Dział współpracy zagranicznej

Strona główna » Nauka » Dział współpracy zagranicznej » Kontakt do biura podróży

Kontakt do biura podróży

WhyNot­Trav­el Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kiel­narowa 108 A
36–020 Tyczyn
bilety@sigmatravel.pl

Oso­by do kon­tak­tu oraz numer tele­fonu kon­tak­towego 41/ 364 50 00
Jacek Gład­kows­ki
Patrik Bożek
Doro­ta Skowro
Anna Szwed

Tele­fon alar­mowy w spraw­ie biletów lot­niczych, kole­jowych i pozostałych ele­men­tów podróży +48 570 055 600

Umowa Nr ZP/4/2021

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP