Aktualności: Stypendia i akademiki

Stypendia naukowe Marszałka Województwa…

12 kwietnia 2024

Stypendia naukowe Marszałka…

Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego już po raz osiem­nasty nagrodz­ił uczniów…

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO…

12 stycznia 2024

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA…

Jeśli planu­jesz ubie­gać się o Stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego…

Akademiki 2023/2024

16 maja 2023

Akademiki 2023/2024

Rekru­tac­ja do Akademików na rok 2023/2024 została zakońc­zona. Wszelkie pyta­nia…

Wnioski stypendialne 2023/2024

25 sierpnia 2022

Wnioski stypendialne 2023/2024

Właśnie  uru­chomil­iśmy  wnios­ki stype­n­di­alne na rok 2023/2024. Zna­jdziesz je…

Decyzje stypendialne

22 grudnia 2021

Decyzje stypendialne

Stu­den­cie, Jeśli składałeś wniosek o stype­ndi­um lub zapo­mogę, odbierz decyzję…

Informator dotyczący wsparcia finansowego…

20 października 2021

Informator dotyczący wsparcia…

Dro­gi Stu­den­cie Przed­staw­iamy przy­go­towany przez Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki infor­ma­tor…

OPŁATY ZA AKADEMIK

21 czerwca 2021

OPŁATY ZA AKADEMIK

Przy­pom­i­namy, że wpłaty za zamieszkanie w domu stu­denckim należy dokony­wać bezpośred­nio…

E‑obiegówka dla studenta

13 maja 2020

E‑obiegówka dla studenta

E‑obiegówka jest to elek­tron­icz­na kar­ta potwierdzeń rozliczenia zobow­iązań…

Zwrot kaucji za akademik

24 maja 2018

Zwrot kaucji za…

Elek­tron­iczny wniosek o zwrot kaucji gwaran­cyjnej za zak­wa­terowanie w Domu Stu­denckim…
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP