Student

Stypendia i akademiki

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU PODCZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr. 77/2020 informujemy:

  • Bezpośrednia obsługa studentów może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Obsługa odbywa się w wyznaczonych strefach obsługi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie własnych maseczek lub przyłbic.
  • Przed wejściem do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.

Wnioski o stypendium Rektora dla studentów, o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać tak jak dotychczas przez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej należy przesłać bezpośrednio na adresy mailowe pracowników lub bytowy@umed.lodz.pl. Orzeczenia o niepełnosprawności prosimy przesyłać bezpośrednio do specjalisty ds. osób niepełnosprawnych maria.religa@umed.lodz.pl

Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać wraz wymaganymi dokumentami (w oryginałach) zgodnie z wykazem dokumentów, pocztą polską na adres:

Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plac Hallera 1,
90-647 Łódź

W wyjątkowych przypadkach można złożyć osobiście, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

By zachować ciągłość pracy jesteśmy dla Was dostępni w godzinach pracy pod adresami mailowymi, na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo: Kontakt

Jesteśmy także dostępni pod numerem telefonu komórkowego: 799 092 102

Decyzja podyktowana jest regulacjami zawartymi w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Za  niedogodności przepraszamy.
Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Małgorzata Wejchert

Drodzy Studenci,

Zgodnie z art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego informujemy, że okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

W okresie sześcioletniego  studiowania uwzględniamy miesiące, w których student miał status studenta, wliczamy także urlopy udzielone w trakcie studiów. Nie wliczamy przerw w studiowaniu (brak statusu studenta).

Każdy student nieposiadający tytułu magistra lub równorzędnego może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!