulina Hejduk – Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej
 • Justyna Strumiłło – Kierownik Centrum Wsparcia Nauki

Nadzór Projektu:

 • Aneta Andrzejczyk – Z-ca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju,
 • Małgorzata Politowska-Iwaszko – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli,
 • Elżbieta Sławińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego.

Koordynatorem administracyjnym projektu jest Agata Wiśniewska – Dział Projektów, Biuro Nauki Strategii i Rozwoju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto podkreślić, że w pracach dot. wypracowania strategii HR dla naukowców oraz przygotowania dokumentów dla KE bierze udział wielu pracowników uczelni. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do dalszej współpracy!

W celu realizacji założeń HR  Excellence w naszej Uczelni powołano:

Komitet Sterujący w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Wojciech Fendler – Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko – Kierownik Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego, Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
 • Lidia Solecka – Z-ca Kwestora
 • Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
 • Agnieszka Komorowska-Michałek – Dyrektor Biura Kadr,
 • Justyna Wojtczak – Dyrektor Biura Obsługi Studiów.

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karolina Czarnecka – Zakład Biomedycyny i Genetyki,
 • Dr Bartłomiej Grobelski – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dr Izabela Żakowska – Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych,
 • Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji,
 • Joanna Orłowska – Dyrektor Biura Rektora,
 • Karol Kłosiński – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
 • Monika Jędrzejowska – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Jolanta Matusiak – Biuro Organizacyjno-Prawne,
 • Beata Łanik – Biuro Kadr,
 • Agata Wiśniewska – Dział Projektów.

Nadzór Projektu:

 • Aneta Andrzejczyk – Z-ca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju,
 • Małgorzata Politowska-Iwaszko – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli,
 • Elżbieta Sławińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego.

Koordynatorem administracyjnym projektu jest Agata Wiśniewska – Dział Projektów, Biuro Nauki Strategii i Rozwoju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto podkreślić, że w pracach dot. wypracowania strategii HR dla naukowców oraz przygotowania dokumentów dla KE bierze udział wielu pracowników uczelni. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do dalszej współpracy!

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP