Nauka

Nauka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym w wiodących ośrodków badań naukowych w Polsce. W każdym roku akademickim realizuje ponad 100 różnych projektów naukowych, a także liczne umowy badawcze. Uczelnia jest liderem badań w dziedzinach takich jak immunologia, biologia molekularna, genetyka, onkologia czy endokrynologia, a jednym ze strategicznych obszarów jej rozwoju naukowego są choroby cywilizacyjne: nowotwory, choroby metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, a także innowacji na rzecz zdrowego życia i aktywnego starzenia się.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stale podnosi swój potencjał w zdobywaniu dotacji na prowadzenie nie tylko badań podstawowych, ale także projektów badawczo-rozwojowych. Od 2008 roku zespoły badawcze UM w Łodzi otrzymały dotacje na projekty B+R, które w kilku przypadkach zakończyły się komercjalizacją – sprzedażą licencji, udzieleniem patentów europejskich i amerykańskich lub ustanowieniem podmiotów start up i spin-off.

Uniwersytet prowadzi badania w różnych dziedzinach związanych z medycyną kliniczną oraz biotechnologią medyczną. Przedmiotem komercjalizacji są głównie rozwiązania z zakresu opracowywania nowych leków, substancji czynnych, terapii wspomagających choroby przewlekłe, rekomendacji w zakresie wykorzystania rozwiązań telemetrycznych w profilaktyce i terapii pacjentów.

Ogromnym atutem UM w Łodzi jest potencjał młodych naukowców. Uczelnia wspiera wewnętrzne inicjatywy, które pomagają młodym naukowcom rozwijać ścieżki kariery, umożliwiając dostęp do najskuteczniejszych zespołów badawczych, dostarczając środki na publikacje, granty, ochronę i promocję własności intelektualnej. W gronie młodych liderów nauki są laureaci diamentowych grantów, studenckiego Nobla, Brokerzy Innowacji, zwycięzcy prestiżowych plebiscytów i konkursów. Na wysoką pozycję naukową uczelni pracują również studenci, którzy wykazują się wysoką aktywnością naukową, a w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego włączają się w projekty naukowo-badawcze.

ZAPLECZE NAUKOWE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI STANOWIĄ M. IN.:

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP