Student

Stypendia i akademiki

Drodzy Studenci,

Zgodnie z informacja otrzymaną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego aktualizujemy interpretacji zapisu  art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego.

Okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

Inaczej liczymy okres sześcioletniego  studiowania to znaczy wyłączamy przerwy w studiowaniu.

Każdy student nieposiadający tytuł magistra lub równorzędny może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

Przykłady:

Jeśli rozpocząłeś naukę w r. ak. 2013/2014 lub wcześniej i Twoje studia trwają nieprzerwanie to nie możesz ubiegać się o świadczenia.

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2013 r. i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2014 r. to możesz otrzymywać świadczenia do marca 2020 (w marcu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w czerwcu 2013 to możesz otrzymywać świadczenia do grudnia 2019 (w grudniu minie 72 m-ce).

Jeśli rozpocząłeś studia 1.10.2012 r i zrezygnowałeś lub zostałeś skreślony w lutym 2013 (6-mcy), ponownie podjąłeś studia 1.10.2013 i zrezygnowałeś w lutym 2014 r (6-mcy) by w październiku 2013 ponownie podjąć studia – to w r ak. 2019/2020 nie możesz ubiegać się o świadczenia ponieważ łączny okres Twojego studiowania przekroczył już 72 m-ce.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!