Aktualności: Stypendia i akademiki

E-obiegówka dla studenta kończącego studia

 • 18 lutego 2019

Drogi Studencie!

W odpowiedzi na Twoje potrzeby uruchamiamy  elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu (bez Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa), Wydziału Lekarskiego (bez oddziału stomatologicznego) oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w WU;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego, Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów oraz do Dziekanatu.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl

Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

 • Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • I już koniec procesu…

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • 27 grudnia 2018

7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1, II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 7 do 31 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, karolina.krupa@lodzkie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lodzkie.pl:
https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2019-rok-xiii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • 10 września 2018

10 września uruchomiliśmy elektroniczne wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej a termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 3 października br.

Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU
 2. Wybierz jeden z dostępnych wniosków:
  • w oparciu o średnią ocen
  • w oparciu o średnią ocen oraz dodatkowe osiągnięcia
 3. Uzupełnij wymagane pola
 4. Wyślij wniosek

W przypadku składania wniosku w oparciu o średnią ocen wraz dodatkowymi z osiągnięciami należy do dnia 3 października 2018 roku dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku. Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie na podstawie średniej ocen.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • 17 sierpnia 2018

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; studenci – pok. 205; doktoranci – pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu wnioski o styp. Ministra mogą składać najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku.

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF) .

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

Akademiki 2018/2019

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie!

W dniach od 24 maja do 10 czerwca 2018 r. możesz złożyć elektroniczny wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019.  

Studenci i doktoranci wszystkich lat studiów (poza kończącymi w roku akademickim 2017/2018), mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w formie elektronicznej, bez załączania dokumentów o dochodach rodziny.

Wniosek on-line uruchamiany jest na koncie każdego studenta w Wirtualnej Uczelni jedynie na czas składania wniosków.

 • Zaloguj się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni!
 • Po wybraniu MENU, rozwinie się lista opcji do wyboru!
 • Najedź kursorem na kafelek AKADEMIKI i wybierz ELEKTRONICZNY WNIOSEK!
 • System automatycznie przekieruje Cię na stronę z wnioskiem!
 • Uzupełnij puste pola – pamiętaj o uzasadnieniu!
 • Wyślij!

Formularz zostanie przesłany do właściwej osoby.

Otrzymasz od nas dwa e-maile: pierwszy potwierdzający wysłanie wniosku, drugi zostanie przesłany z chwilą odczytania wniosku przez właściwego pracownika.

Osoby przyjęte na I rok  studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów doktoranckich,  składają wniosek w wersji papierowej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach.

Osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia mogą składać wnioski dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia uzupełniające, nie później niż  do dnia 20 września 2018 r.

 • Studenci Uniwersytetu Medycznego, którzy kontynuują naukę na II stopniu mogą złożyć wniosek bez wykazywania dochodów rodziny.
 • Studenci innych uczelni, którzy tytuł magistra chcą uzyskać w Uniwersytecie Medycznym muszą dołączyć dokumenty o dochodach

Pozdrawiamy serdecznie
Biuro Obsługi Studiów

Elektorniczny wniosek o zwrot kaucji za akademik

 • 24 maja 2018

Drogi Studencie,

Przypominamy, jeśli mieszkałeś w akademiku i chcesz otrzymać zwrot wpłaconej przez Ciebie kaucji, możesz złożyć wniosek o jej zwrot elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto w WU i wypełnij wniosek o zwrot kaucji (kafelek AKADEMIKI – KAUCJA).
  Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wyborze właściwego akademika oraz o podaniu prawidłowego numeru konta bankowego, na które będzie zwrócona wpłacona przez Ciebie kaucja. (Konto SWIFT dotyczy jedynie rachunków zagranicznych).
 2. Twój wniosek  przejdzie następujące etapy realizacji:
  ETAP 1         – akceptacja przez administrację akademika – po wykwaterowaniu się;
  ETAP 2         – akceptacja  przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
  ETAP 3         – akceptacja przez Dziekanat/Dziekanaty (jeśli studiujesz lub studiowałeś na kilku kierunkach);
  ETAP 4         – akceptacja przez Dział Finansowy;
  ETAP 5         – przelew kaucji na Twoje konto.
 3. Na każdym etapie będziesz mailowo informowany o stopniach realizacji Twojego wniosku.
 4. Pamiętaj – Twój  wniosek zacznie być rozpatrywany dopiero po Twoim wykwaterowaniu się z akademika.

Jeśli w roku ak. 2018/2019 nadal będziesz mieszkać w Akademiku, nie musisz składać wniosku o zwrot kaucji. Twoja wpłacona już kaucja zostanie automatycznie przeksięgowana na kolejny rok akademicki. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!