Erasmus + KA103

Studia 2020/2021

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus! Pozostało wiele wolnych miejsc. Wyjazdy będą odbywać się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Formularz Kandydata wypełniony na komputerze i podpisany (podpis Studenta, Dziekanatu i CNJO może być skanem) należy złożyć w Skrzynce Podawczej Działu Współpracy Zagranicznej (parter Biblioteki) ul. Muszyńskiego 2 lub przesłać mailowo na adres : aleksandra.karas@umed.lodz.pl lub gracja.mecwaldowska-domanska@umed.lodz.pl w terminie od 24.08.2020 do 17.09.2020.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!