Erasmus + KA103

Koordynatorzy

Koordynator Uczelniany

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki
Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego
Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
I Katedra Chorób Wewnętrznych
T: +48 42 677 66 94
Email: jacek.rozniecki@umed.lodz.pl
Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

 

Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. n. biol. prof. nadzw. Wojciech Mielicki
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
T: +48 42 677 91 29
Email: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl
ul. Muszyńskiego 1
90-151 Łódź

 

Wydział Lekarski

dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
T: +48 42 678 18 00 (wew. 212)
Email: piotr.bialasiewicz@umed.lodz.pl

dr n. med.  Wojciech Kuczyński
Email: wojciech.kuczynski@umed.lodz.pl
(uczelnie włoskie, Novy Sad, Serbia; studia i praktyka)
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
Klinika Elektrokardiologii
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii
T: +48 42 66 44 304
Email: krzysztof.kaczmarek@umed.lodz.pl
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

 

Kolegium Wojskowo-Lekarskie

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
T: +48 42 639 35 71, 639 35 70
Email: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl
Żeromskiego 113
90-549 Łódź

 

Kierunek Fizjoterapia

dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Miller
Zakład Medycyny Fizykalnej
Katedra Rehabilitacji
T: +48 42 639 31 12
Email: elzbieta.dorota.miller[at]umed.lodz.pl
pl. gen. J. Hallera 1
90-647 Łódź

 

Oddział Stomatologiczny

dr hab. n. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek
Zakład Patomorfologii Stomatologicznej
Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii
T: +48 42 675 75 16
Email: sebastian.klosek@umed.lodz.pl
Pomorska 251
92-213 Łódź

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Paweł Rasmus
Zakład Psychologii Lekarskiej
Tel: +48 42 632 25 94
Email: pawel.rasmus@umed.lodz.pl

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n.med.prof. nadzw. Henryk Witas
Zakład Biologi Molekularnej
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Biotechnologia Wydziału NBiKP
Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
T: +48 602 189 725
Email: henryk.witas@umed.lodz.pl

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP