Aktualności: Stypendia i akademiki

Akademiki – odwołania

 • 22 września 2020

Studencie, nie przyznano Ci miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – złóż odwołanie najpóźniej do 24 września.

Odwołania rozpatrywane są sukcesywnie w miarę dostępności miejsc.

Rezygnacja z akademika

 • 22 września 2020

Studencie, jeśli rezygnujesz z przyznanego Ci miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poinformuj nas o tym jak najszybciej – wielu studentów czeka na możliwość zamieszkania w naszych akademikach.

Rezygnację prześlij na adres bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 • 9 września 2020

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 złóż wniosek w terminie od 15 września do dnia 12 października 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w zakładce „stypendia Ministra/Samorządowe…” (i podpiąć link: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/stypendia-ministra-samorzadowe-inne/)

Stypendium Rektora dla studentów na rok 2020/2021

 • 8 września 2020

Drodzy Studenci

Uruchomiliśmy elektroniczne wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski można składać jedynie poprzez Wirtualną Uczelnię wybierając jeden rodzaj wniosku:
– w oparciu wyłącznie o średnią ocen
lub
– w oparciu o osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne (należy w terminie 7 dni przesłać wyłącznie w formie skanu, w jednym pliku PDF, potwierdzenia wpisanych we wniosku osiągnięć)

Elektroniczne wnioski będą aktywne w okresie 7 września – 4 października 2020 r .

UWAGA STUDENCI I roku studiów II stopnia
Elektroniczne wnioski o stypendium Rektora nie są dostępne dla studentów I roku studiów II stopnia.

Studenci przyjęci na I rok studiów II stopnia składają wnioski o stypendium Rektora w formie zeskanowanego do pliku PDF wniosku na poniższe adresy:
– techniki dentystyczne: agata.gajdzinska@umed.lodz.pl
– kosmetologia: agnieszka.chodun@umed.lodz.pl
– pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne: karolina.grzegorczyk@umed.lodz.pl
– elektroradiologia, biotechnologia: anna.ujazdowska@umed.lodz.pl
– dietetyka: ewa.nowak@umed.lodz.pl

Wykaz  osiągnięć  naukowych/sportowych/artystycznych (należy  łącznie z wnioskiem przesłać  wyłącznie w formie skanu, w jednym pliku PDF)

Wnioski przesłane po 4 października 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Obsługa Studentów

 • 31 sierpnia 2020

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr. 77/2020 informujemy:

 • Bezpośrednia obsługa studentów może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (kontakt).
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Obsługa odbywa się w wyznaczonych strefach obsługi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie własnych maseczek lub przyłbic.
 • Przed wejściem do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

 • 20 sierpnia 2020

AKADEMIKI
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim  należy przesłać do dnia  8 września 2020 r.
Do wniosku o akademik należy załączyć dokumenty o dochodzie: Wykaz dokumentów do akademika
Wniosek wraz z dokumentami  należy  przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA SOCJALNE
Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane w grudniu 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach zgodnie z poniższym wykazem.
Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl oraz w oryginałach pocztą/kurierem na adres:

Dział ds. bytowych studentów i doktorantów
Plac Hallera 1
Bud 1, pok. 204-206
90-647 Łódź

POZOSTAŁE STYPENDIA
Terminy składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego,  stypendium Ministra Zdrowia (dla studentów cudzoziemców) zostaną podane w późniejszym czasie.

Akademik – opłata

 • 2 lipca 2020

Studencie

Jeśli przyznano Ci miejsce w Domu Studenckim UMED na rok akademicki 2020/2021, pamiętaj o konieczności uiszczenia opłaty za miesiąc październik najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2020 r.

Brak wniesienia opłaty do dnia 1 sierpnia br. jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca.

Wpłaty dokonaj bezpośrednio na konto akademika, w którym przyznano Ci miejsce, w wysokości równej opłacie za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

Różnice w należności będą regulowane po zakwaterowaniu się w akademiku.

Konta bankowe (ING Bank Śląski Łódź):

I Dom Studenta – 330 zł:             33 10501461 1000 0022 8237 8195
II Dom Studenta – 510 zł:             88 10501461 1000 0022 8237 8369
IV Dom Studenta – 510 zł:           19 10501461 1000 0022 8237 8641

Zakwaterowanie w akademiku

 • 26 maja 2020

Drogi Studencie,

Informujemy, że od 27 maja do 9 czerwca 2020 r. studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku mogą składać wniosek o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMED na rok akademicki 2020/2021.

Studenci składają wniosek elektronicznie, logując się na swoim kocie w Wirtualnej Uczelni, wybierając zakładkę Akademiki → Elektroniczny wniosek.

Wniosek przeznaczony jest dla obecnych studentów I-V roku jednolitych studiów magisterskich, I-II roku studiów I° stopnia oraz I roku studiów II°.

Pamiętaj, jeśli w roku akademickim 2019/2020 nie mieszkałeś w akademiku – złóż wniosek w formie elektronicznej i prześlij @ dokumenty o dochodach.

Studenci III roku studiów I° stopnia będą mogli składać wniosek o akademik w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia II°.

Pozdrawiamy
Biuro Obsługi Studiów

E-OBIEGÓWKA DLA STUDENTA KOŃCZĄCEGO STUDIA

 • 13 maja 2020

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w WU;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA Studenci kierunków: Analityka Medyczna, Elektroradiologia, Farmacja, Lekarsko-Dentystyczny i Techniki Dentystyczne po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Uzupełnioną kartę potwierdzeń z zakładami należy dostarczyć do Dziekanatu. O sposobie rozliczenia i przekazania papierowej karty potwierdzeń poinformuje Cię Twój Dziekanat.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
 • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

I już koniec procesu…

Zasady wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich

 • 27 marca 2020

Drodzy Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 28 maja 2019 roku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuję, iż:

 • studenci, którzy opuścili domy studenckie wnoszą w miesiącu marcu 2020 r. opłatę w wysokości 1/3 kwoty opłaty miesięcznej
 • studenci, przebywający poza akademikiem w kolejnych miesiącach zwolnieni są z wnoszenia opłat za czas nieobecności w domu studenckim.

Studenci, którzy zostali przekwaterowani z   Domu Studenckiego nr I do Domu Studenckiego nr II w miesiącu marcu wnoszą opłatę za zakwaterowanie obowiązującą w Domu Studenckim nr I.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

Pomoc finansowa z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi

 • 27 marca 2020

Drodzy Studenci i Doktoranci

W związku ze stanem epidemii wielu z Was znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, dlatego chcielibyśmy Was poinformować o możliwości otrzymania pomocy finansowej z funduszu stypendialnego w formie jednorazowej zapomogi. Wsparcie to przysługuje również doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Otrzymanie takiej zapomogi, możliwe jest tylko w sytuacji utraty przez Was lub członka Waszej rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z aktualną sytuacją.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o zapomogę (studenci mogą składać elektronicznie
z poziomu Wirtualnej Uczelni, a doktoranci wniosek w formie skanu  wysłany mailem do pracowników Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów).

Po jego złożeniu dostaniecie informację przesłaną na Waszego uczelnianego maila, o tym jakie dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od daty wysłania wniosku  o przyznanie zapomogi. Dokumenty te niezbędne będą do potwierdzenia, że sytuacja finansowa Waszej rodziny pogorszyła się w związku z ograniczeniem możliwości zatrudnienia.

Każdy wniosek o przyznanie zapomogi będzie traktowany indywidualnie i dokładnie wyjaśniany w kontaktach telefonicznych i poprzez maile  ze studentami/doktorantami.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi pracownikami  Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Mając na względzie Wasze dobro w celu otrzymania wsparcia finansowego, informujemy
że dołożymy wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania UMED  realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i bez zakłóceń.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU PODCZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

 • 18 marca 2020

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów  nie przyjmuje interesantów do odwołania.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w budynku znajdującym się na Pl. Hallera ogranicza się do koniecznego minimum obsługę studentów.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać tak jak dotychczas przez Wirtualną Uczelnię. Orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej należy przesłać na podane niżej adresy mailowe.

Wnioski o stypendium socjalne należy wypełnić, zeskanować i przesłać wraz z zeskanowanymi załącznikami  zgodnie z wykazem dokumentów na podane niżej adresy mailowe.

Oryginały składanych dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Hallera 1, 90-647 Łódź

By zachować ciągłość pracy jesteśmy dla Was dostępni w godzinach pracy pod adresami mailowymi, na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo:

agata.gajdzinska@umed.lodz.pl – studenci i ubezpieczenia NFZ
anna.ujazdowska@umed.lodz.pl – studenci i ubezpieczenia NFZ
ewa.nowak@umed.lodz.pl – studenci i doktoranci
marek.kotkowski@umed.lodz.pl – studenci
michal.agatka@umed.lodz.pl – studenci
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl – Kierownik Działu
maria.religa@umed.lodz.pl – tylko sprawy dot. osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Jesteśmy także dostępni pod numerem telefonu komórkowego: 799 092 102

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora z dnia 16 marca br. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Za  niedogodności przepraszamy.
Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Małgorzata Wejchert

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!