Dział współpracy zagranicznej

Erasmus + KA107

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus + polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (Unii Europejskiej) z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Projekt KA107 mobilność z krajami partnerskimi obejmuje:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej.
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni.
  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelnia w celach szkoleniowych.
W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Medyczny w Łodzi pozyskał środki na mobilność z University of Novi Sad, Serbia. 
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP