Czcionka A- A A+

Doktoranci – stypendia

Zapomoga

Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie Twojej sytuacji życiowej, wynikające ze zdarzeń losowych, na które nie miałeś wpływu.

Zdarzenia losowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których się znalazłeś, ujemnie oddziałujące na Twoje życie, zdrowie lub mienie albo powodujące zwiększenie Twoich potrzeb majątkowych, a w szczególności:

  1. śmierć najbliższego członka rodziny doktoranta (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  2. poważna choroba doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  3. nieszczęśliwy wypadek doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  4. klęski żywiołowe;

Jeśli chcesz ubiegać się o zapomogę wniosek musisz złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Jeśli studiujesz na kilku kierunkach, zapomogę możesz otrzymać na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

Jeśli masz studiujące na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi rodzeństwo, o zapomogę z tego samego tytułu może ubiegać się tylko jedno z Was – wyjątkiem jest śmierć rodzica.

Maksymalna kwota zapomogi to 1600 zł i może być przyznana tylko dwa razy w ciągu roku akademickiego, przy czym nie można otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego tytułu. Składając wniosek, dołącz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

Jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – zapomoga nie przysługuje, ale możesz ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Wirtualną Uczelnię) dołączając dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (pliki PDF).

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP