Aktualności: Stypendia i akademiki

Akademik – opłata

 • 2 lipca 2020

Studencie

Jeśli przyznano Ci miejsce w Domu Studenckim UMED na rok akademicki 2020/2021, pamiętaj o konieczności uiszczenia opłaty za miesiąc październik najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2020 r.

Brak wniesienia opłaty do dnia 1 sierpnia br. jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca.

Wpłaty dokonaj bezpośrednio na konto akademika, w którym przyznano Ci miejsce, w wysokości równej opłacie za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

Różnice w należności będą regulowane po zakwaterowaniu się w akademiku.

Konta bankowe (ING Bank Śląski Łódź):

I Dom Studenta – 330 zł:             33 10501461 1000 0022 8237 8195
II Dom Studenta – 510 zł:             88 10501461 1000 0022 8237 8369
IV Dom Studenta – 510 zł:           19 10501461 1000 0022 8237 8641

Zakwaterowanie w akademiku

 • 26 maja 2020

Drogi Studencie,

Informujemy, że od 27 maja do 9 czerwca 2020 r. studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku mogą składać wniosek o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMED na rok akademicki 2020/2021.

Studenci składają wniosek elektronicznie, logując się na swoim kocie w Wirtualnej Uczelni, wybierając zakładkę Akademiki → Elektroniczny wniosek.

Wniosek przeznaczony jest dla obecnych studentów I-V roku jednolitych studiów magisterskich, I-II roku studiów I° stopnia oraz I roku studiów II°.

Pamiętaj, jeśli w roku akademickim 2019/2020 nie mieszkałeś w akademiku – złóż wniosek w formie elektronicznej i prześlij @ dokumenty o dochodach.

Studenci III roku studiów I° stopnia będą mogli składać wniosek o akademik w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia II°.

Pozdrawiamy
Biuro Obsługi Studiów

E-OBIEGÓWKA DLA STUDENTA KOŃCZĄCEGO STUDIA

 • 13 maja 2020

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w WU;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA Studenci kierunków: Analityka Medyczna, Elektroradiologia, Farmacja, Lekarsko-Dentystyczny i Techniki Dentystyczne po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Uzupełnioną kartę potwierdzeń z zakładami należy dostarczyć do Dziekanatu. O sposobie rozliczenia i przekazania papierowej karty potwierdzeń poinformuje Cię Twój Dziekanat.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
 • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

I już koniec procesu…

Zasady wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich

 • 27 marca 2020

Drodzy Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 28 maja 2019 roku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuję, iż:

 • studenci, którzy opuścili domy studenckie wnoszą w miesiącu marcu 2020 r. opłatę w wysokości 1/3 kwoty opłaty miesięcznej
 • studenci, przebywający poza akademikiem w kolejnych miesiącach zwolnieni są z wnoszenia opłat za czas nieobecności w domu studenckim.

Studenci, którzy zostali przekwaterowani z   Domu Studenckiego nr I do Domu Studenckiego nr II w miesiącu marcu wnoszą opłatę za zakwaterowanie obowiązującą w Domu Studenckim nr I.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

Pomoc finansowa z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi

 • 27 marca 2020

Drodzy Studenci i Doktoranci

W związku ze stanem epidemii wielu z Was znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, dlatego chcielibyśmy Was poinformować o możliwości otrzymania pomocy finansowej z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi. Wsparcie to przysługuje również doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Otrzymanie takiej zapomogi, możliwe jest tylko w sytuacji utraty przez Was lub członka Waszej rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z aktualną sytuacją.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o zapomogę (studenci mogą składać elektronicznie
z poziomu Wirtualnej Uczelni, a doktoranci wniosek w formie skanu  wysłany mailem do pracowników Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów).

Po jego złożeniu dostaniecie informację przesłaną na Waszego uczelnianego maila, o tym jakie dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od daty wysłania wniosku  o przyznanie zapomogi. Dokumenty te niezbędne będą do potwierdzenia, że sytuacja finansowa Waszej rodziny pogorszyła się w związku z ograniczeniem możliwości zatrudnienia.

Każdy wniosek o przyznanie zapomogi będzie traktowany indywidualnie i dokładnie wyjaśniany w kontaktach telefonicznych i poprzez maile  ze studentami/doktorantami.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi pracownikami  Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Mając na względzie Wasze dobro w celu otrzymania wsparcia finansowego, informujemy
że dołożymy wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania UMED  realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i bez zakłóceń.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU PODCZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

 • 18 marca 2020

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów  nie przyjmuje interesantów do odwołania.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w budynku znajdującym się na Pl. Hallera ogranicza się do koniecznego minimum obsługę studentów.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać tak jak dotychczas przez Wirtualną Uczelnię. Orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej należy przesłać na podane niżej adresy mailowe.

Wnioski o stypendium socjalne należy wypełnić, zeskanować i przesłać wraz z zeskanowanymi załącznikami  zgodnie z wykazem dokumentów na podane niżej adresy mailowe.

Oryginały składanych dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Hallera 1, 90-647 Łódź

By zachować ciągłość pracy jesteśmy dla Was dostępni w godzinach pracy pod adresami mailowymi, na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo:

agata.gajdzinska@umed.lodz.pl – studenci i ubezpieczenia NFZ
anna.ujazdowska@umed.lodz.pl – studenci i ubezpieczenia NFZ
ewa.nowak@umed.lodz.pl – studenci i doktoranci
marek.kotkowski@umed.lodz.pl – studenci
michal.agatka@umed.lodz.pl – studenci
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl – Kierownik Działu
maria.religa@umed.lodz.pl – tylko sprawy dot. osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Jesteśmy także dostępni pod numerem telefonu komórkowego: 799 092 102

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora z dnia 16 marca br. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Za  niedogodności przepraszamy.
Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Małgorzata Wejchert

Uwaga – składanie wniosków o stypendia socjalne

 • 18 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o mailowe, z uczelnianego  studenckiego adresu, przesyłanie wypełnionych wniosków o stypendium socjalne wraz ze skanami dokumentów wskazanych w wykazie dokumentów.

Wnioski przesyłamy na adresy mailowe pracowników Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów

Zasady te obowiązują do odwołania.

Zasady

 • 18 marca 2020

Uwaga studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i chcą być ubezpieczeni przez Uczelnię.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o mailowe, z uczelnianego  studenckiego adresu, przesyłanie wypełnionych druków  ZUS ZZA  i oświadczenia do ubezpieczenia zdrowotnego (dostępne na stronie) na adresy mailowe anna.ujazdowska@umed.lodz.pl oraz agata.gajdzinska@umed.lodz.pl

Wypełnione i podpisane druki należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów UMED
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź.

Zasady te obowiązują do odwołania.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020

 • 27 stycznia 2020

Wyniki już wkrótce na stronie internetowej www.lodzie.pl

Limit lat studiowania

 • 21 października 2019

Drodzy Studenci,

Zgodnie z art. 93  Ustawy 2.0 dotyczącego limitu lat studiowania, w których można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Stypendialnego informujemy, że okres, w którym student może ubiegać się świadczenia nie może przekraczać łącznie 72 miesięcy studiowania (wliczają się urlopy).

Co to oznacza?

W okresie sześcioletniego  studiowania uwzględniamy miesiące, w których student miał status studenta, wliczamy także urlopy udzielone w trakcie studiów. Nie wliczamy przerw w studiowaniu (brak statusu studenta).

Każdy student nieposiadający tytułu magistra lub równorzędnego może ubiegać się o świadczenia jeśli łączny okres jego studiowania na wszystkich uczelniach nie przekroczył 72 miesięcy.

ZASTRZYK INFORMACJI O STYPENDIACH

 • 11 lipca 2019

Przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziły wiele zmian dotyczących świadczeń dla studentów. Poniżej najistotniejsze z nich:

Student, studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może pobierać stypendia tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku;

Świadczenia przysługują na okres nie dłuższy niż 6 lat studiowania;

Stypendium socjalne:
W przypadku miesięcznego dochodu na członka rodziny wynoszącego od 0 zł do 528 zł, student ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny.

Jeśli student nie dostarczy takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna/ Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania stypendium. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której student uzasadni przyczynę niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej oraz w przekonujący sposób udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny;

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (nie tylko dotyczących kwestii odległości od miejsca zamieszkania);

Student nie ma możliwości ubiegania się o zwiększenie stypendium w związku z zamieszkaniem z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem;

Zapomoga:
Student może ubiegać się o zapomogę gdy znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to doraźna pomoc, o którą można się ubiegać w ciągu całego roku akademickiego. Zapomoga może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim, jednak w danym roku akademickim nie może zostać przyznana dwa razy z tego samego tytułu;

Stypendium Rektora:
Zasady jego przyznawania określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego. Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Sposób ubiegania się o stypendium pozostaje w dotychczasowej formie.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego, z którym należy się zapoznać w przypadku ubiegania się o którekolwiek ze świadczeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie,

Przypominamy, jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji, możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  ETAP 3         – akceptacja przez Dziekanat/Dziekanaty (jeśli studiujesz lub studiowałeś na kilku kierunkach);
  ETAP 4         – akceptacja przez Dział Finansowy;
  ETAP 5         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Jeśli w kolejnym roku akademickim nadal będziesz mieszkać w Akademiku, nie składaj wniosku o zwrot kaucji. Twoja wpłacona już kaucja zostanie automatycznie przeksięgowana na kolejny rok.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!