Stypendia i akademiki

FAQ

Wnioski na rok akademicki 2017/2018 składamy do 3 października 2017r.

Nie, ponieważ stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do czerwca kolejnego roku.

Tak, jednakże nie może być to ten sam rodzaj stypendium.

Nie, stypendia Rektora, socjalne i zapomoga są to dochody nieopodatkowane i nie wykazuje się ich w Urzędzie Skarbowym.

Tak, ale decyzję podejmuje Komisja Stypendialna, należy więc złożyć wniosek o wypłatę stypendium podczas urlopu.

Nie, kontynuacja nauki uprawniająca do korzystania ze świadczeń musi prowadzić do uzyskania tytułu magistra.

Tak, jeśli nie spełniasz kryteriów, dzięki którym można cię uznać za osobę samodzielną finansowo.

Wtedy, gdy spełniasz jeden z wymienionych warunków:

  • ukończyłeś 26 lat, lub
  • pozostajesz w związku małżeńskim, lub
  • masz na utrzymaniu dziecko,

oraz

  • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Nie. Musisz jednak wypełnić oświadczenie o zamieszkaniu na kwaterze. Tak samo należy zrobić gdy zrezygnowałeś z miejsca w akademiku a zamieszkałeś w wynajętym mieszkaniu.

Tak, przy czym nie może być to ten sam rodzaj stypendium.

Niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia o dochodach dotyczą wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Tak, ponieważ są wykazani w Urzędzie Gminy jako właściciele gruntów.

Tak, ale tylko wtedy, jeżeli umowa dzierżawy nie jest zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników tzn. wydzierżawiającym nie jest emeryt albo rencista.

Wszystkie informacje zamieszczamy w Wirtualnej Uczelni, ponadto decyzje stypendialne jeśli nie zostaną osobiście odebrane przez studenta wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!