Dział projektów międzynarodowych

Zrealizowane granty

KonkursKierownik grantuTematDofinansowanie
MaestroProf. dr hab. n. med. Marek L. KowalskiOdpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe z zaostrzeniami astmy oskrzelowej – rola wirusów paragrypy.2710000
MaestroProf. dr hab. n. med. Krzysztof SelmajNowe mechanizmy regulacji autoimmunologicznej demielinizacji zależne od niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA).3000000
Sonata BisProf. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech FendlerProfil krążących microRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy.1615900
OpusDr hab. n. med. Aleksandra LesiakMolekularny mechanizm działania promieniowania ultrafioletowego w zapoczątkowaniu procesu fotokancerogenezy skóry.240500
OpusDr n. med. Anna Lewandowska-PolakWpływ rinowirusa i stymulacji receptorów odporności nieswoistej na uszkodzenie i naprawę nabłonka dróg oddechowych człowieka – znaczenie w patogenezie astmy i przewlekłego zapalenia zatok.747100
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Maciej BorowiecPoszukiwanie biomarkerów cukrzyc monogenowych z wykorzystaniem analizy metabolomicznej płynów ustrojowych.949600
OpusDr hab. n. med. Hanna Romańska-KnightAnaliza profilu morfologicznego i molekularnego cech inwazyjności raków przewodowych in situ (DCIS) – znaczenie prognostyczne.695400
PreludiumDr n. med. Justyna PiekielnaSynteza i badanie właściwości farmakologicznych cyklicznych analogów peptydów opioidowych zawierających fluorowane aminokwasy.134070
PreludiumMgr Marta Chmielewska-BielskaAnaliza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.149150
OpusProf. dr hab. n. med. Marek L. KowalskiRola miRNA w dysregulacji odpowiedzi immunologicznej i podatności na infekcje wirusowe u chorych z astmą w w wieku starszym.888200
OpusProf. dr hab. n. med. Joanna NarbuttCzynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące indywidualną odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z łuszczycą w populacji polskiej.432280
OpusDr n. med. Hanna ĆwiklińskaBadanie roli białka hsp70 w mechanizmach tworzenia i funkcjonowania mikroRNA – znaczenie dla rozwoju i przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji.681960
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med.  Jakub FichnaEndogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmowego i bolu trzewnego.285350
PreludiumLek. med. Karol WiśniewskiAnaliza wpływu izoprostanów i zależnej od nich aktywacji szlaków sygnałowych na rozwój późnego skurczu naczyniowego u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym.149955
PreludiumDr n. med. Maciej SałagaNowe peptydowe inhibitory dipeptydylopeptydazy IV (DPP IV) jako leki o działaniu przeciwcukrzycowym i przeciwzapalnym w układzie pokarmowy.135187
PreludiumDr n. med. Marta ZielińskaRola endogennego układu opioidowego w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego oraz w chorobie nowotworowej jelita grubego wywołanej przewlekłym stanem zapalnym.149071
OpusDr hab. n. med. Przemysław LewkowiczZaburzenie funkcji cząsteczek mikroRNA odpowiadających za dojrzewanie prekursorów907900
oligodendrocytów jako przyczyna upośledzonej remielinizacji w stwardnieniu rozsianym.
OpusProf. dr hab. n. med. Krzysztof KulaEkspresja genów dla aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatogenezą590941
PreludiumEwa WronaOporność na L-asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zmianami genetycznymi w genach IKZF1, TP53, BCR-ABL1 i AMP21.149750
PreludiumIgor SelmajRola mechanizmów eksportu zęwnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.150000
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Jakub FichnaAktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres.273000
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech FendlerMicroRNA jako czynniki sprawcze i modyfikujące obraz choroby w zespole cukrzycy i torbielowatości nerek (RCAD).1155180
OpusDr n. med. Agnieszka ZmysłowskaPoszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołem Wolframa.949400
OpusProf. dr hab. n. med. Małgorzata CzyżEksperymentalny model nowej generacji do badań farmakologicznych czerniaka.1398040
OpusDr hab. n. med. Magdalena ZakrzewskaIdentyfikacja mechanizmów molekularnych zwiazanych z powstawaniem, wzrostem i ekspansją nowotworów neuronalnych i mieszanych neuronalno-glejowych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.1173500
PreludiumLek. Monika GrudzieckaOcena uszkodzenia aksonalnego i neuronalnego u chorych ze sporadyczną i rodzinną postacią stwardnienia rozsianego i u członków ich rodzin w oparciu o optyczną koherentną tomografię siatkówki.96216
OpusDr hab. n. med. Paweł MajakRola nieswoistej odpowiedzi układu immunologicznego błon śluzowych dróg oddechowych u dzieci chorych na przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych oraz astmę oskrzelową.721320
SonataDr n. med. Katarzyna GachBadanie aktywnosci przeciwnowotworowej nowych syntetycznych alfa-metyleno-delta laktonów w wybranych liniach komórkowych.440580
OpusProf. dr hab. Anna JaneckaRacjonalne projektowanie i badanie właściwości farmakologicznych chimerycznych analogów peptydów opioidowych aktywujących więcej niż jeden receptor.1036560
OpusDr hab. n. med. Przemysław LewkowiczPoszukiwanie genów związanych z białkiem histonowym H3Kme3 odpowiedzialnych za polaryzację neutrofili w kierunku komórek supresorowych w stanach zapalnych trudno poddających się leczeniu.1018800
OpusProf. dr hab. n. med.  Radzisław KordekZwiązek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z ekspresją receptora estrogenowego: implikacje prognostyczne i terapeutyczne.1079200
SonataDr n. med. Maria CichalewskaPoszukiwanie mechanizmu wpływu małego, niekodującego RNA (mikroRNA)-155 na rozwój autoimmunologicznej demielinizacji.626400
PreludiumMgr Teresa MadzioZmienność genetyczna czynnika transkrypcyjnego GATA3 w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).147600
PreludiumLek. Anna ŻurawskaRola kolistych RNA w autoimmunologicznej demielinizacji.150000
PreludiumLek. Aleksandra Sobolewska-WłodarczykZwiązek zaburzeń cyklu dobowego z przebiegiem nieswoistych chorób zapalnych.150000
OpusDr n. med. Joanna TrelińskaPoszukiwanie alternatywnych dróg sygnałowych zaanagażowanych w patogenezę stwardnienia guzowatego.645000
OpusProf. dr hab. n. med. Paweł P. LiberskiRóżnorodność genetyczna hantawirusów wyizolowanych z ryjówek, kretów i nietoperzy w Polsce.791580
OpusProf. nadzw. dr hab. n. med. Maciej BorowiecRola genetycznych czynników w patomechanizmie innych specyficznych form cukrzyc wieku rozwojowego.972000
OpusDr hab. n. med. Marcin MyckoIdentyfikacja szlaków molekularnych regulujących rozwój pro i antyzapalnych limfocytów T typu pomocniczego w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji.1188400
OpusDr n. med. Izabela Rozalia Kupryś-LipińskaKliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty_IgE w różnych fenotypach astmy.229709
OpusProf. dr hab.  Andrzej WróblewskiIzosteryczne modyfikowane acykliczne nukleozydy fosfonianowe.439300
PreludiumMgr Joanna GotkowskaNowe gamma-laktamowe analogi homo-N-nukleozydów.97680
OpusProf. dr hab. Jolanta ZawilskaWłaściwośći neurochemiczne i aktywność biologiczna „dopalaczy” z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin).571890
OpusProf. dr hab. Justyn OchockiKompleksy srebra(I) z pochodnymi imidazolu i pirydyny – synteza, charakterystyka strukturalna, aktywność mikrobiologiczna i cytotoksyczna.846070
OpusDr hab. Dorota Piotrowskabeta-Laktamowe analogi przeciwwirusowych oksetanocyn.324000
OpusDr hab. Paweł SzymańskiNowe hybrydy  pochodnych tetrahydroakrydyny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu.941444
PreludiumMgr Piotr MichelCharakterystyka gatunku Gaultheira procumbens L/ (Ericaceae) jako źródła substancji roślinnych o potencjalnej atywności przeciwzapalnej i przeciwutleniającej.150000
OpusProf. dr hab. Maciej BanachOcena subfrakcji lipoprotein niskiej i wysokiej gęstości jako czynnika ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego706807
HarmoniaProf. dr hab. Ireneusz MajsterekInhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalnie nowe podejście do terapii choroby Alzheimera.1168700
OpusProf. dr hab. n. med. Dariusz MoczulskiRegulacja transkrypcyjna genów wybranych substratów kinaz PKB/Akt i jej udział w kontroliinsulinowrażliwości tkanek obwodowych.878612
OpusProf. dr hab. Ireneusz MajsterekNowe metody wczesnej diagnostyki raka jelita grubego z wykorzystaniem Sirt3 jako regulatora aktywności mitochondrialnej naprawy DNA.788188
PreludiumMgr Wioletta RozpędekNowe możliwości zastosowania inhibitorów kinazy PERK w szlaku zależnym od czynnika wIF2alfa w terapii przeciwnowotworowej.143000
OpusDr Katarzyna OszajcaBadania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty.222300
MaestroProf. dr hab. Cezary WatałaCzy postranslacyjne nieenzymatyczne modyfikacje białek płytkowych wpływaja na adhezję plytek do śródbłonka w warunkach znaczącej hiperglikemii? Cukrzyca jako podłoże miażdżycy wyinkającej z glikacji i glikooksydacji białek.2515000
OpusProf. dr hab. Janusz SzemrajAnaliza potencjału antyoksydacyjnego białek immobilizowanych na nanocząsteczkach. Badania in vitro, in vivo.964277
OpusDr hab. Irena Maniecka-BryłaAnaliza utraconych lat życia z powodu zgonów przedwczesnych w Polsce.190750
OpusDr Monika MichałowskaJak wyliczyć cnotę? – Ryszarda Kilvingtona nowe metody i teorie w czternastowiecznej etyce i teologii.138080
PreludiumMgr Marcin TalarCzy PGE2 zwiększa w warunkach przepływu adhezję płytek krwi do śródbłonka naczyniowego na drodze aktywacji receptora EP? Dowody z badań in vitro i in vivo.149374
PreludiumMgr Karolina SiewieraZmiany w funkcjonowaniu mitochondriów jako potencjalny czynnik promujący prokoagulacyjną aktywność płytek krwi w cukrzycy99600
PreludiumMgr inż. Hassan KassassirMożliwa rola glikacji oraz ubikwitynylacji płytkowego COX-1 w zrozumieniu molekularnego aspektu „oporności na aspirynę” u pacjentów z cukrzycą typu 2.95510
OpusDr hab. Jacek DrobnikZnaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca.898800
OpusProf. dr hab. Janusz Zbigniew SzemrajRola zmian epigenetycznych i p53 w trzewnej tkance tłuszczowej w patogenezie cukrzycy typu 2.798600
OpusDr n. hum. Anna AlichniewiczStruktura pojęciowo-definicyjna analiz bioetycznych dotyczących medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki śmierci i jej wpływ na jakość i kierunki argumentacji.316920
PreludiumMgr inż. Monika Anna WolakWpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkach cukrzycy: Badania ex vivo i in vitro.150000
EtiudaMgr Karolina SiewieraMożliwe mechanizmy modulacji aktywności enzymatycznej syntazy prostaglandyny H2 w kształtowaniu wrażliwości płytek krwi na hamujące działanie kwasu acetylosalicylowego w zwierzęcym modelu cukrzycy streptozotocynowej.74076
EtiudaMgr inż. Hassan KassassirCzy glikacja białka nie jest wystarczającym czynnikiem indukującym mnijzą wrażliwość płytek krwi na aspirynę? Możliwa rola ubikwitynacji płytkowego COX-1 w zrozumieniu molkularnego aspektu „oporności na aspirynę” u pacjentów z cukrzycą typu 2.64676
OpusProf. dr hab. Andrzej K. BednarekGen supresorowy nowotworów WWOX – charakterystyka funkcji w prawidłowym gruczole piersiowym i w komórkach raka piersi.727992
SonataDr Tomasz PłoszajOcena udziału imigrantów ze Skandynawii w tworzeniu średniowiecznej puli genowej Polski na podstawie analizy kopalnego DNA wyizolowanego ze szczątków złożonych w grobach komorowych w Kałdusie.196900
HarmoniaProf. nadzw. dr hab. n. med. Henryk WitasHistoria molekularna i paleogenetyczne związki między populacjami Polski i Litwy – analiza kopalnego NA od neolitu.391300
OpusDr hab. Agnieszka Piastowska-CiesielskaSelektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji endometrium – określenie roli receptora androgenowego w przekaźnictwie sygnału indukowanego AngII.621777
SonataDr Agata Monika SakowiczMolekularny mechanizm zjawiska preeklampsji.432000
OpusDr hab. Elżbieta PastwaBadanie mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na chemioterapię za pomocą nowych inhibitorów naprawy DNA.280000
PreludiumMgr Magda Lewandowska       osoba fiz.Ocena obecności patogenów w historycznych populacjach Polski.99250
PreludiumMgr Izabela SzymczakZnaczenie 1,25(OH)2D3 w regulacji ekspresji genów fosfolipaz A2 zaangażowanych w molekularne podłoże astmy oskrzelowej.99120
PreludiumMgr inż. Izabela BaryłaBiałko WWOX jako wielofunkcyjny modulator transkrypcji w patogenezie cukrzycy ciążowej.147000
SonataDr Katarzyna Kośla.Udział genu WWOX mechanizmach różnicowania neuronalnego420600
SonataDr n. med. Joanna WieczfińskaAnaliza wpływu udzkiego rinowirusa na ekspresję markerów przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej – ustalenie alternatywnych szlaków sygnałowych.482849
PreludiumMgr inż. Małgorzata Chmielewska-KassassirMożliwa rola ektraktu z wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) oraz deiminazy argininy (ADI) w nitrylacji syntazy tymidylanowej w ludzkich komórkach złosliwego międzybłoniaka opłucnej.97800
LiderDr n. med. Agata PastorczakWieloczynnikowe molekularne profilowanie ostrej białaczki limfoblastycznej „BCR-ABL1-LIKE”.1100000
Diamentowy GrantMichał PodgórskiNieinwazyjna ocena zaawansowania procesów miażdżycowych wśród pacjentów chorujących na astmę oskrzelową.139253
Diamentowy GrantDawid MiśkowiecOcena wartości diagnostycznej i prognostycznej wybranych wolnych krążących mikroRNA w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST.160050
Diamentowy GrantRafał ZielińskiProjektowanie płytek bioresorbowalnych w systemie CAD wraz z planowaniem zabiegów z użyciem asysty komputerowej w chirurgii szczękowo-twarzowej.200000
Diamentowy GrantHubert ZatorskiCzynniki zmniejszające ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 u chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit: znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne pochodnych pre-proglukagonu”.198000
Iuventus PlusDr Marta ZielińskaZaburzenia w obrębie endogennego układu opioidowego wpływają na poziom adipokin w rozwoju nowotworu jelita grubego.279120
Iuventus PlusDr Maciej SałagaInterakcje pomiędzy endogennym układem kanabinoidowym i serotoninowym w patofizjologii bólu trzewnego w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.209880
Narodowy Program Rozwoju HumanistykiDr Monika MichałowskaWymiary cielesności: między bioetyką i filmoznawstwem.261360
StrategmedProf. dr hab. Cezary WatałaFarmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (akronim METENDOPHA).2427798
StrategmedProf. dr hab. n. med. Krzysztof SelmajTerapia stwardnienia rozsianego poprzez transedrmalną stymulację peptydami mielinowymi.10272024
StrategmedProf. dr hab. Wojciech MłynarskiTerapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127.132000
StrategmedProf. dr hab. Maciej BanachZastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)1583438
StrategmedProf. dr hab.  Piotr GałeckiNowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych.3388750
StrategmedProf. dr hab. Dorota Słowińska-KlenckaNowe narzędzi diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego.800000
StrategmedProf. dr hab. Andrzej KaszubaOpracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego (akronim BIOOPA)520500
StrategmedProf. dr hab. Magdalena Józefowicz-KorczyńskaNowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń ukladu równowagi.1052257
69459471
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP