Aktualności: Współpraca zagraniczna

Fundusze na badania i projekty w związku z pandemią COVID-19

 • 2 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacją szereg europejskich instytucji utworzyło specjalne programy oraz podstrony, informujące o nowych naborach finansowania projektów, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19. Większość z tych projektów realizowanych jest w tzw. szybkich ścieżkach. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem tych działań przedstawionym w tabeli.

Organizacja Opis Deadline
EIT Health Projekty: Zapraszamy do składania propozycji projektów dotyczących zarządzania i reagowania na pandemie. Nowe propozycje projektów dotyczące pandemii będą wymagać przedstawienia Expression of Interest do 27 maja 2020 r. Po jego akceptacji cały projekt musi zostać złożony do 8 lipca 2020 roku. Dokumenty ze wszystkimi kryteriami na temat składania wniosków dotyczących przeciwdziałania pandemii zostaną opublikowane do 14 kwietnia 2020, informacje znajdą państwo na stronie:

https://connections.eithealth.eu/business-plan-2021-calls-for-proposals

Networking: W ramach rozległej sieci EIT Health obejmującej badania, środowisko akademickie, przemysł i opiekę zdrowotną powstała strona oferująca publikację możliwości współpracy dla partnerów w całej Europie, aby walczyć z COVID-19: https://eithealth.eu/covid-19-community-response/

27 maja 2020
(1 etap)

8 lipca 2020
(2 etap)

European Commision Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch COVID-19. Podejmowane są zdecydowane działania w celu wzmocnienia sektorów zdrowia publicznego i złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. Mobilizujemy wszelkie środki, jakimi dysponujemy, aby pomóc państwom członkowskim w koordynowaniu krajowych reakcji i dostarczamy obiektywnych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusa i skutecznych starań w celu jego powstrzymania. Wszystkie aktualności i informacje umieszczone zostały na nowej platformie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Informacje odnośnie projektów badawczo innowacyjnych w kontekście pandemii : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
(strona w budowie)

W związku z pandemią COVID-19 przedłużony został nabór:

Addressing low vaccine uptake ID: SC1-BHC-33-2020 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020

04 czerwca 2020
Central European Initiative Aby zapewnić ukierunkowaną reakcję na globalną epidemię spowodowaną przez COVID-19, CEI z przyjemnością ogłasza nadzwyczajne zaproszenie do składania wniosków COVID-19 2020. Zaproszenie ma na celu szybkie zaspokojenie szczególnych potrzeb społeczności w państwach członkowskich Całkowity budżet w wysokości 600 000 EUR i zostanie przeznaczony na przyznanie wniosków w trzech obszarach interwencji:

 • Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
 • Edukacja i e-learning / kształcenie na odległość (EDU)
 • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)

Kwalifikowalność:
Wszystkie podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim CEI, a także organizacje międzynarodowe / regionalne mogą ubiegać się o dotację CEI w wysokości do 100% wartości ich projektu oraz do maksymalnej kwoty 40 000,00 EUR . Szczególną uwagę zwrócimy na kraje CEI spoza UE.

Informacje: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

9 kwietnia 2020

 

European Space Agency Oferenci proszeni są o zaproponowanie projektów demonstracyjnych poświęconych wdrożeniu i demonstracji usług przedoperacyjnych, dotyczących opieki zdrowotnej lub edukacji.

Główne cele to:

Pomoc obywatelom oraz pracownikom służby zdrowia lub edukacji mieszkającym we Włoszech w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z epidemią koronawirusa;

Wspieranie rozwoju i przyjmowania usług w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji w celu wsparcia włoskiej społeczności w reagowaniu na epidemię koronawirusa;

Wykazanie korzyści płynące z wykorzystania zasobów kosmicznych zintegrowanych z innymi innowacyjnymi technologiami w tych wyjątkowych okolicznościach;

Oferowanie podmiotom gospodarczym możliwość wdrażania i demonstrowania rozwiązań aplikacyjnych opartych na przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla obywateli, władz lokalnych i przedsiębiorstw.

Proponowane usługi zostaną wdrożone we Włoszech i można je dodatkowo zademonstrować na innych obszarach geograficznych stojących przed podobnymi wyjątkowymi wyzwaniami.

ESA poniesie do 50% dopuszczalnego kosztu (do maksymalnej szacunkowej kwoty 1 000 000 euro). Pozostała część musi zostać sfinansowana przez Oferenta poprzez bezpośrednie i / lub pośrednie współfinansowanie z sektora prywatnego i / lub przez użytkowników na podstawie uzgodnionych warunków.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://business.esa.int/funding/invitation-to-tender/space-response-to-covid-19-outbreak

20 kwietnia 2020
Narodowe Centrum nauki Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Środki przeznaczone będą przede wszystkim na badania podstawowe związane z:

 • patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
 • mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
 • psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

14 kwietnia 2020

 

Covid Challange Na podstawie zapotrzebowania opisanego przez samych medyków Covid Challange stworzyło bazę wyzwań i poszukuje niecodziennych, potencjalnie improwizowanych pomysłów na urządzenia, ale też innowacyjnych procedur i metod działania, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, inżynierem, czy masz własny start up albo innowacyjną firmę, dołącz do Covid Challange i wesprzyj personel medyczny w walce z epidemią, szczegółowe informacje: https://covidchallenge.pl/

Nabór ciągły

 

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 • 24 lutego 2020
Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 22 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

https://fulbright.edu.pl/kontakt/

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus +

 • 4 lutego 2020

Dział Współpracy Zagranicznej informuje, że zgodnie z decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus + studenci i pracownicy UM mają prawo do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do Wielkiej Brytanii, z tym zastrzeżeniem, że mobilność powinna zakończyć się do końca grudnia 2020 roku.

International Fashion Days of ICNP

 • 31 stycznia 2020

Spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper

 • 28 października 2019

 

W dniach 23-25 października 2019 odbyło się w Madrycie robocze spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper. Projekt ten jest jednym z flagowych przedsięwzięć europejskich, mających na celu wdrożenie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy Big Data, w obszarze zdrowia.

Projekt Gatekeeper, realizowany w ramach działań Programu Horyzont 2020, będzie trwał 42 miesiące (od października 2019 do marca 2023). Bierze w nim udział aż 43 instytucji z 13 europejskich krajów, aktywnych w obszarze zdrowia, badań medycznych oraz nowoczesnych technologii cyfrowych. Pośród partnerów projektu znalazły się instytucje, firmy I organizacje, znane ze swojej innowacyjności, m. in. Medtronic, Samsung, Hewlett Packard,  HL7 International Foundation, ECHAlliance, EIP on AHA. Jedynym uczestnikiem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród realizatorów projektu jest zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem  prof. Przemysława Kardasa, kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED.

Bezpośrednim celem projektu Gatekeeper jest stworzenie otwartej, darmowej platform, która ma stać się arena wymiany doświadczeń i łączenia różnych pomysłów, technologii, potrzeb i procesów. Wszystkie one mają jeden wspólny cel: poprawić parametry zdrowotne starzejących się europejskich społeczeństw. Jednocześnie, Gatekeeper zamierza wprowadzić następną generację innowacji w zakresie opieki zdrowotnej, obejmującą spersonalizowane rozwiązania służące ocenie ryzyka zdrowotnego, oraz umożliwiające zastosowanie na możliwie najwcześniejszym etapie interwencji poprawiających skuteczność leczenia schorzeń przewlekłych.

Rezultaty projektu Gatekeeper obejmą innowacje, które bezpośrednio dotrą do ok. 40.000 europejskich seniorów. Na tym oddziaływanie projektu się jednak nie skończy, bowiem już teraz zainteresowanie wykorzystaniem jego wyników zgłaszają partnerzy z Singapuru, Hongkongu, i Tajwanu.

Polscy naukowcy mają w projekcie do wykonania ważne zadania. Pod kierunkiem prof. Kardasa, który jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych  i polipragmazji, zostanie stworzona i wprowadzona do użycia aplikacja zwiększająca świadomość seniorów w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych w bezobjawowych chorobach przewlekłych. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają także nadzieje na opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia polipragmazji, która u osób starszych stanowi bardzo poważny problem. Dzięki Projektowi Gatekeeper ich dokonania będą dostępne dla każdego seniora, co ułatwi zarządzanie wielolekowością pacjentów.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.gatekeeper-project.eu/ oraz w mediach społecznościowych:

TWITTER: https://twitter.com/GATEKEEPER_EU
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/gatekeeper-project-1a7548195/

Harmonogram najbliższych konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 • 16 października 2019

Szanowni Państwo,

Dział Projektów udostępnia harmonogram najbliższych konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz grantów Narodowego Centrum Nauki. Harmonogram obejmuje miesiące X 2019 – XII 2019 roku wg stanu na dzień 10.10.2019 r.

Projekty 2014-2020 – Konkursy X -XII 2019

Zachęcamy do zgłaszania nowych pomysłów na projekty za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie:

http://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/zglos-projekt/

Więcej informacji na temat konkursów na poniższych stronach internetowych, a także pod numerem telefonu 42 272 54 42.

 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.power.gov.pl
 • www.poir.gov.pl
 • www.rpo.lodzkie.pl
 • www.pois.gov.pl
 • www.ncbir.gov.pl

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Program im. Iwanowskiej

 • 15 października 2019

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.

Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty LINK

Złóż wniosek w programie. LINK

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin; e-mail:piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46

Najnowsze wydarzenia, wiadomości, konkursy z obszaru projektów międzynarodowych

 • 4 października 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy najnowsze wydarzenia, wiadomości, konkursy z obszaru projektów międzynarodowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

 

  Opis Więcej informacji Termin
Rozpocznij swoją przygodę z Horyzontem – warsztaty projektu NMP TeAm Jeśli chcesz poznać zasady udziału w programach ramowych UE lub chcesz lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania programu, wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Wykwalifikowani eksperci będący od ponad 10 lat Krajowymi Punktami Kontaktowymi dla Programów Ramowych, a także doświadczony beneficjent programu i ekspert oceniający projekty objaśnią zasady programu Horyzont 2020 i jego następcy – Horyzontu Europa, oraz przedyskutują niuanse aplikacji podnoszące szanse udanego uczestnictwa. https://www.kpk.gov.pl/?event=rozpocznij-swoja-przygode-z-horyzontem-warsztaty-projektu-nmp-team&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 8 października 2019
Warsztaty: ERA Chairs & Regional Impact – Side event of the European Week of Regions and Cities Projekt NCP_WIDE.NET zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach ERA Chairs & Regional Impact, które będą wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Warsztaty przyczynią się do realizacji 1. filaru tematycznego: Przyszłość UE oraz rola regionów i miast. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla szerokiej publiczności. https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-era-chairs-regional-impact-side-event-of-the-european-week-of-regions-and-cities&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 BRUKSELA, 8 października 2019
Międzynarodowe konsorcja badawcze w H2020 – tworzenie, organizacja, finansowanie Umiejętność stworzenia sprawnie działającego konsorcjum badawczego jest podstawą ubiegania się, a następnie realizacji grantu w programie Horyzont 2020. Uczestnicy szkolenia poznają zasady organizowania współpracy międzynarodowej oraz uwarunkowania formalnoprawne, od których zależy efektywna współpraca w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowe-konsorcja-badawcze-w-h2020-tworzenie-organizacja-finansowanie&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 10 października 2019
Personalized Medicine for Health in European Research – spotkanie partnerskie w GliwicachNaukowo-Technicznej Celem tego międzynarodowego wydarzenia jest wymiana doświadczeń i wiedzy, przedstawienie zainteresowanych udziałem w projektach badawczych – w szczególności Horyzontu 2020 w obszarze Zdrowie. Zapraszamy naszych europejskich sąsiadów, którzy już realizują projekty i tych, którzy są jeszcze w fazie konceptualnej i szukają partnerów. Chcemy też wykorzystać okazję do zasygnalizowania Komisji Europejskiej, jakie są potrzeby i mocne strony naszej części Europy.

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=personalized-medicine-for-health-in-european-research-spotkanie-partnerskie-w-gliwicach&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 GLIWICE, 23 października 2019
Granty ERC: szkolenie z członkami Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk zaprasza naukowców, rozważających ubieganie się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na warsztaty, które poprowadzą członkowie niezależnej ERC Scientific Council. Rejestracja do 10 października br. https://www.kpk.gov.pl/?p=49833&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 WARSZAWA, 24 października 2019
Spotkania brokerskie i dzień informacyjny SC6 „Europa w zmieniającym się świecie” – rejestracja otwarta Otwarta została rejestracja na oficjalny dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone ostatnim w H2020 konkursom 6. Wyzwania Społecznego „Europa w zmieniającym się świecie”. Dzień informacyjny połączony będzie ze spotkaniami brokerskimi, których celem jest umożliwienie nawiązywania kontaktów i znalezienia najlepszych partnerów do wniosków projektowych przygotowywanych na listopadowe konkursy SC6. Można się rejestrowac do 1 listopada br. https://www.kpk.gov.pl/?event=spotkania-brokerskie-i-dzien-informacyjny-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-rejestracja-otwarta&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019 BRATYSŁAWA, 12-13 listopada 2019
Rozpoczął się nabór do Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe. O wizytę specjalisty mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. Termin przesyłania zgłoszeń: do 12 listopada 2019 r. https://www.kpk.gov.pl/?p=49763&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: ostatni konkurs na Innovative Training Networks w H2020 12 września 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks. Granty MSCA ITN są przeznaczone na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły. Konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów do 14 stycznia 2020 r. To będzie ostatni konkurs MSCA ITN w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych zapraszamy na szkolenia konsultacje wniosków! https://www.kpk.gov.pl/?p=49772&znewsletter=2pa%C5%BAdziernika2019  

 

 

Warsztaty „Szczęśliwi 60+”

 • 4 października 2019

Udana komunikacja interpersonalna stanowi jeden z podstawowych filarów poczucia szczęścia. Podczas warsztatów „Szczęśliwi 60+” poznamy, między innymi, ćwiczenia sprzyjające pozytywnym stosunkom międzyludzkim oraz własnemu dobremu samopoczuciu.

Warsztaty prowadzone są przez psychologów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i odbędą się już w poniedziałek 7 października o godzinie 10:00 w Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisy: ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

Wykład otwarty: Jak być szczęśliwym, spełnionym i aktywnym w każdym wieku?

 • 4 października 2019

Wykład otwarty: Jak być szczęśliwym, spełnionym i aktywnym w każdym wieku? –  21.10.2019, godzina 13.00. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź Aula Zachodnia.

Serdecznie zapraszamy seniorów i studentów na wykład dotyczący komunikacji interpersonalnej prowadzony przez psychologów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dr Klaudia Tabała, Jarosław Rakoczy). Tematyka dotyczyć będzie dobrego samopoczucia w każdym wieku, elementów mindfulness i sposobów na przyjazną atmosferę i efektywne porozumiewanie się z otoczeniem!

Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

 • 11 września 2019

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:
6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

Czas trwania stypendium:
14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:
– zakwaterowania
– wyżywienia
– podróży krajowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku/formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word oraz pdf -skan formularza z podpisem*) do 12 listopada 2019 r, przesyłając go na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) – tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

*Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na  stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.

Fulbright STEM Impact Award

 • 25 kwietnia 2019

Fulbright STEM Impact Award to stypendium dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM. Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukujemy kreatywnych, otwartych i proaktywnych osób, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale będą także inicjatorami społecznych zmian – liderami międzykulturowego dialogu.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji o STEM Impact Award: https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

O Programie Fulbrighta
Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Dzięki stypendiom Programu Fulbrighta już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

Więcej informacji o Programie Fulbrighta: https://fulbright.edu.pl

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!