Aktualności: Współpraca zagraniczna

Spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper

 • 28 października 2019

 

W dniach 23-25 października 2019 odbyło się w Madrycie robocze spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper. Projekt ten jest jednym z flagowych przedsięwzięć europejskich, mających na celu wdrożenie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy Big Data, w obszarze zdrowia.

Projekt Gatekeeper, realizowany w ramach działań Programu Horyzont 2020, będzie trwał 42 miesiące (od października 2019 do marca 2023). Bierze w nim udział aż 43 instytucji z 13 europejskich krajów, aktywnych w obszarze zdrowia, badań medycznych oraz nowoczesnych technologii cyfrowych. Pośród partnerów projektu znalazły się instytucje, firmy I organizacje, znane ze swojej innowacyjności, m. in. Medtronic, Samsung, Hewlett Packard,  HL7 International Foundation, ECHAlliance, EIP on AHA. Jedynym uczestnikiem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród realizatorów projektu jest zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem  prof. Przemysława Kardasa, kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED.

Bezpośrednim celem projektu Gatekeeper jest stworzenie otwartej, darmowej platform, która ma stać się arena wymiany doświadczeń i łączenia różnych pomysłów, technologii, potrzeb i procesów. Wszystkie one mają jeden wspólny cel: poprawić parametry zdrowotne starzejących się europejskich społeczeństw. Jednocześnie, Gatekeeper zamierza wprowadzić następną generację innowacji w zakresie opieki zdrowotnej, obejmującą spersonalizowane rozwiązania służące ocenie ryzyka zdrowotnego, oraz umożliwiające zastosowanie na możliwie najwcześniejszym etapie interwencji poprawiających skuteczność leczenia schorzeń przewlekłych.

Rezultaty projektu Gatekeeper obejmą innowacje, które bezpośrednio dotrą do ok. 40.000 europejskich seniorów. Na tym oddziaływanie projektu się jednak nie skończy, bowiem już teraz zainteresowanie wykorzystaniem jego wyników zgłaszają partnerzy z Singapuru, Hongkongu, i Tajwanu.

Polscy naukowcy mają w projekcie do wykonania ważne zadania. Pod kierunkiem prof. Kardasa, który jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych  i polipragmazji, zostanie stworzona i wprowadzona do użycia aplikacja zwiększająca świadomość seniorów w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych w bezobjawowych chorobach przewlekłych. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają także nadzieje na opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia polipragmazji, która u osób starszych stanowi bardzo poważny problem. Dzięki Projektowi Gatekeeper ich dokonania będą dostępne dla każdego seniora, co ułatwi zarządzanie wielolekowością pacjentów.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.gatekeeper-project.eu/ oraz w mediach społecznościowych:

TWITTER: https://twitter.com/GATEKEEPER_EU
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/gatekeeper-project-1a7548195/

Harmonogram najbliższych konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 • 16 października 2019

Szanowni Państwo,

Dział Projektów udostępnia harmonogram najbliższych konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz grantów Narodowego Centrum Nauki. Harmonogram obejmuje miesiące X 2019 – XII 2019 roku wg stanu na dzień 10.10.2019 r.

Projekty 2014-2020 – Konkursy X -XII 2019

Zachęcamy do zgłaszania nowych pomysłów na projekty za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie:

http://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/zglos-projekt/

Więcej informacji na temat konkursów na poniższych stronach internetowych, a także pod numerem telefonu 42 272 54 42.

 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.power.gov.pl
 • www.poir.gov.pl
 • www.rpo.lodzkie.pl
 • www.pois.gov.pl
 • www.ncbir.gov.pl

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Program im. Iwanowskiej

 • 15 października 2019

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.

Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty LINK

Złóż wniosek w programie. LINK

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin; e-mail:piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46

Najnowsze wydarzenia, wiadomości, konkursy z obszaru projektów międzynarodowych

 • 4 października 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy najnowsze wydarzenia, wiadomości, konkursy z obszaru projektów międzynarodowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

 

  Opis Więcej informacji Termin
Rozpocznij swoją przygodę z Horyzontem – warsztaty projektu NMP TeAm Jeśli chcesz poznać zasady udziału w programach ramowych UE lub chcesz lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania programu, wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Wykwalifikowani eksperci będący od ponad 10 lat Krajowymi Punktami Kontaktowymi dla Programów Ramowych, a także doświadczony beneficjent programu i ekspert oceniający projekty objaśnią zasady programu Horyzont 2020 i jego następcy – Horyzontu Europa, oraz przedyskutują niuanse aplikacji podnoszące szanse udanego uczestnictwa. https://www.kpk.gov.pl/?event=rozpocznij-swoja-przygode-z-horyzontem-warsztaty-projektu-nmp-team&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 8 października 2019
Warsztaty: ERA Chairs & Regional Impact – Side event of the European Week of Regions and Cities Projekt NCP_WIDE.NET zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach ERA Chairs & Regional Impact, które będą wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Warsztaty przyczynią się do realizacji 1. filaru tematycznego: Przyszłość UE oraz rola regionów i miast. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla szerokiej publiczności. https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-era-chairs-regional-impact-side-event-of-the-european-week-of-regions-and-cities&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 BRUKSELA, 8 października 2019
Międzynarodowe konsorcja badawcze w H2020 – tworzenie, organizacja, finansowanie Umiejętność stworzenia sprawnie działającego konsorcjum badawczego jest podstawą ubiegania się, a następnie realizacji grantu w programie Horyzont 2020. Uczestnicy szkolenia poznają zasady organizowania współpracy międzynarodowej oraz uwarunkowania formalnoprawne, od których zależy efektywna współpraca w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowe-konsorcja-badawcze-w-h2020-tworzenie-organizacja-finansowanie&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 10 października 2019
Personalized Medicine for Health in European Research – spotkanie partnerskie w GliwicachNaukowo-Technicznej Celem tego międzynarodowego wydarzenia jest wymiana doświadczeń i wiedzy, przedstawienie zainteresowanych udziałem w projektach badawczych – w szczególności Horyzontu 2020 w obszarze Zdrowie. Zapraszamy naszych europejskich sąsiadów, którzy już realizują projekty i tych, którzy są jeszcze w fazie konceptualnej i szukają partnerów. Chcemy też wykorzystać okazję do zasygnalizowania Komisji Europejskiej, jakie są potrzeby i mocne strony naszej części Europy.

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=personalized-medicine-for-health-in-european-research-spotkanie-partnerskie-w-gliwicach&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 GLIWICE, 23 października 2019
Granty ERC: szkolenie z członkami Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk zaprasza naukowców, rozważających ubieganie się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na warsztaty, które poprowadzą członkowie niezależnej ERC Scientific Council. Rejestracja do 10 października br. https://www.kpk.gov.pl/?p=49833&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 24 października 2019
Spotkania brokerskie i dzień informacyjny SC6 „Europa w zmieniającym się świecie” – rejestracja otwarta Otwarta została rejestracja na oficjalny dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone ostatnim w H2020 konkursom 6. Wyzwania Społecznego „Europa w zmieniającym się świecie”. Dzień informacyjny połączony będzie ze spotkaniami brokerskimi, których celem jest umożliwienie nawiązywania kontaktów i znalezienia najlepszych partnerów do wniosków projektowych przygotowywanych na listopadowe konkursy SC6. Można się rejestrowac do 1 listopada br. https://www.kpk.gov.pl/?event=spotkania-brokerskie-i-dzien-informacyjny-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-rejestracja-otwarta&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 BRATYSŁAWA, 12-13 listopada 2019
Rozpoczął się nabór do Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe. O wizytę specjalisty mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. Termin przesyłania zgłoszeń: do 12 listopada 2019 r. https://www.kpk.gov.pl/?p=49763&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: ostatni konkurs na Innovative Training Networks w H2020 12 września 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks. Granty MSCA ITN są przeznaczone na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły. Konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów do 14 stycznia 2020 r. To będzie ostatni konkurs MSCA ITN w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych zapraszamy na szkolenia konsultacje wniosków! https://www.kpk.gov.pl/?p=49772&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019  

 

 

Warsztaty „Szczęśliwi 60+”

 • 4 października 2019

Udana komunikacja interpersonalna stanowi jeden z podstawowych filarów poczucia szczęścia. Podczas warsztatów „Szczęśliwi 60+” poznamy, między innymi, ćwiczenia sprzyjające pozytywnym stosunkom międzyludzkim oraz własnemu dobremu samopoczuciu.

Warsztaty prowadzone są przez psychologów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i odbędą się już w poniedziałek 7 października o godzinie 10:00 w Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisy: ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

Wykład otwarty: Jak być szczęśliwym, spełnionym i aktywnym w każdym wieku?

 • 4 października 2019

Wykład otwarty: Jak być szczęśliwym, spełnionym i aktywnym w każdym wieku? –  21.10.2019, godzina 13.00. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź Aula Zachodnia.

Serdecznie zapraszamy seniorów i studentów na wykład dotyczący komunikacji interpersonalnej prowadzony przez psychologów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dr Klaudia Tabała, Jarosław Rakoczy). Tematyka dotyczyć będzie dobrego samopoczucia w każdym wieku, elementów mindfulness i sposobów na przyjazną atmosferę i efektywne porozumiewanie się z otoczeniem!

Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

 • 11 września 2019

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:
6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

Czas trwania stypendium:
14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:
– zakwaterowania
– wyżywienia
– podróży krajowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku/formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word oraz pdf -skan formularza z podpisem*) do 12 listopada 2019 r, przesyłając go na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) – tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

*Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na  stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.

Fulbright STEM Impact Award

 • 25 kwietnia 2019

Fulbright STEM Impact Award to stypendium dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM. Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukujemy kreatywnych, otwartych i proaktywnych osób, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale będą także inicjatorami społecznych zmian – liderami międzykulturowego dialogu.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji o STEM Impact Award: https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

O Programie Fulbrighta
Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Dzięki stypendiom Programu Fulbrighta już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

Więcej informacji o Programie Fulbrighta: https://fulbright.edu.pl

NAWA Ogłosiła program dla lekarzy i naukowców

 • 26 marca 2019

Z przyjemnością informujemy, że 21 marca 2019 roku Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiły program im. prof. Franciszka Walczaka – wspólną inicjatywę adresowaną do naukowców i doktorantów prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Dzięki atrakcyjnemu stypendium program umożliwi naukowcom wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych i medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych, trwające od 3 do 6 miesięcy. O finansowanie wniosków mogą się ubiegać indywidualni naukowcy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata), zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach naukowych i badawczych lub w szpitalach klinicznych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z amerykańskimi specjalistami pozwoli polskim onkologom, kardiologom, alergologom oraz specjalistom z zakresu chorób zakaźnych na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązanie kontaktów naukowych, które polscy lekarze i naukowcy będą mogli wdrożyć w Państwa ośrodkach. Uczestnicy programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennych umiejętności w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych. Liczymy, że w niedługim czasie te doświadczenia przyniosą konkretne efekty w obszarze opieki medycznej w Polsce.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej NAWA, pod adresem: nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

Zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje wspólna inicjatywa Ministra Zdrowia i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Pozdrawiamy
Zespół pracowników NAWA

Edinburgh Winter Stroke School February 2019 & Polish School of Medicine Memorial Fund /Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarships

 • 3 grudnia 2018

Applying for the scholarship and for the course are 2 separate exercises.

 1. Application for a scholarship. The closing date for this is 14th December 2018. A list of those to whom a scholarship should be awarded will be drawn up by the scholarships committee.
 2. Application for the Edinburgh Winter Stroke School 2019. The closing is likely to be in January 2019 and has yet to be announced. For further information see: https://www.ed.ac.uk/clinical-brain-sciences/postgraduate-training/edinburgh-stroke-winter-school

The Winter Stroke Team will select the successful applicants for the course based on their course applications. They also have a waiting list in case someone cannot take up their place for whatever reason.

Polish Medical University scholarship applicants who have been selected for a Polish School of Medicine Memorial Fund /Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarship and are also a successful with their course applications will be informed that they have a scholarship and a place on the course.

All unsuccessful scholarship applicants will be contacted by e-mail to advise them that they have not been successful. Applicants should be aware that the number of applicants may be greater than the scholarships available and in these instances difficult choices have to be made by the scholarships committee. Further feedback will be given if requested.

Note: There may be other Polish applicants offered a place on the course who did not apply for a scholarship / were not eligible to apply for a scholarship or were unsuccessful with their applications. Those individuals will have to identify an alternative source of funding or pay the fees, accommodation etc by themselves.

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship Programmes 2018/2019

 • 28 listopada 2018

Polish School of Medicine Memorial Fund
Scholarship Programmes 2018/2019

Closing Date for Applications:
17.00hrs Monday January 14th 2019

Call for Scholarship Applications
1. Edinburgh Thoracic CT course 2nd &3rd April 2019 and
2. Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 1st -5th April 2019

Introduction
The Polish School of Medicine Memorial Fund supports a thriving scholarship programme which enables successful applicants to undertake a period of further study or research at The University of Edinburgh Medical School and related institutions.

The Courses: The Edinburgh Level 2 Cardiac and the Edinburgh Thoracic CT courses are delivered by experts in the field and are highly popular. Feedback from previous participants is very positive. Places on the course will be limited. For further information on the courses go to: https://www.ct-academy.org/

The Scholarships: A total of 4 scholarships, 2 for each course, will be available. The Course fee will be paid at the trainee rate and accommodation (see below for each course) will be arranged by the Coordinator and will be on a single room bed and breakfast basis at Pollock Halls of Residence. These scholarships do not cover travel to and from Poland.

Edinburgh Thoracic CT course 2nd & 3rd April 2019
Accommodation will be provided for up to 4 nights, from Sunday 31st March/ Monday 1st April 2019 to the morning of Thursday4th /Friday 5th April 2019.

Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 1st 5th April 2019
Accommodation for up to 8 nights, that is from Sunday 31st March 2019– to the morning of Sunday7th April 2019.

Eligibility
These scholarships are open to Polish medical doctors in training involved in cardiovascular imaging who are:

 • in their early career (usually within 10 years of their medical graduation – MB ChB equivalent)
 • working in Polish Medical Academies/Universities and Research Institutes
 • committed to the further development of expertise in the field of cardiovascular imaging in Poland and
 • have excellent mastery of English .

Successful applicants are:
• expected to meet the general criteria for the award of these scholarships;
• attend the full course, not arrive late and/or depart early;
• submit a short report of their experience on the course by e-mail to the Scholarships Coordinator within one month of its completion

The expectation and intention of the founders of both The Polish School of Medicine Memorial Fund and the Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarship Programmes are that successful applicants will return to their units/ departments in Poland on completion of their attachment/studies, use their new found skills to further enhance and develop Polish medicine including medical research and thus foster academic links between Polish Medical Universities and Research Institutes and The University of Edinburgh.

Closing date for scholarship applications: 17.00hrs Monday 28th January 2019
Late applications will not be considered

Please note: There is a separate application process for the course itself applicants will be given the relevant information if their scholarship application is successful.

How to Apply
1. Applications should be sent electronically to the Scholarship Coordinator, Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE (e-mail:maria.graham@ed.ac.uk) by the closing date (28th January 2019). Late applications will NOT be considered
2. Applicants must submit the following documents in support of their application:

 • An up-to-date CV giving adequate information about their expertise and training in cardiology to date. A list of dates and posts held will not suffice;
 • A letter of support from their Rektor or vice- rector;
 • Documentary evidence of having an adequate mastery of English. Where no externally validated certificate ( eg IELTS, TOEFL or Cambridge Advanced or Proficiency Certificate or equivalent is available, applicants will be required to undergo a Skype or telephone interview to establish the level of their English language skills Applicants must indicate that they agree to this assessment in their scholarship application..
 • A statement (of no more than 500 words) of why they wish to be considered for a scholarship and how they personally and their department are likely to benefit from their participation in the course
 • A signed statement agreeing that they will write a short report of their experience on the course and submit it, by e-mail, to the scholarship coordinator within 1 month of completing the course.
 • Note: A template for preparing the report is available but scholars are not obliged to use it.

Closing date for applications: 17.00hrs Monday 28th January 2019

For enquiries about applying for these scholarships, please contact:

Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE
Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh
College of Medicine & Veterinary Medicine The University of Edinburgh,
Room SU205, Chancellors Building
49 Little France Crescent
Edinburgh EH16 4SB UK
e-mail: maria.graham@ed.ac.uk

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!