Aktualności: Współpraca zagraniczna

Edinburgh Winter Stroke School February 2019 & Polish School of Medicine Memorial Fund /Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarships

 • 3 grudnia 2018

Applying for the scholarship and for the course are 2 separate exercises.

 1. Application for a scholarship. The closing date for this is 14th December 2018. A list of those to whom a scholarship should be awarded will be drawn up by the scholarships committee.
 2. Application for the Edinburgh Winter Stroke School 2019. The closing is likely to be in January 2019 and has yet to be announced. For further information see: https://www.ed.ac.uk/clinical-brain-sciences/postgraduate-training/edinburgh-stroke-winter-school

The Winter Stroke Team will select the successful applicants for the course based on their course applications. They also have a waiting list in case someone cannot take up their place for whatever reason.

Polish Medical University scholarship applicants who have been selected for a Polish School of Medicine Memorial Fund /Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarship and are also a successful with their course applications will be informed that they have a scholarship and a place on the course.

All unsuccessful scholarship applicants will be contacted by e-mail to advise them that they have not been successful. Applicants should be aware that the number of applicants may be greater than the scholarships available and in these instances difficult choices have to be made by the scholarships committee. Further feedback will be given if requested.

Note: There may be other Polish applicants offered a place on the course who did not apply for a scholarship / were not eligible to apply for a scholarship or were unsuccessful with their applications. Those individuals will have to identify an alternative source of funding or pay the fees, accommodation etc by themselves.

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship Programmes 2018/2019

 • 28 listopada 2018

Polish School of Medicine Memorial Fund
Scholarship Programmes 2018/2019

Closing Date for Applications:
17.00hrs Monday January 14th 2019

Call for Scholarship Applications
1. Edinburgh Thoracic CT course 2nd &3rd April 2019 and
2. Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 1st -5th April 2019

Introduction
The Polish School of Medicine Memorial Fund supports a thriving scholarship programme which enables successful applicants to undertake a period of further study or research at The University of Edinburgh Medical School and related institutions.

The Courses: The Edinburgh Level 2 Cardiac and the Edinburgh Thoracic CT courses are delivered by experts in the field and are highly popular. Feedback from previous participants is very positive. Places on the course will be limited. For further information on the courses go to: https://www.ct-academy.org/

The Scholarships: A total of 4 scholarships, 2 for each course, will be available. The Course fee will be paid at the trainee rate and accommodation (see below for each course) will be arranged by the Coordinator and will be on a single room bed and breakfast basis at Pollock Halls of Residence. These scholarships do not cover travel to and from Poland.

Edinburgh Thoracic CT course 2nd & 3rd April 2019
Accommodation will be provided for up to 4 nights, from Sunday 31st March/ Monday 1st April 2019 to the morning of Thursday4th /Friday 5th April 2019.

Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 1st 5th April 2019
Accommodation for up to 8 nights, that is from Sunday 31st March 2019– to the morning of Sunday7th April 2019.

Eligibility
These scholarships are open to Polish medical doctors in training involved in cardiovascular imaging who are:

 • in their early career (usually within 10 years of their medical graduation – MB ChB equivalent)
 • working in Polish Medical Academies/Universities and Research Institutes
 • committed to the further development of expertise in the field of cardiovascular imaging in Poland and
 • have excellent mastery of English .

Successful applicants are:
• expected to meet the general criteria for the award of these scholarships;
• attend the full course, not arrive late and/or depart early;
• submit a short report of their experience on the course by e-mail to the Scholarships Coordinator within one month of its completion

The expectation and intention of the founders of both The Polish School of Medicine Memorial Fund and the Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarship Programmes are that successful applicants will return to their units/ departments in Poland on completion of their attachment/studies, use their new found skills to further enhance and develop Polish medicine including medical research and thus foster academic links between Polish Medical Universities and Research Institutes and The University of Edinburgh.

Closing date for scholarship applications: 17.00hrs Monday 28th January 2019
Late applications will not be considered

Please note: There is a separate application process for the course itself applicants will be given the relevant information if their scholarship application is successful.

How to Apply
1. Applications should be sent electronically to the Scholarship Coordinator, Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE (e-mail:maria.graham@ed.ac.uk) by the closing date (28th January 2019). Late applications will NOT be considered
2. Applicants must submit the following documents in support of their application:

 • An up-to-date CV giving adequate information about their expertise and training in cardiology to date. A list of dates and posts held will not suffice;
 • A letter of support from their Rektor or vice- rector;
 • Documentary evidence of having an adequate mastery of English. Where no externally validated certificate ( eg IELTS, TOEFL or Cambridge Advanced or Proficiency Certificate or equivalent is available, applicants will be required to undergo a Skype or telephone interview to establish the level of their English language skills Applicants must indicate that they agree to this assessment in their scholarship application..
 • A statement (of no more than 500 words) of why they wish to be considered for a scholarship and how they personally and their department are likely to benefit from their participation in the course
 • A signed statement agreeing that they will write a short report of their experience on the course and submit it, by e-mail, to the scholarship coordinator within 1 month of completing the course.
 • Note: A template for preparing the report is available but scholars are not obliged to use it.

Closing date for applications: 17.00hrs Monday 28th January 2019

For enquiries about applying for these scholarships, please contact:

Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE
Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh
College of Medicine & Veterinary Medicine The University of Edinburgh,
Room SU205, Chancellors Building
49 Little France Crescent
Edinburgh EH16 4SB UK
e-mail: maria.graham@ed.ac.uk

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI WAKACYJNE I STUDIA

 • 23 października 2018

Wolne miejsca na kursy językowe!

Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych przypominają o rozpoczynających się wkrótce kursach językowych. Pozostały wolne miejsca na kursy z następujących języków: niemiecki i niemiecki zaawansowany, hiszpański i hiszpański zaawansowany, włoski i francuski. Zapisy przyjmuje Centrum Nauczania Języków Obcych, pl. Hallera 1.

Kurs skierowany jest do studentów, którzy znają język przynajmniej na poziomie podstawowym, mają ukończony pierwszy rok studiów i mają zamiar wyjechać w ramach Programu Erasmus+ na praktykę w roku akademickim 2018/2019 oraz na studia 2019/2020.

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ oraz data pierwszych zajęć GODZINY SALA

(pl. Hallera 1)

LEKTOR
ANGIELSKI poniedziałek, 5.11 17.30-19.45 326 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawansowany wtorek, 6.11 18.00-20.15 306 mgr Sławomir Wysocki
ANGIELSKI zaawansowany czwartek, 8.11 18.00- 20.15 302 mgr Sławomir Wysocki
NIEMIECKI zaawansowany wtorek, 6.11 17.00- 19.15 305 mgr Anna Nazarska Brzeska
NIEMIECKI wtorek, 6.11 17.00- 19.15 325 mgr Anna Piotrowska
HISZPAŃSKI poniedziałek, 5.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
HISZPAŃSKI zaawansowany środa, 7.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
FRANCUSKI czwartek, od 29.11 17.00- 19.15 307 dr Łukasz Szkopiński
WŁOSKI środa, 7.11 17.30- 19.45 304 mgr Anna Walęcka

Kursy będą odbywać się w CNJO, pl. Hallera 1.

Szkoły Letne na wyższych uczelniach Program Go East Sommerschulen 2019

 • 3 października 2018

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na program Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) Go East Sommerschulen 2019, w ramach którego niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w szkołach letnich organizowanych na polskich uczelniach.

Program Go East Sommerschulen finansowany jest ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych i ma na celu zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ostatnich lat istnienia programu wskazują, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do promocji szkoły wyższej wśród studentów z Niemiec, a przez to również do podniesienie stopnia internacjonalizacji uczelni.

W ramach programu Go East Sommerschulen niemiecki student może otrzymać stypendium, w którego skład wchodzą:
– ryczałt na podróż,
– ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania,
– kwota na pokrycie opłaty za udział w kursie w wysokości do 650 Euro.

Informacje na temat szkół letnich uczestniczących w programie umieszczane są na stronie internetowej DAAD, a także udostępniane studentom w formie materiałów promocyjnych, takich jak plakaty i ulotki.

Program otwarty jest na szkoły letnie ze wszystkich dziedzin naukowych, w których zajęcia odbywają się w języku niemieckim lub angielskim.

W celu zgłoszenia do programu szkoły letniej organizowanej na Państwa uczelni, prosimy o przesłanie do dnia 8 listopada 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo w załączeniu, do pani Inny Rechtmann na adres: rechtmann@daad.de (wiadomość proszę wysłać również do wiadomości pani Agnieszki Boleckiej: agnieszka.bolecka@daad.de).

Zgłoszenia:
https://goeast.daad.de/de/23378/index.html (niemiecki)
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html (angielski)

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z panią Inną Rechtmann z Centrali DAAD w Bonn: rechtmann@daad.de, +49 228 882-108

Z poważaniem
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielsktwo w Warszawie
ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa
mail: daad@daad.pl

 

Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

 • 2 października 2018

Szanowni Państwo,

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

Amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:
6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

Czas trwania stypendium:
14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:
– zakwaterowania
– wyżywienia
– podróży krajowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 14 listopada 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Złożenie przez instytucję goszczącą załączonego wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 14 listopada 2018 r.
 2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 14 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

*Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (https://fulbright.edu.pl/specialist/ ) oraz na stronie World Learning. Wniosek jest dostępny na stronie oraz pod linkiem.

UEF Summer School 13-24 August 2018

 • 14 lutego 2018

Application period runs until 15 June 2018 (the applications are handled continuously).

The Summer School will be more than just taking a course: it is an excellent opportunity to experience an innovative and international learning environment while creating new networks with your fellow students – and let’s not forget about the opportunity to enjoy typical Finnish summer activities in beautiful lakeside surroundings.

Our lively cities and cosy campuses in Joensuu and Kuopio welcome you, so make a smart decision and join us in the middle of (k)nowhere!

Read more about reasons why to choose UEF here, and see how the UEF Summer School students of the last summer welcome you in their own language

The course fee is 500 euros, and we are granting a discount of 20 % for the participants from our partner universities.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact summer.school@uef.fi.

Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018

 • 14 lutego 2018

Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018

The SAIL (Sustainability Applied in International Teaching and Learning) Teachers course 2018 will start on the 4th of July in Gothenburg, Sweden, and end on the 11th of July in Sunderland, England. We will be sailing on the Polish sail training vessel Fryderyk Chopin (http://www.fryderykchopin.pl/en/the-ship,t4/).

About the course

The SAIL for Teachers is an annual Baltic University Programme course organized by the BUP Centre for Finland at Åbo Akademi University and the Baltic University Programme secretariat at Uppsala University, conducted on-board a Tall Ship (Fryderyk Chopin, http://www.fryderykchopin.pl/en/). The aim of the course is to gather teachers within the Baltic University Programme network, but we also invite Teachers from other institutions in case of available places, that are active and interested in sustainable development. The course is based on all participating teachers’ competencies and experiences – we count on your active influence on the content of the course programme and discussions on-board.

There are 30 places available on the course. Teachers from different countries, cultures, universities, and disciplines will meet and exchange knowledge, share experiences, learn and teach, develop their competencies, work together, sail the ship, and experience their life’s adventure. We will sail far from stress, internet, and telephone connection. This environment cannot fail to inspire and empower!

University teachers with a strong background within the field of sustainable development (see topics below) will be prioritized. We also accept PhD students in order to give them an opportunity to develop their pedagogical skills and learn from more experienced colleagues.

From the evaluation from previous Teachers¹ SAIL course: – An excellent idea of sharing experience, different points of view, interpretations by teachers of different backgrounds, from different countries, different age. The sea changed the perspective totally and made this meeting really unforgettable. It was unique, unusual, fantastic time and an opportunity for personal development. It never happens during traditional conferences or meetings on land.

Active teacher participation

Each participating teacher will be required to submit an abstract to one of the sessions listed below, and participate in on-board group work, oral presentations, and discussions. Further, we will invite one teacher per session to give an invited talk. All other presentations in the sessions will be prepared on-board in group work based on the teachers’ expertise and submitted abstract. All teachers should bring necessary materials for on-board presentations including key references to facilitate group work. As soon as we have the final list of participants, we will announce speakers and organization of working groups. During the course, the teachers will be able to exchange up-to-date knowledge on sustainability issues in the Baltic Sea region and work in teams with teachers from other countries in an international setting. It is expected that the teachers will get a better understanding of the problems and possibilities for a sustainable development.

Sessions

 • The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Economics, Societies
 • Ecosystem Health & Sustainable Agriculture
 • Sustainable production and consumption
 • Climate change
 • Environmental management
 • Environmental science
 • Sustainable energy
 • Learning for a sustainable future
 • Urban development
 • Sustainable economy

Who can apply?

We are looking for active, open minded, and motivated teachers who are interested in trying something new – combining a wonderful adventure with an unconventional teaching and learning experience. The course is primarily aimed for teachers/researchers within the Baltic University Programme network, but applicants from elsewhere are also welcome. Teachers from the BUP´s members’ universities will, however, be given priority. English is the spoken language on-board and fluent English is required.

Important: Life on-board a Tall Ship

On-board the sailing vessel all teachers will act as a working crew. You will be divided into one of three watches that will be assigned 4 hours rotating duties (navigation, deck, and kitchen) – around-the clock! Please keep in mind that in spite of the weather conditions, and in spite of your condition, you should participate in your watch duties. You should also be aware that sailing a Tall ship means pulling lines, climbing masts to set and haul sails in the old-day fashion. Teachers are expected to work together in the watches to fulfil their sailing duties, which in our experience is an excellent tool for team building and to create a dynamic learning environment. Moreover, as crew member you must also do other duties on-board, in addition to your sailing and teaching duties. This includes cleaning, cooking meals, washing dishes, and maintenance work. The course will be a physical and social challenge and will hopefully develop a strong feeling of cooperation, trust, and friendship. In addition, it will be a practical and intensive way of learning intercultural communication, the marine environment, and ­ of course ­ sustainable development. Practice of teaching and communicating in English is an added value. A note for persons sensitive to sea-sickness; the heaving motion of a Tall ship usually leads to an initial unpleasant physical experience.

Costs

The course is free of charge for teachers coming from the BUP’s Members’ universities – their costs of accommodation and food will be covered by the BUP Centre for Finland at Åbo Akademi University. 

course fee of 700 Euro per person applies for all other teachers. All teachers must however cover all travel costs themselves. Please see the updated list of BUP’s Members’ Universities on the BUP web site (http://www.balticuniv.uu.se/about-us/member-universities/). Teachers are encouraged to investigate the possibility at their own universities to get ERASMUS staff European exchange funding to cover their participation and travel costs.

 

Applications

Please fill in and submit the Application Form and the Health Statement (enclosed). Please save all documents with your name. The application should include a CV (max 2 pages) and a personal letter (max 2 pages). Apart from your research and teaching experiences, also describe your other interests, such as subjects you love/like/teach, your dreams concerning your professional development, etc. In addition, please give a short description of how you envisage that you can contribute to the SAIL course on-board. We appreciate your comments/ideas on session sub-topics/activities, teaching/presentation methods, extra activities on board in connection to the course, ­ and any other relevant information.

Please notice that the previous sailing experience is not necessary and will not give you any priority for the course. Participants will be selected based on their competence and strong background within the field of sustainable development (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

 

Applications should be sent to the BUP Secretariat/Maria Hejna (maria.hejna@scduppsala.uu.se) no later than April 3, 2017. 

 

Download:

SAILApplicationTeachers

HealthStatementSAIL

Stypendia Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 • 7 lutego 2018

Szanowni Państwo,

Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza możliwość ubiegania się następujące stypendia:

 1. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza ambitnych doktorantów zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Junior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 15 maja. https://goo.gl/RHHV1j
 2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja.https://goo.gl/XGQva4

Doktoranci, program Junior Research Award:  https://www.facebook.com/events/331341840687384

Pracownicy naukowi, program Fulbright Senior Award: https://www.facebook.com/events/153824758525246

„Szkoła zimowa” – Udar mózgu

 • 17 listopada 2017

Uniwersytet w Edynburgu organizuje „szkołę zimową” dla lekarzy specjalizujących się w chorobach naczyniowych mózgu na temat udaru mózgu.

Informacje szczegółowe dostępne są pod linkiem:

Ze względu na proces kwalifikacji na naszej Uczelni poprzedzający kwalifikację na Uczelni w Edynburgu, osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Działu Współpracy Zagranicznej – do końca listopada 2017, i o złożenie do tego Działu dokumentów wymaganych przez stronę szkocką – do 20 grudnia 2017.

Dział Współpracy Zagranicznej

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD – stypendia na rok akademicki 2018/2019

 • 6 października 2017

Szanowni Państwo,

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD ogłasza możliwość ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019.  Oferta jest skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.daad.pl

Więcej informacji: DAAD stypendia 2018 2019

Baltic University Programme, V PhD Students Training, Rogów, Poland, 27 November – 1 December 2017

 • 28 sierpnia 2017

Baltic University Programme

V PhD Students Training

Interdisciplinary-Multicultural-International

Rogow, Poland, 27 November – 1 December 2017

 

Dear Friends, 

We are happy to announce the 5th Baltic University Programme PhD Students Training to take place in Rogow, Poland, 27 November – 1 December 2017.

Please help us to spread this information to the PhD students at your universities.

With best wishes – Maria Hejna on behalf of the conference team 🙂

 

First announcement

Objective

The objective is to give PhD students from the BUP network’s countries the possibility to meet and discuss scientific problems with focus on sustainable development in an interdisciplinary, international, multicultural, and regional context. In this way, students will also get the opportunity to become acquainted with other universities and their scientific traditions. The training program will be based on an interdisciplinary approach.

This international training program will enrich the students’ own perspectives on sustainable development with experiences and perspectives from other countries. At the same time it will serve as a platform for the development of a common understanding of the regional problematique and open avenues for future cooperation on these issues. Interdisciplinary training at the PhD-level is essential for creating an understanding between scientists and researchers with different backgrounds (Western and Eastern European cultures), and for their future collaboration for a sustainable future.

Methodology of the training

The training will take place 27 November – 1 December 2017, with the participation of 30 PhD–students and an expert team. The participants will have different nationalities and academic backgrounds; 10 from the area of Engineering, 10 from the area of Social Sciences/Humanities, and 10 from the area of Life Sciences/Environmental Sciences.

The training will have duration of 3 full days (with two days for travel, arrival on 27th November and departure on 1st December).

PhD-students will be offered training in interdisciplinary research cooperation with the guidance of an international group of experts composed of (other) senior scientists working on interdisciplinary research, benefiting from the interaction with them.

Program of the conference contains: lectures, workshops, students’ presentations of PhD work, individual consultancies of PhD work with international experts.

The training will be arranged in cooperation with the BUP Centre for Poland and BUP’s associated secretariat at the Lodz University of Technology, with Prof. Ireneusz Zbicinski as the main organizer.

Applications and conditions of acceptance

Only students who completed at least the first year of PhD studies will be accepted.

Documents necessary:

·      BUP PhD students training application form (in attachments)

·      Preliminary PhD thesis presentation in ppt (15 slides)

·      One page summary of the PhD thesis (title, affiliation, name of supervisor, description of the work included)

·      List of scientific achievements (papers, patents, participation in scientific conferences, courses, trainings, etc.) CV

·      Written supervisor’s recommendation

 

Applications should be sent to the BUP Polish Centre  (baltlodz@info.p.lodz.pl) no later than 18th of September 2017.

Costs

The conference is free of charge for PhD students from the BUP’s Members’ Universities and for them all costs of accommodation, food, and local transportation connecting Warszawa with the conference place and back will be covered by the Baltic University Programme coordinating secretariat. A course fee of 650 Euro per person applies for all other PhD students. All students must however cover all travel costs to and from Warszawa themselves. Please see the updated list of BUP’s Members’ Universities on the BUP web site (http://www.balticuniv.uu.se/index.php/partcipating-universities).

The preliminary program of the training will be sent later.

 

BUP’s PhD Students Training application form

——————————————–
Maria Hejna, Network Manager
The Baltic University Programme
Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Sweden
e-mail: Maria.Hejna@csduppsala.uu.se
Tel: +46-18-471 17 86
Mobile: +46-70-425 00 87
Web page URL: http://www.balticuniv.uu.se

The BUP Mobility Research Grant Programme for young researchers

 • 28 sierpnia 2017

The BUMobility Research Grant Programme for young researchers

 

It is our pleasure to announce the Mobility Research Grant Programme 2017 within the Baltic University Programme. The main aim with the Mobility Grant is to develop and strengthen the co-operation among young researchers in the Baltic Sea Region. The grant is intended to support young scholars from BUP member universities who´s research promote sustainable development. The grant winner will be invited to present the research at a BUP conference, as an opportunity to disseminate results, ideas and create intra-network co-operation.

 

Eligibility

 

·    The Mobility Grants Programme is open to PhD students and Post.doc scholars from all BUP member       universities;

·    The applications can be made for the mobility funding of new research projects (in whole or in part), or     as a financial contribution to ongoing ones – as far as the applicant stay at another university in the Baltic Sea Region during the Mobility Grant period. The idea is that the grant will cover travel and accommodation which will be handled by the BUP co-ordinating secretariat in Uppsala.

·    Applicants representing any discipline are welcome to apply;

·    The proposed research project needs to be directly connected to the field of sustainable development and the Baltic Sea Region.

 

The Grants

 

A limited number of contributions will be awarded to a maximum total value of 3000 Euros. Mobility Grant period should be ended no later than 31 of December 2018. Report from the Grant should be sent no later than 3 month after ended Mobility Grand period. The applications will be assessed by the Baltic University Scientific Committee according to the following criteria.

 

·    Originality: The degree to which the proposed project is pointing to new, original ideas in sustainability; grasping and developing the concept of sustainable development in unique and unexpected directions;

·    A statement of your plan for co-operatiowith the host university while staying there as a guest researcher, and if relevant, co-operation also with other partners in the Baltic Sea region;

·    Although inter-disciplinarity is not a strict requirement,  projects deemed to have a potential of crossing traditional disciplinary boundaries, especially the division line between social and natural science and technology will attract special attention in the evaluation;

·    Project has focus on the Baltic Sea Region;

·    The time period spend at the hosting university is minimum one month.

·    An invitation letter from the hosting university is required.

 

ApplicatioProcedure

The final deadline for applications is 31 of October 2017The application form is available on the BUP website. Signed application form including all attachments is to be scanned and sent electronically to Magnus Lehman (Magnus.Lehman@csduppsala.uu.se) at the BUP co-ord. secretariat no later than 31 of October 2017. ​

 

Director Madeleine Granvik
Ph:+46-471 xxxx
Email:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se

The Baltic University Programme
Uppsala Centre for Sustainable Development Department of Earth Sciences, Uppsala University Villavägen16, SE-75236 Uppsala, Sweden​

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!