Dział współpracy zagranicznej

Oferta stypendialna

Studia, wolontariat i granty
http://www.eurodesk.pl/

EURAXESS
http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych

Przewodnik po stypendiach MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/oferta-stypendialna/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
http://buwiwm.edu.pl/

DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
http://www.daad.pl/pl/index.html

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
http://www.fulbright.edu.pl/

Program CEEPUS
https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=PL

Mobilność Plus – Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców
http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl/index.html

Współpraca dwustronna MNiSW – wykaz państw
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej
https://nawa.gov.pl/

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP