Aktualności: Stypendia i akademiki

Odbiór decyzji

 • 11 grudnia 2020

Przypominamy, że studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium lub zapomogę w formie elektronicznej zobowiązani są do odebrania decyzji poprzez WU do 22 grudnia 2020 r.

Decyzję należy pobrać ze swojego konta w WU, z zakładki dotyczącej danego świadczenia.

Decyzje są dołączane do  wniosków sukcesywnie, zakończenie procesu dołączania decyzji planowane jest na dzień 18 grudnia br.

Pozdrawiamy
Biuro Obsługi Studiów

Stypendia Województwa Opolskiego dla kierunku lekarskiego

 • 8 grudnia 2020

UWAGA Studenci IV – VI roku studiów kierunku lekarskiego

Województwo Opolskie ogłosiło nabór wniosków o stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium przyznawane jest w wysokości 2000 brutto przez okres do 9 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „studenci – stypendia Ministra, samorządowe i inne”

Akademiki – odwołania

 • 22 września 2020

Studencie, nie przyznano Ci miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – złóż odwołanie najpóźniej do 24 września.

Odwołania rozpatrywane są sukcesywnie w miarę dostępności miejsc.

Rezygnacja z akademika

 • 22 września 2020

Studencie, jeśli rezygnujesz z przyznanego Ci miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poinformuj nas o tym jak najszybciej – wielu studentów czeka na możliwość zamieszkania w naszych akademikach.

Rezygnację prześlij na adres bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 • 9 września 2020

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 złóż wniosek w terminie od 15 września do dnia 12 października 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w zakładce „stypendia Ministra/Samorządowe…” (i podpiąć link: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/stypendia-ministra-samorzadowe-inne/)

Stypendium Rektora dla studentów na rok 2020/2021

 • 8 września 2020

Drodzy Studenci

Uruchomiliśmy elektroniczne wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski można składać jedynie poprzez Wirtualną Uczelnię wybierając jeden rodzaj wniosku:
– w oparciu wyłącznie o średnią ocen
lub
– w oparciu o osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne (należy w terminie 7 dni przesłać wyłącznie w formie skanu, w jednym pliku PDF, potwierdzenia wpisanych we wniosku osiągnięć)

Elektroniczne wnioski będą aktywne w okresie 7 września – 4 października 2020 r .

UWAGA STUDENCI I roku studiów II stopnia
Elektroniczne wnioski o stypendium Rektora nie są dostępne dla studentów I roku studiów II stopnia.

Studenci przyjęci na I rok studiów II stopnia składają wnioski o stypendium Rektora w formie zeskanowanego do pliku PDF wniosku na poniższe adresy:
– techniki dentystyczne: agata.gajdzinska@umed.lodz.pl
– kosmetologia: agnieszka.chodun@umed.lodz.pl
– pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne: karolina.grzegorczyk@umed.lodz.pl
– elektroradiologia, biotechnologia: anna.ujazdowska@umed.lodz.pl
– dietetyka: ewa.nowak@umed.lodz.pl

Wykaz  osiągnięć  naukowych/sportowych/artystycznych (należy  łącznie z wnioskiem przesłać  wyłącznie w formie skanu, w jednym pliku PDF)

Wnioski przesłane po 4 października 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Obsługa Studentów

 • 31 sierpnia 2020

Drodzy Studenci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr. 77/2020 informujemy:

 • Bezpośrednia obsługa studentów może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (kontakt).
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Obsługa odbywa się w wyznaczonych strefach obsługi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie własnych maseczek lub przyłbic.
 • Przed wejściem do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

 • 20 sierpnia 2020

AKADEMIKI
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim  należy przesłać do dnia  8 września 2020 r.
Do wniosku o akademik należy załączyć dokumenty o dochodzie: Wykaz dokumentów do akademika
Wniosek wraz z dokumentami  należy  przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA SOCJALNE
Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane w grudniu 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach zgodnie z poniższym wykazem.
Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl oraz w oryginałach pocztą/kurierem na adres:

Dział ds. bytowych studentów i doktorantów
Plac Hallera 1
Bud 1, pok. 204-206
90-647 Łódź

POZOSTAŁE STYPENDIA
Terminy składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego,  stypendium Ministra Zdrowia (dla studentów cudzoziemców) zostaną podane w późniejszym czasie.

Akademik – opłata

 • 2 lipca 2020

Studencie

Jeśli przyznano Ci miejsce w Domu Studenckim UMED na rok akademicki 2020/2021, pamiętaj o konieczności uiszczenia opłaty za miesiąc październik najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2020 r.

Brak wniesienia opłaty do dnia 1 sierpnia br. jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca.

Wpłaty dokonaj bezpośrednio na konto akademika, w którym przyznano Ci miejsce, w wysokości równej opłacie za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

Różnice w należności będą regulowane po zakwaterowaniu się w akademiku.

Konta bankowe (ING Bank Śląski Łódź):

I Dom Studenta – 330 zł:             33 10501461 1000 0022 8237 8195
II Dom Studenta – 510 zł:             88 10501461 1000 0022 8237 8369
IV Dom Studenta – 510 zł:           19 10501461 1000 0022 8237 8641

Zakwaterowanie w akademiku

 • 26 maja 2020

Drogi Studencie,

Informujemy, że od 27 maja do 9 czerwca 2020 r. studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku mogą składać wniosek o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMED na rok akademicki 2020/2021.

Studenci składają wniosek elektronicznie, logując się na swoim kocie w Wirtualnej Uczelni, wybierając zakładkę Akademiki → Elektroniczny wniosek.

Wniosek przeznaczony jest dla obecnych studentów I-V roku jednolitych studiów magisterskich, I-II roku studiów I° stopnia oraz I roku studiów II°.

Pamiętaj, jeśli w roku akademickim 2019/2020 nie mieszkałeś w akademiku – złóż wniosek w formie elektronicznej i prześlij @ dokumenty o dochodach.

Studenci III roku studiów I° stopnia będą mogli składać wniosek o akademik w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia II°.

Pozdrawiamy
Biuro Obsługi Studiów

E-OBIEGÓWKA DLA STUDENTA KOŃCZĄCEGO STUDIA

 • 13 maja 2020

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w WU;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA Studenci kierunków: Analityka Medyczna, Elektroradiologia, Farmacja, Lekarsko-Dentystyczny i Techniki Dentystyczne po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Uzupełnioną kartę potwierdzeń z zakładami należy dostarczyć do Dziekanatu. O sposobie rozliczenia i przekazania papierowej karty potwierdzeń poinformuje Cię Twój Dziekanat.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
 • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

I już koniec procesu…

Zasady wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich

 • 27 marca 2020

Drodzy Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 28 maja 2019 roku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuję, iż:

 • studenci, którzy opuścili domy studenckie wnoszą w miesiącu marcu 2020 r. opłatę w wysokości 1/3 kwoty opłaty miesięcznej
 • studenci, przebywający poza akademikiem w kolejnych miesiącach zwolnieni są z wnoszenia opłat za czas nieobecności w domu studenckim.

Studenci, którzy zostali przekwaterowani z   Domu Studenckiego nr I do Domu Studenckiego nr II w miesiącu marcu wnoszą opłatę za zakwaterowanie obowiązującą w Domu Studenckim nr I.

prof.  Janusz Piekarski
prorektor ds. organizacyjnych i  studenckich

« Starsze

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!