Aktualności: Stypendia i akademiki

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • 27 grudnia 2018

7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1, II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 7 do 31 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, karolina.krupa@lodzkie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lodzkie.pl:
https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2019-rok-xiii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

Komunikat

 • 17 grudnia 2018

Informujemy, że w dniu 17 grudnia br. Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów w godzinach 12:45 – 15:00 będzie nieczynny.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • 10 września 2018

10 września uruchomiliśmy elektroniczne wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej a termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 3 października br.

Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU
 2. Wybierz jeden z dostępnych wniosków:
  • w oparciu o średnią ocen
  • w oparciu o średnią ocen oraz dodatkowe osiągnięcia
 3. Uzupełnij wymagane pola
 4. Wyślij wniosek

W przypadku składania wniosku w oparciu o średnią ocen wraz dodatkowymi z osiągnięciami należy do dnia 3 października 2018 roku dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku. Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie na podstawie średniej ocen.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • 17 sierpnia 2018

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; studenci – pok. 205; doktoranci – pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu wnioski o styp. Ministra mogą składać najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku.

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF) .

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

Akademiki 2018/2019

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie!

W dniach od 24 maja do 10 czerwca 2018 r. możesz złożyć elektroniczny wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019.  

Studenci i doktoranci wszystkich lat studiów (poza kończącymi w roku akademickim 2017/2018), mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w formie elektronicznej, bez załączania dokumentów o dochodach rodziny.

Wniosek on-line uruchamiany jest na koncie każdego studenta w Wirtualnej Uczelni jedynie na czas składania wniosków.

 • Zaloguj się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni!
 • Po wybraniu MENU, rozwinie się lista opcji do wyboru!
 • Najedź kursorem na kafelek AKADEMIKI i wybierz ELEKTRONICZNY WNIOSEK!
 • System automatycznie przekieruje Cię na stronę z wnioskiem!
 • Uzupełnij puste pola – pamiętaj o uzasadnieniu!
 • Wyślij!

Formularz zostanie przesłany do właściwej osoby.

Otrzymasz od nas dwa e-maile: pierwszy potwierdzający wysłanie wniosku, drugi zostanie przesłany z chwilą odczytania wniosku przez właściwego pracownika.

Osoby przyjęte na I rok  studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów doktoranckich,  składają wniosek w wersji papierowej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach.

Osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia mogą składać wnioski dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia uzupełniające, nie później niż  do dnia 20 września 2018 r.

 • Studenci Uniwersytetu Medycznego, którzy kontynuują naukę na II stopniu mogą złożyć wniosek bez wykazywania dochodów rodziny.
 • Studenci innych uczelni, którzy tytuł magistra chcą uzyskać w Uniwersytecie Medycznym muszą dołączyć dokumenty o dochodach

Pozdrawiamy serdecznie
Biuro Obsługi Studiów

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie,

Przypominamy, jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji, możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  ETAP 3         – akceptacja przez Dziekanat/Dziekanaty (jeśli studiujesz lub studiowałeś na kilku kierunkach);
  ETAP 4         – akceptacja przez Dział Finansowy;
  ETAP 5         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Jeśli w roku ak. 2018/2019 nadal będziesz mieszkać w Akademiku, nie musisz składać wniosku o zwrot kaucji. Twoja wpłacona już kaucja zostanie automatycznie przeksięgowana na kolejny rok akademicki. 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • 27 grudnia 2017

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1, II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 3 do 24 stycznia 2018 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, sylwia.skonka@lodzkie.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin
Wniosek student
Sprawozdanie

Zmiana wysokości jednorazowej kaucji gwarancyjnej

 • 27 września 2017

Drodzy Studenci, Doktoranci

Informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 uległa zmianie wysokość jednorazowej kaucji gwarancyjnej, która obecnie wynosić będzie 500 zł.

Kaucję należy wpłacić na konto domu studenckiego najpóźniej w dniu zakwaterowania a dokument potwierdzający wpłatę okazać pracownikom administracji akademika.

Dla Studentów i Doktorantów, którzy wpłacili kaucję gwarancyjną na rok akademicki 2016/217
i nie wystąpili o jej zwrot, wysokość kaucji nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

Pamiętaj, że kaucja nie jest opłatą za zamieszkanie w domu studenckim. Opłatę za zakwaterowanie należy wnieść osobno, na konto właściwego domu studenckiego przed zakwaterowaniem się a dokument potwierdzający wpłatę okazać pracownikom administracji akademika.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

 • 5 września 2017

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; studenci – pok. 205; doktoranci – pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego, studenci i doktoranci Wydziału Lekarskiego wnioski o styp. Ministra składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 roku.

informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF) .

 

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

Komunikat dotyczący stypendiów na rok akademicki 2017/2018

 • 24 sierpnia 2017

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski o stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi należy składać wyłącznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Wszystkie wnioski na nowy rok akademicki zostaną uruchomione 5 września. Od tego dnia po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni można złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – należy wybrać jeden z dostępnych wniosków:

 1. w oparciu o średnią ocen
 2. w oparciu o średnią ocen oraz dodatkowe osiągnięcia

W przypadku składania wniosku w oparciu o średnią ocen wraz dodatkowymi z osiągnięciami należy do dnia 3 października roku akademickiego, na który składany jest wniosek dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku. Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie na podstawie średniej ocen.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – w ciągu 7 dni roboczych od elektronicznego złożenia wniosku dostarcz do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych oryginał orzeczenia oraz złóż własnoręczny podpis na wniosku. Brak własnoręcznego podpisu uniemożliwia rozpatrzenie wniosku przez Komisję.

Zapomoga – w ciągu 7 dni roboczych od elektronicznego złożenia wniosku dostarcz do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów dokumenty potwierdzające opisaną sytuację losową oraz złóż podpis na wniosku. Brak własnoręcznego podpisu uniemożliwia rozpatrzenie wniosku przez Komisję.

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • 23 stycznia 2017

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1 II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 1 do 17 lutego 2017 r.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek student
Sprawozdanie

Komunikat dot. wniosków o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2016/2017

 • 1 grudnia 2016

Wszystkich studentów składających wnioski o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2016/2017 zapraszamy do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów po odbiór decyzji stypendialnych. Decyzje można odebrać w dniach 5-16 grudnia br. w godzinach 8-15.

Studenci kierunków Dietetyka i Ratownictwo Medyczne mogą odebrać decyzje w Strefie Obsługi Studenta (Pl. Hallera, stanowisko nr 6), studentów pozostałych kierunków zapraszamy do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera, II piętro, pok. 204-205)

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!